Yoğunluk-Uyarlı Kablosuz Şebekeler (DAWN)

Download
2018
Yüksek veri iletim ihtiyacı olan uygulamaların sayısı artıkça, mobil haberlesme talebi deartmaktadır. Artan gereksinimi karsılamak için hücrelerin küçültülerek kısıtlı olan kablosuzbant genisliginin verimli kullanılması gerekmektedir. Çok sayıda dinamik küçük hücreninortaya çıkmasıyla gezgin aglar da tasarsız sebekelere benzemektedir ve bir paradigmadegisimi yasanmaktadır. Küçük hücrelerin rastlantısal sekilde sebekeye dahil olması veayrılması, sebeke yogunlugunun önceden kestirilemeyecek sekilde degismesine nedenolacaktır. Yogunluk degisimleri ise servis ve tecrübe kalitesini etkileyecek ve yerel kapsamaalanı kontrolü, sinyal girisimi kontrolü gibi yeni sorunlara neden olacaktır. NP-Hard eniyilemeproblem çözümü gerektiren merkezi ve statik yapılandırmalar, sebekenin çok büyük olmasınedeniyle uygulanabilir olmayacaktır. Dagıtık özdüzenleme teknikleriyle, yogunluk-uyarlı yıgıt(stack) ve mimari gelistirilmesi gerekecektir. Bu projenin amacı büyük-ölçekli küçük-hücreliözdüzenlemeli sebekeleri yogunluk-uyarlı ve yogunluk-farkında yapmaktır. Yeni sebekeyogunlugu kestirim teknikleri önerilmis ve yogunluk-uyarlı kapsama alanı kontrolü tekniklerigelistirilmistir. Gelistirilen teknikler benzetim deneyleri ile dogrulanmıstır.
Citation Formats
E. Onur, “Yoğunluk-Uyarlı Kablosuz Şebekeler (DAWN),” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrd01ESXk.