Tuzlu ve sert suların sıvı-sıvı ısı transfer metoduyla tasfiyesi

Download
1967
Somer, G. Tarık
Bora, Mürüvvet
Arıkan, Yılmaz

Suggestions

Karbon sülfürün propilen oksit ile kopolimerizasyonu
Coşkun, Serpil; Alyürük, Kemal(1973)
Karbonsülfürü monomer olarak bir polimerizasyon reaksiyonuna sokmak için ilk çalışma 1969 yılında Tsuruta ve arkadaşları tarafından yapıldı. Tsuruta ve arkadaşları organometalik bir bileşik katalizörlüğü altında, propilen oksit ve karbonsülfürün sarı renkli, yağımsı, küçük molekül ağırlıklı polimer verdiğini tespit ettiler. Rapor ettiğimiz bu çalışmada, ve yine bizler tarafından başlatılan ilk çalışmada karbonsülfür ve propilenoksitten yüksek molekül ağırlıklı yeni kopolimerler elde etmek amacı ile katalizö...
Sıvı karışımlarının döngülü akış sisteminde üretilmiş zeolit membranlar kullanılarak pervaporasyonla ayırımı
Çulfaz, Ali; Kalıpçılar, Halil; Soydaş, Belma; Gücüyener, Canan; Dede, Özlem; Akbay, Sezin; Arıcan, Berna(2008)
Bazı doymuş hidrokarbon ve organosilikon bileşiklerinden, gaz fazda plazma (elektiriksel boşalma) ile polimer eldesi çalışmaları
Akovalı, G.; Bölük, Yaman M.(1979)
Biyomedikal Amaçla Kullanılabilecek Anorganik Nanoparçacıkların Yüzey Aktifleme Çalışmaları ve Bunların Fizikokimyasal Karakterizasyonları
Yılmaz, Ayşen; Kayran İşçi, Ceyhan; Gökağaç Arslan, Gülsün; Özkar, Saim; Nalbant Esentürk, Emren(2014-12-31)
Özet:Biyomedikal alanda kullanılabilecek nanomalzemeler geliştirmek için birçok araştırma yapılmaktadır. Düzenli gözenek yapısı, büyük gözenek boyutları, geniş ve aktiflenebilen bir yüzeyi olan mezo gözenekli silika malzemeler bu özelliklerinden dolayı ilaç taşıyıcı malzemeler olarak kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Mezo gözenekli silika bileşikleri yirmi yıl önce keşfedilmiş olup endüstride çok değişik alanlarda kullanılmaktadır. Son zamanlarda, mezo gözenekli bileşiklerin (SBA-15, MCM-41, MCM-48) bi...
Biyokütle türevlerinden hidrojen üretimi için yeni katalizörler
Martı, Şener Canan; Doğu, Timur; Doğu, Gülşen(2009)
Citation Formats
G. T. Somer, M. Bora, and Y. Arıkan, “Tuzlu ve sert suların sıvı-sıvı ısı transfer metoduyla tasfiyesi,” 1967. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBek9EZz0.