Hide/Show Apps

Farklı Püskürtülen Ince Kaplamaların Sünme Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Sayısal Modellenmesi

Püskürtme Ince Kaplamalar (PIK?ler), maden kazılarının tahkimatı için kaya yüzeyinepüskürtme olarak uygulanan, hızlı kür alan, göreceli olarak ince (2-5 mm) kaplamalardır.Yüzeye püskürtülerek uygulanan püskürtme beton ve polimer kaplamalar gibi tahkimatlarınçok düsük kaya yerdegistirmelerinde bile tahkimat direnci gösterme özellikleri vardır. Kayayerdegistirmesinin çok fazla oldugu durumlarda, daha esnek olan PIK?ler püskürtme betonaoranla daha üstün tahkimat özelligi göstermektedir.Bu çalısmada PIK?lerin oda sıcaklıgındaki sünme özellikleri laboratuvar ortamındabelirlenmistir.Sonrasında sünme davranıslarını matematik-mekanik modele oturtulmus vesayısal olarak açıklık tahkimatı modellenmesinde zamana baglı mekanik özelliklerinindegisimi incelenmistir.Iki farklı PIK?in degisik sabit gerilmelerde gerinim-zaman (vizko elastik sünme) davranıslarıher kür süresi ve sabit gerilim degeri için en fazla 2 ay sürecek sekilde deneylerle tespitedilmistir. Sonrasında elde edilen deney sonuçları degerlendirilerek PIK?lerin kama bloklarınıtasıma özelliklerine iliskin pratik grafikler olusturulmustur. Buna ek olarak deney sonuçlarıviskolastik ve viskoplastik matematik modellere oturtulduktan sonra, bulunan temel(constitutive) gerilim-gerinim iliskileri ABAQUS adlı sonlu elemanlar sayısal modellemeprogramına yeni bir altrutinle tanıtılmıstır. Olusturulan altrutinlerin dogrulaması yapıldıktansonra PIK?lerin yeraltı açıklıklarındaki global stabilite durumuna olan etkisi zamana baglıolarak incelenmistir. Bu inceleme 4 farklı sıkısma davranısına sahip dairesel kesitlerdeyapılmıstır.Bütün bu çalısmalar sonucunda, literatürde ilk kez PIK`lerin sünme davranısları incelenmis,PIK?lerin sünme davranıslarına karsı son derece duyarlı oldukları ortaya çıkarılmıstır. PIKlerinönemli tahkimat mekanizmalarından olan blok tasıma özelliginde blok agırlıgını geniskaplama alanlarına dagıttıgı için etkin olarak kullanılabilecek zaman dilimleri ortayaçıkarılmıstır. Ayrıca olusturulan altrutinler ile gelecekte PIK?lerin sünme davranıslarına iliskinfarklı çalısmalar yapılabilecegi vurgulanmıstır. Gerçeklestirilen farklı sıkısma davranıslarınasahip dairesel kesit analizleri sonunda farklı PIK uygulama kalınlıklarına sahip PIK?leringlobal stabiliteye etkisinin son derece düsük oldugu sonucuna varılmıstır.