Farklı Püskürtülen Ince Kaplamaların Sünme Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Sayısal Modellenmesi

Download
2018
Püskürtme Ince Kaplamalar (PIK?ler), maden kazılarının tahkimatı için kaya yüzeyinepüskürtme olarak uygulanan, hızlı kür alan, göreceli olarak ince (2-5 mm) kaplamalardır.Yüzeye püskürtülerek uygulanan püskürtme beton ve polimer kaplamalar gibi tahkimatlarınçok düsük kaya yerdegistirmelerinde bile tahkimat direnci gösterme özellikleri vardır. Kayayerdegistirmesinin çok fazla oldugu durumlarda, daha esnek olan PIK?ler püskürtme betonaoranla daha üstün tahkimat özelligi göstermektedir.Bu çalısmada PIK?lerin oda sıcaklıgındaki sünme özellikleri laboratuvar ortamındabelirlenmistir.Sonrasında sünme davranıslarını matematik-mekanik modele oturtulmus vesayısal olarak açıklık tahkimatı modellenmesinde zamana baglı mekanik özelliklerinindegisimi incelenmistir.Iki farklı PIK?in degisik sabit gerilmelerde gerinim-zaman (vizko elastik sünme) davranıslarıher kür süresi ve sabit gerilim degeri için en fazla 2 ay sürecek sekilde deneylerle tespitedilmistir. Sonrasında elde edilen deney sonuçları degerlendirilerek PIK?lerin kama bloklarınıtasıma özelliklerine iliskin pratik grafikler olusturulmustur. Buna ek olarak deney sonuçlarıviskolastik ve viskoplastik matematik modellere oturtulduktan sonra, bulunan temel(constitutive) gerilim-gerinim iliskileri ABAQUS adlı sonlu elemanlar sayısal modellemeprogramına yeni bir altrutinle tanıtılmıstır. Olusturulan altrutinlerin dogrulaması yapıldıktansonra PIK?lerin yeraltı açıklıklarındaki global stabilite durumuna olan etkisi zamana baglıolarak incelenmistir. Bu inceleme 4 farklı sıkısma davranısına sahip dairesel kesitlerdeyapılmıstır.Bütün bu çalısmalar sonucunda, literatürde ilk kez PIK`lerin sünme davranısları incelenmis,PIK?lerin sünme davranıslarına karsı son derece duyarlı oldukları ortaya çıkarılmıstır. PIKlerinönemli tahkimat mekanizmalarından olan blok tasıma özelliginde blok agırlıgını geniskaplama alanlarına dagıttıgı için etkin olarak kullanılabilecek zaman dilimleri ortayaçıkarılmıstır. Ayrıca olusturulan altrutinler ile gelecekte PIK?lerin sünme davranıslarına iliskinfarklı çalısmalar yapılabilecegi vurgulanmıstır. Gerçeklestirilen farklı sıkısma davranıslarınasahip dairesel kesit analizleri sonunda farklı PIK uygulama kalınlıklarına sahip PIK?leringlobal stabiliteye etkisinin son derece düsük oldugu sonucuna varılmıstır.

Suggestions

Lazer Kristalizasyon Yöntemi ile Yüksek Verimli İnce Film Kristal Si Güneş Gözesi Geliştirilmesi
Turan, Raşit; Bek, Alpan; Toffoli, Hande(2018)
Gerçeklestirdigimiz projede silisyum tabanlı polikristal-amorf silisyum ince film günes gözesiüretimine özellesmis bir lazerle kristalizasyon platformunun sanayi-üniversite isbirligisayesinde gelistirilmesi saglanmıstır. Yola çıkıs hedeflerimiz bu teknoloji ve üniversitearastırma olanakları kullanılarak ince film silisyum günes gözesi üretilebileceginin gösterilmesive üretim yöntem basamaklarının ortaya konmasıdır. Günümüz fotovoltaik piyasasındaki enbüyük pazar payı yaklasık %90 ile kristal silisyum (c-Si)...
Creep behaviour analysis of thin spray-on liners
Güner, Doğukan; Öztürk, Hasan; Department of Mining Engineering (2020)
Thin Spray-on Liner (TSL) is a relatively thin (2–5 mm) and fast-setting liner material used by spraying onto rock surfaces to support underground excavations. Areal support materials that are sprayed onto the rock, such as shotcrete or liners, are able to generate support resistance at small rock deformations and can prevent underground rockfalls from happening in the first place. However, where large ground convergence occurs, the more flexible TSLs may provide superior support over the full range of rock...
Karadeniz' de partikül organik maddenin kaynağı ve kompozisyonu
Yılmaz, Ayşen; Tuğrul, Süleyman; Yıldız, Yeşim Çoban(2003)
Bu çalışmada, Karadeniz'de su kolonunda askıda bulunan partikül organik maddenin (SPOM) kimyasal kompozisyonu, piroliz gaz kromatografı-kütle spektometresi tekniği (Py- GC/MS) kullanılarak belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen sonuçlar, su kolonunun fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birlikte değerlendirilerek tartışılmıştır. Laboratuvar koşullarında büyütülen ve Karadeniz'de yaşayan türlere ait fitoplankton kültürleri de aynı teknikle analiz edilmiş ve elde, edilen sonuçlar ve bilgiler, su kolonunun ışı...
Batı Toroslar' ın üst jura-alt kretase devirsel karbonat istiflerinde yörüngesel östatik veya tektonik olayların etkileri
Gaziulusoy, Zeynep; Altıner, Demir; Özgül, Necdet; Akçar, Naki; Yılmaz, İsmail Ömer; Bayazıtoğlu, Muzaffer(1998)
Toroslar'ın Beyşehir Gölü dolayları ve daha güneydeki Seydişehir, Akseki ve Hadim yörelerinde yüzeyleyen Geyik Dağı Birliği'nin Kimmeridciyen-Senomaniyen yaşlı platform içi karbonat istifleri metre ölçeğinde devirsel çökeller ve bunlarla bazan arakatkılanan önemli karst düzeylerinden oluşmaktadır. Metre ölçeğindeki devirsel çökeller üste doğru sığlaşan istifler olup, Jura ve Kretase'deki karakterleri birbirinden farklıdır. Jura'daki asimetrik devirsel çökeller gelgit düzlüğü ilerlemesini gösteren fasiyesler...
PLA / Cam Elyaf Kompozit Filamentlerin 3D Yazıcı / Eklemeli Üretim Tekniğinde Kullanılabilirliği
Kaynak, Cevdet(2017)
Bu projenin birinci bölümünün amacı, özünde çok gevrek bir malzeme olan polilaktitin (PLA)E-cam elyafları (GF) ile takviye edilerek ve termoplastik poliüretan elastomer (TPU) ileharmanlanarak optimum mekanik özelliklerinin (mukavemet-modül-tokluk) elde edilebilirliğiniaraştırmaktır. Kompozitler ve harmanlar, çift vidalı ekstrüder kullanılarak eriyik karıştırmayöntemi ile üretilmiş ve numuneler enjeksiyon kalıplama yöntemi ile şekillendirilmiştir. SEManalizleri sonucunda görülmüştür ki ağırlıkça %15 GF takvi...
Citation Formats
H. Öztürk, “Farklı Püskürtülen Ince Kaplamaların Sünme Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Sayısal Modellenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBek1qQXc.