Deri doku mühendisliği: İki katmanlı nanoaltın yüklü deri yedeklerinin üretilmesi ve karakterizasyonu

Download
2013
Keskin, Dilek Esra
Taheri, Nusret

Suggestions

Biopolymer based micro/nanoparticles as drug carriers for the treatment of skin diseases
Eke, Gözde; Hasırcı, Vasıf Nejat; Hasırcı, Nesrin; Department of Micro and Nanotechnology (2011)
Controlled drug delivery systems are becoming increasingly interesting with the contribution of nanotechnology. In the case of transdermal applications the greatest limitation is the highly impermeable outermost layer of the skin, the stratum corneum. One promising method of controlled transdermal drug delivery of the skin therapeutics is the use of nanoparticles as carriers. Encapsulation of the drug, as opposed to classical topical application of creams or emulsions, allows the drug to diffuse into hair f...
Fabrication and characterization of bilayered tissue scaffolds incorporating bioactive agents for skin tissue engineering applications
Aktürk, Ömer; Keskin, Dilek; Bilici, Temel; Department of Engineering Sciences (2015)
In this study, it was aimed to fabricate tissue scaffolds from different biological polymers (collagen, silk fibroin and sericin) for skin tissue engineering applications. For this purpose, bilayered scaffolds composed of epidermal (collagen/sericin films) and dermal (collagen sponges, collagen matrices or silk fibroin matrices) layers were produced with different biomaterial fabrication methods. Casting and solvent evaporation (film), lyophilization/freeze-drying (sponge) and dry/wet electro-spinning (micr...
Deri Doku Mühendisliğine Yönelik Çift Katmanlı Elektroeğirilmiş Taşıyıcıların Tasarlanması
Dalgıç, Ali Deniz; Koman, Ezgi; Karataş, Ayten; Tezcaner, Ayşen; Keskin, Dilek (2021-12-19)
Development and characterization of a tissue engineered multicomponent skin substitute and a skin model
Eke, Gözde; Hasırcı, Vasıf Nejat; Hasırcı, Nesrin; Department of Biotechnology (2018)
The tissue engineered human skin substitute has the potential to fill large areas of skin loss caused by severe burns or chronic wounds. It can also serve as an alternative skin model to in vivo testing of drugs or cosmetic products. The aim was to construct a tissue engineered full-thickness human skin model mimicking the native tissue. To this end, this model was developed as epidermis, dermis and subcutaneous tissue of the skin. The feasibility of the dermis layer was tested by co-culturing fibroblasts a...
Doku mühendisliği yöntemi ile kollajen ve nacmc kullanılarak çift katmanlı deri modeli oluşturulması
Zeybek, Begüm; Hasırcı, Nesrin; Kımız, Ilgın; Ürkmez, Şendemir Aylin(2015)
TÜBİTAK tarafından desteklenen bu çalışmada, insan derisini taklit etmek amacıyla, gözenekli kollajen ve sodyum karboskimetilselüloz (NaCMC) iskeleler kullanılarak iki katmanlı deri modelleri başarıyla üretilmiştir. Geliştirilen deri modelinde, gözenekli kollajen iskelenin dış katman olan epidermal tabakasını, ve gözenek boyutu dış katmana göre daha büyük olan NaCMC iskelenin ise iç katman olan dermal tabakayı oluşturması planlanmıştır. Hazırlanan iskeleler, sulu ortamda dayanıklı olabil...
Citation Formats
D. E. Keskin and N. Taheri, “Deri doku mühendisliği: İki katmanlı nanoaltın yüklü deri yedeklerinin üretilmesi ve karakterizasyonu,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRJNE16ZzQ.