Türk kömürlerinin mikroyapısal özelliklerinin belirlenmesi ve karbonizasyon/Aktivasyon sonucu elde edilen adsorbentlerin karakterizasyonu

Download
1994
Yücel, Hayrettin
Şenel, İ.gökhan
Oniki adet Türk Kömürünün gözenek yapıları civa porozimetresi, azot ve karbon dioksit adsorplama ve helyum piknometresi yöntemleri ile tayin edilmiştiı Bu kömürler arasından seçilen dört adet kömür 750°C-1125°C arasında seçilen sıcaklıklara 10°C/dak ısıtma hizı ile ısıtılmış ve toplam süre iki saat olmak üzere karbonize edilmiştir. Karbonizasyon ürünleri son karbonizasyon sıcaklığında ek bir saat süresince $CO_2$ ortamında aktivasyona tabi tutulmuştur. Elde edilen karbonizasyon ve aktivasyon ürünlerinin gözenek yapılar yukarıda belirtilen yöntemler ile belirlenmiştir. Bu kömürlerin termogravimetrik analiz ile tayin edilen reaktiviteleri ile gözenek yapıları arasında ilişkiler araştırıldı.
Citation Formats
H. Yücel and İ. g. Şenel, “Türk kömürlerinin mikroyapısal özelliklerinin belirlenmesi ve karbonizasyon/Aktivasyon sonucu elde edilen adsorbentlerin karakterizasyonu,” 1994. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RZeU1nPT0.