Komplike objelerin belirsiz özellikleriyle simgelenmesi

Download
1995
Yazıcı, Adnan
Koyuncu, Murat
Geleneksel veritabanı sistemleri, anlamsal destekten yoksun oldukları halde bilgiye-dayah sistemler (knowledge-based systems), büyük miktardaki bilgilerin saklanması ve erişimi açısından yetersiz kalmaktadır. Bilgiye-dayah sistemler veritabanı sistemlerine anlamsal zenginlik verirken, veritabanı sistemleri de bilgiye dayalı sistemlere bilgilerin tutulması ve korunmasında büyük yarar sağlar. Bu iki sistemin bağlaştınlması sonucunda her iki sistemin fonksiyonelliğinin artacağı açıktır. Bu projenin asıl amacı karmaşık objeleri, onların belirsiz özelliklerini de simgeleyebilecek ve işleyebilecek etkin bağlaştırma sistemi geliştirmektir. CAD/CAM, ofis otomasyonları, metinsel veriler, mühendislik tasarımları, ve karar destekleme sistemleri (decision support systems) gibi bilgiye dayalı sistem uygulamaları bu tür komplike objeleri içermektedir ve bunların kullanımına dayalıdır. Veritabanı ve bilgiye dayalı sistemlerin etkin biçimde bağlaştınlması için genişletilmiş Non,-INF, Nesneye-Yönelik Veri Modeli ve IFO Veri Model'lerinin kullanımının iyi sonuç verdiği yapılan araştırmalarla saptanmıştır. Önerilen sistemde bu modellerin seçilme nedenlerinden biri de, bunların asıl amacının bilgilerin gerçek hayattaki formuna en yakın şekilde saklanabilmesidir. Bu amaç geniş bilgiye dayalı sistemlerle çok iyi uyum sağlar ve bunun sonucu olarak veri tabanları ve bilgiye dayalı sistemlerin bağlaştınlmasında da etkin ve verimli olur. Projenin amacı yukarda sözü edilen uygulama alanları için gerçek yaşamda gerek duyulan etkin bir sistem protipini geliştirmektir.
Citation Formats
A. Yazıcı and M. Koyuncu, “Komplike objelerin belirsiz özellikleriyle simgelenmesi,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpFM053PT0.