Si güneş gözelerinde arttırılmış kızılötesi verimi için doğrusal olmayan plazmonik çevirici tasarımı ve üretimi

Download
2016
Projemiz plazmonik yapıların doğrusal olmayan özelliklerinin irdelenerek, bunların ikinci harmonik üst çevirici olarak kullanılabilmeleri için gereken tasarımların yapılması, üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve üretilen yapılardan üst çevirim elde edilmesini kapsamaktadır. Projenin geliştirilme motivasyonu silisyum güneş gözelerinin kızılötesi dalga boyu bölgesinde soğurmasının düşük kalması ile baş edebilmek üzere üst çevirici tabaka olarak plazmonik yapıların klasik doğrusal olmayan malzemelere bir alternatif olarak kullanılmasının olasılığını tartmaktır. Bu bağlamda hedef doğrusal olmayan plazmonik ilkelerinin ayrıntılı çalışılması, plazmonik çevirici tasarımlarından etkin bir şekilde doğrusal olmayan yanıt almak için teknik geliştirilmesidir, belirlenen ilkeler doğrultusunda ışığı kızılötesinden görünür bölgeye çevirecek olan plazmonik aygıt tasarımının olgunlaştırılması ve silisyum güneş gözesinin kızılötesindeki verimliliğini arttırmak için doğrusal olmayan plazmonik çeviriciyle tümleştirilmesidir. Kuramsal çalışmalarımızda yapılarda alan dağılımını hesaplayacak çeşitli sayısal benzeşim araçları kullanmamızın yanı sıra üst çevirim Hamilton’unu kurarak bir takım varsayımlarla analitik sonuçlar elde ettik. Deneysel çalışmalarımızda kimyasal nanoparçacık sentezi, yüzey ıslatma, nanoküre litografisi, deşik-maske litografisi, holografik litografi üretim tekniklerini kullandık. Plazmonik nanoyapıların üst çevirim etkinliklerini spektroskopik yöntemlerle ölçtük ve ince film güneş gözesi tasarımı ve üretimi gerçekleştirdik. Yüzey ıslatma yöntemiyle elde edilen yapılarda kızılötesinde fotoakım artışı tespit ettik.

Suggestions

Numerical modeling and optimization of HgCdTe infrared photodetectors for thermal imaging
Koçer, Hasan; Beşikci, Cengiz; Department of Electrical and Electronics Engineering (2011)
This thesis presents a detailed investigation of the performance limiting factors of long wavelength infrared (LWIR) and very long wavelength infrared (VLWIR) p on n HgCdTe detectors through numerical simulations at 77 K incorporating all considerable generation-recombination mechanisms including trap assisted tunneling (TAT), Shockley-Read-Hall (SRH), Auger and radiative processes. Numerical simulations under dark and illuminated conditions were performed with different absorber layer thicknesses, material...
Comparison of elastic and inelastic behavior of historic masonry structures at the low load levels
Özen, Garip Önder; Ünay, Ali İhsan; Department of Building Science in Architecture (2007)
Conventional methods used in the structural analysis are usually insufficient for the analysis of historical structures because of the complex geometry and heterogeneous material properties of the structure. Today’s computing facilities and methods make FEM the most suitable analysis method for complex structural geometry and heterogeneous material properties. Even the shrinkage, creep of the material can be considered in the analysis. Because of this reason Finite Element Method (FEM) is used to analyze su...
Design, analysis and optimization of thin walled semi-monocoque wing structures using different structural idealizations in the preliminary design phase
Dababneh, Odeh; Kayran, Altan; Department of Aerospace Engineering (2011)
This thesis gives a comprehensive study on the effect of using different structural idealizations on the design, analysis and optimization of thin walled semi-monocoque wing structures in the preliminary design phase. In the design part, wing structures are designed by employing two different structural idealizations that are typically used in the preliminary design phase. In the structural analysis part, finite element analysis of one of the designed wing configurations is performed using six different one...
An Investigation of seismic face stability of deep tunnels by using an axisymmetric finite element model
Hadley, Hannah Elizabeth; Sucuoğlu, Haluk; Yılmaz, Mustafa Tolga; Department of Civil Engineering (2018)
The static stability of tunnel faces has been widely studied, with the development of limit analysis and numerical modelling solutions. There has been limited research into seismic tunnel face stability. The aim of this study is to find the effect of seismic loading on tunnel face stability and suggest factors that could be used in design. A numerical model using the axisymmetric finite element method is developed to assess tunnel face stability under seismic loading. To verify the numerical analysis, it wa...
Parametric analysis of inelastic interaction in frame-wall structural systems
Seçkiner, Soner; Sarıtaş, Afşin; Department of Civil Engineering (2011)
The purpose of this thesis is to investigate the inelastic action in the reinforced concrete frame-wall structures analytically and with that analysis to follow the plastic formation of the structure. For this purpose, six mid-rise reinforced concrete buildings with frame-wall are modeled and analyzed to understand the effect of the height and base shear force ratio of the wall on the nonlinear interaction between reinforced concrete wall and frame members under static lateral loads and ground motion excita...
Citation Formats
R. Turan and A. Bek, “Si güneş gözelerinde arttırılmış kızılötesi verimi için doğrusal olmayan plazmonik çevirici tasarımı ve üretimi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZMU5UazU.