Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu

Download
2004
Doğaç, Asuman
Mobil-Pazar uygulamaları pazarlaması yavaş ilerlemekte ve bu tür servislerin yayılması ekran koruyucusu, zil sesleri indirmek ya da son haberlere ulaşmak gibi basit bilgi-eğlence servisleri ile sınırlı kalmıştır. Bunun bazı sebebleri pazarlama ile ilgili olsa da gerçek etkileşimli Mobil-Pazar kullanıcı deneyimlerinin yayılması altında zorlu birtakım teknik sorunlar yatmaktadır. Bunların başında: 1. Uygun, tutarlı ve güvenilir bir şekilde kullanıcı kontekstinin yer, servis teklifleri, diğer kullanıcılar ve ortam değişkenleri yönünden elde etmek. 2. Güven ve gizlilik servisleri/bilgilerinin yönetimi kullanıcılara bilgilerin korunduğunu fakat kullanıcının yaran için gerektiğinde kullanılacağı garantisini vermek. 3. Kullanıcıların servis keşfi, erişimi, düzenlemesi, ve ayrıca servis semantiğinin birçok servis etkileşimi gerektiren karmaşık hedeflerin başarılmasının etkili yönetim ve kontrolü. Her bir alandaki başarı izsiz, tutarlı, her yerde olan servislerin tedariği açısından kritiktir. Ayrıca çözümler kullanıcının elindeki cihazdaki yazılımdan ağa yayılan servisler kadar ağın birçok aşamasında geliştirilmelidir. Mobil cihazlar için ajan teknolojileri, ajan iletişimi, bilgi gösterilmesi için diller, web servis semantiği, web servis depolan, güvenlik ve gizlilikle ilgili web standartlarındaki zorluklan aşabilecek geleceği parlak birçok teknoloji ve başlangıçlar varken, bunların nasıl uygun bir şekilde birleştirileceği, yayılacağı ve gerçek bir üretim ortamında kullanılacağı açık değildir. Telesto prejesi yukarıdaki problemlere yönelik dikey entegre edilmiş, üretime hazır bir gösterim ortamı geliştirecek endüstri ve araştırma kuruluşlarını biraraya getirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle eskiden insan etkileşimi gerektiren angaryalan otomatikleştirmek için ajan teknolojisinin, web servislerin ajanlar için anlaşılabilir kılınması için semantik web teknolojisinin ve akıllı ajanlar vasıtasıyla web servis keşfini, düzenleme ve çalıştırılmasını otomatikleştirmek için de web servislerin kilit bir rol oynadıklarına inanıyoruz. Proje, var olan tanımlamaların adaptasyonu ve yenilerinin geliştirilmesi için temel ve uygulamalı araştırma, gösteri ortamının kurulması için geliştirme ve ve yayma, ortaya çıkan sistemi denemek için önemli alan denemeleri, sonuçların gerçek kullanıma transferini sağlamak için tedarikleri el almayı içerecektir.
Citation Formats
A. Doğaç, “Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu,” 2004. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBME5BPT0.