Si güneş gözelerinde arttırılmış kızılötesi verimi için doğrusal olmayan plazmonik çevirici tasarımı ve üretimi

Download
2016
Projemiz plazmonik yapıların doğrusal olmayan özelliklerinin irdelenerek, bunların ikinci harmonik üst çevirici olarak kullanılabilmeleri için gereken tasarımların yapılması, üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve üretilen yapılardan üst çevirim elde edilmesini kapsamaktadır. Projenin geliştirilme motivasyonu silisyum güneş gözelerinin kızılötesi dalga boyu bölgesinde soğurmasının düşük kalması ile baş edebilmek üzere üst çevirici tabaka olarak plazmonik yapıların klasik doğrusal olmayan malzemelere bir alternatif olarak kullanılmasının olasılığını tartmaktır. Bu bağlamda hedef doğrusal olmayan plazmonik ilkelerinin ayrıntılı çalışılması, plazmonik çevirici tasarımlarından etkin bir şekilde doğrusal olmayan yanıt almak için teknik geliştirilmesidir, belirlenen ilkeler doğrultusunda ışığı kızılötesinden görünür bölgeye çevirecek olan plazmonik aygıt tasarımının olgunlaştırılması ve silisyum güneş gözesinin kızılötesindeki verimliliğini arttırmak için doğrusal olmayan plazmonik çeviriciyle tümleştirilmesidir. Kuramsal çalışmalarımızda yapılarda alan dağılımını hesaplayacak çeşitli sayısal benzeşim araçları kullanmamızın yanı sıra üst çevirim Hamilton’unu kurarak bir takım varsayımlarla analitik sonuçlar elde ettik. Deneysel çalışmalarımızda kimyasal nanoparçacık sentezi, yüzey ıslatma, nanoküre litografisi, deşik-maske litografisi, holografik litografi üretim tekniklerini kullandık. Plazmonik nanoyapıların üst çevirim etkinliklerini spektroskopik yöntemlerle ölçtük ve ince film güneş gözesi tasarımı ve üretimi gerçekleştirdik. Yüzey ıslatma yöntemiyle elde edilen yapılarda kızılötesinde fotoakım artışı tespit ettik.
Citation Formats
R. Turan and A. Bek, “Si güneş gözelerinde arttırılmış kızılötesi verimi için doğrusal olmayan plazmonik çevirici tasarımı ve üretimi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZMU5UazU.