Hide/Show Apps

Salınım hareketleri yapan jenerik bir savaş uçağı modelinin iç balans ile dinamik testlerinin Ankara rüzgar tünelinde yapılması, aerodinamik katsayılarının ve kararlılık türevlerinin ölçülmesi

2001
Alemdaroğlu, Nafiz
Altun, Mehmet
İyigün, İbrahim
Proje sonuç raporunda, salınım yapan jenerik savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara Rüzgar Tüneli'nde zorlanmış salınım tekniği kullanılarak deneysel olarak ölçülmesi anlatılmıştır. Salınım testlerinde kullanılmak üzere üretilen jenerik savaş uçağı modeli (AGARD kaynaklarında Standart Dinamik Model olarak bilinmektedir.) farklı ölçme teknikleri ile değişik NATO ülkeleri rüzgar tünellerinde kullanılmıştır. Aerodinamik kuvvet ve momentler salınım yapan modelin içerisine yerleştirilen beş bileşenli iç balans kullanılarak ölçülmektedir. Proje sonuç raporunda, modele yunuslama düzleminde salınım yaptıran deney düzeneği tantılmış, birbirine uyumlu deney düzeneği, hareketi sağlama ve veri toplama üniteleri kullanılarak aerodinamik yüklerin ölçülmesi, dinamik kararlılık türevlerinin bulunmasının kısa bir teorisi ve yapılan deneyler sonucunda elde edilen sonuçların tartışılmasına yer verilmiştir.