Hide/Show Apps

Açık ocaklarda kullanılan dragline' ların seçilmesi için uzman sistem geliştirilmesi

1995
Çelebi, Neşe
Erdem, Bülent
Bu çalışmada, yerüstü madenlerinde örtü-kazı operasyonlarında kullanılan dragline'lann daha etkili çalışabilmeleri için bir uzman sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için projenin en önemli kısmı olarak, tek damar bulunan açık ocaklarda dragline kullanılması durumunda uygulanabilecek örtü-kazı sistemlerinin analizleri yapılmış ve özellikle direkt yana döküm, basamak azaltmalı örtü-kazı sistemi, uzatılmış basamak ile döküm sistemi ve geri çekmeli örtü-kazı sistemi gibi tek damar için uygun olan sistemler derinlemesine araştırılıp, dilim geometrileri formülize edilmiş ve dragline seçimi için gerekli olan dilim ve çalışma parametreleri çıkartılmıştır. Bunun yanında, özellikle dragline'ları Türkiye'de bulunan üç ayrı üretici firma tarafından üretilen dragline'lardan oluşan bir veri tabanı oluşturulmuştur. Aynı zamanda, dragline örtü-kazı sistemlerinin simülasyon çalışmaları yapılmış ve bunlarla ilgili temel çalışma parametreleri belirlenmiştir. Projenin ilerleyen safhalarında ise, dragline örtü-kazı sistemlerinin maliyet analizi araştırılmış ve bununla ilgili çalışma parametreleri belirlenmiştir. Yukarıda bahsedilen örtü-kazı metodları, veri tabanı, örtü-kazı simülasyonu ve maliyeti ile ilgili bilgisayar programlan hazırlanmış ve bunlar bir uzman sistem çatısı altında birleştirilmiştir.