Açık ocaklarda kullanılan dragline' ların seçilmesi için uzman sistem geliştirilmesi

Download
1995
Çelebi, Neşe
Erdem, Bülent
Bu çalışmada, yerüstü madenlerinde örtü-kazı operasyonlarında kullanılan dragline'lann daha etkili çalışabilmeleri için bir uzman sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için projenin en önemli kısmı olarak, tek damar bulunan açık ocaklarda dragline kullanılması durumunda uygulanabilecek örtü-kazı sistemlerinin analizleri yapılmış ve özellikle direkt yana döküm, basamak azaltmalı örtü-kazı sistemi, uzatılmış basamak ile döküm sistemi ve geri çekmeli örtü-kazı sistemi gibi tek damar için uygun olan sistemler derinlemesine araştırılıp, dilim geometrileri formülize edilmiş ve dragline seçimi için gerekli olan dilim ve çalışma parametreleri çıkartılmıştır. Bunun yanında, özellikle dragline'ları Türkiye'de bulunan üç ayrı üretici firma tarafından üretilen dragline'lardan oluşan bir veri tabanı oluşturulmuştur. Aynı zamanda, dragline örtü-kazı sistemlerinin simülasyon çalışmaları yapılmış ve bunlarla ilgili temel çalışma parametreleri belirlenmiştir. Projenin ilerleyen safhalarında ise, dragline örtü-kazı sistemlerinin maliyet analizi araştırılmış ve bununla ilgili çalışma parametreleri belirlenmiştir. Yukarıda bahsedilen örtü-kazı metodları, veri tabanı, örtü-kazı simülasyonu ve maliyeti ile ilgili bilgisayar programlan hazırlanmış ve bunlar bir uzman sistem çatısı altında birleştirilmiştir.

Suggestions

Açık ocaklarda şev stabilite analizi için uzman sistem geliştirilmesi
Özgenoğlu, Abdurrahim; Öcal, Adem(1994)
Bu çalışmada, açık ocak madenciliğinde önemli bir yeri olan şevlerin tasarımına yönelik duraylılık analizi yapmak üzere bir uzman sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için, masif kaya kütlesinden zemin türü malzemeye kadar uzanan bir yelpaze içindeki değişik ortamlarda oluşan şevlerdeki olası yenilme türlerini göz önüne alan ve duraylı optimum şev geometrisine ulaşılmasına olanak tanıyan bir uzman sistem, ŞEVDUR, geliştirilmiştir. Kappa-PC uzman sistem kabuğu altında geliştirilen ŞEVDUR modüler bir ya...
Açık ocak iş makinaları için verimi arttırma teknolojilerinin geliştirilmesi
Paşamehmetoğlu, A. Günhan; Karpuz, Celal; Bozbağ, Taylan; Hindistan, Mehmet Ali; Açıkgöz, Bülent(1995-01-01)
Bu çalışmada, açık ocak iş makinalarının kaya ile etkileşimlerinin incelenmesi, iş makinalan performans izleme {monitoring) sistemlerinin geliştirilmesi ile verimliliklerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, açık işletmelerde kullanılan elektrikli ekskavatör, dragline ve delik delme makinalarını izleme sistemleri geliştirilmiştir. Elektrikli ekskavatör ve dragline izleme sistemlerinde bu iş makınalarımn üretim sırasında motorlarının voltaj-akım değerleri ile kepçe konumları, delik delme makinasında is...
Analysis of the influences of rock mass properties on the blasting performance in open cast mines
Kaçar, Gökhan; Özgenoğlu, Abdurrahim; Department of Mining Engineering (2002)
This study has aimed to investigate the influences of rock mass properties on the blasting performance in open cast mines. To this end, discontinuity spacings and discontinuity orientations have been measured and full scale blasts with various designs have been observed in open cast mines of Aegean Lignite(ELI) and Bursa Lignite(BLI) Establishments belonging to Turkish Coal Enterprises (TKI). Influences of the above mentioned rock mass properties on fragmentation and blasting cost have been investigated. Fr...
Hydrodynamic analysis of floating offshore wind turbine concepts: a case study in Black Sea
Yıldırım, Büşra; Oğuz, Elif; Department of Civil Engineering (2022-10-19)
In the literature, well-validated hydrodynamic programs such as WAMIT are used to analyze the hydrodynamics of floating offshore wind turbines (FOWTs). In this thesis, potential use of an opensource hydrodynamic solver for the hydrodynamic modeling of FOWTs is investigated using HAMS. For this purpose, hydrodynamic coefficients obtained from HAMS are compared to the first-order hydrodynamic solution of AQWA and WAMIT. The hydrodynamic model of three FOWT concepts, such as OO-Star, Nautilus, and CENTEC...
Açık Hava Atık Toplama Birimleri Fikirlerinin Geliştirilmesinde Tasarım Odaklı Düşüncenin Kullanımı
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (2018-12-28)
Türkiye’de bir üniversitenin endüstriyel tasarım lisans öğrencilerinin katılımıyla “üniversite yerleşkeleriiçin açık hava atık toplama birimleri” konulu bir tasarım çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay 7 saatsürmüş, çalıştaya toplam 24 öğrenci katılmıştır. Çalıştay için araştırma, tartışma, ve fikir geliştirme olmaküzere üç aşamalı bir kurgu izlenmiştir. Çalıştayda yürütülen tartışmalar ve uygulanan yöntemlersonucunda, bir kent mobilyası olarak açık hava atık toplama birimine dair, yerleşke kullanıcılar...
Citation Formats
N. Çelebi and B. Erdem, “Açık ocaklarda kullanılan dragline’ ların seçilmesi için uzman sistem geliştirilmesi,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRRd05EUT0.