Doku mühendisliği yöntemi ile kollajen ve nacmc kullanılarak çift katmanlı deri modeli oluşturulması

Download
2015
Zeybek, Begüm
Hasırcı, Nesrin
Kımız, Ilgın
Ürkmez, Şendemir Aylin
TÜBİTAK tarafından desteklenen bu çalışmada, insan derisini taklit etmek amacıyla, gözenekli kollajen ve sodyum karboskimetilselüloz (NaCMC) iskeleler kullanılarak iki katmanlı deri modelleri başarıyla üretilmiştir. Geliştirilen deri modelinde, gözenekli kollajen iskelenin dış katman olan epidermal tabakasını, ve gözenek boyutu dış katmana göre daha büyük olan NaCMC iskelenin ise iç katman olan dermal tabakayı oluşturması planlanmıştır. Hazırlanan iskeleler, sulu ortamda dayanıklı olabilmelerini sağlamak amacıyla dehidrotermal (DHT) işlem ile ve/veya gluteraldehit ile çapraz bağlanmıştır. En uygun çapraz bağlama yöntemine karar vermek için, iskelelerin bozunma hızları ve mekanik direnç ve dayanımları analiz edilmiştir. Süngerimsi yapıdaki kollajen ve NaCMC iskeleler, kalınlık, yüzey gözenekliliği, kütle gözenekliliği, gözenek boyutu dağılımı, in situ ve enzimatik ortamdaki bozunma hızları, basma testi ile mekanik güçleri, FTIR-ATR ile kimyasal yapıları ve SEM ile topografyaları incelemiş ve özellikleri karakterize edilmiştir. Dış̧ tabakayı oluşturan küçük gözenekli kollajen iskelenin üzerine insan kökenli keratinosit hücreleri, alt tabakayı oluşturan büyük porlu NaCMC iskelenin üzerine insan dermal fibroblastları ekilmiş ve ko-kültivasyon yapılmıştır. İskelelerin insan dermal keratinositleri ve insan dermal fibroblastları ile olan in vitro etkileşimleri hücre kültür çalışmalarıyla değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, üretilen çift tabakalı iskelelerin çapraz bağlama metodunun geliştirilmesi sonucunda deri doku mühendisliği uygulamaları için potansiyel bir alternatif model olarak kabul edilebileceği gösterilmiştir.

Suggestions

Electrospun nanofibrous scaffolds for tissue engineering
Ndreu, Albana; Hasırcı, Vasıf Nejat; Department of Biotechnology (2007)
In this study a microbial polyester, poly(3-hydroxybutyrate-co-3- hydroxyvalerate) (PHBV), and its blends were wet or electrospun into fibrous scaffolds for tissue engineering. Wet spun fiber diameters were in the low micrometer range (10-50 μm). The polymer concentration and the stirring rate affected the properties the most. The optimum concentration was determined as 15% (w/v). Electrospun fiber diameters, however, were thinner. Solution viscosity, potential, distance between the syringe tip and the coll...
Fabrication and characterization of bilayered tissue scaffolds incorporating bioactive agents for skin tissue engineering applications
Aktürk, Ömer; Keskin, Dilek; Bilici, Temel; Department of Engineering Sciences (2015)
In this study, it was aimed to fabricate tissue scaffolds from different biological polymers (collagen, silk fibroin and sericin) for skin tissue engineering applications. For this purpose, bilayered scaffolds composed of epidermal (collagen/sericin films) and dermal (collagen sponges, collagen matrices or silk fibroin matrices) layers were produced with different biomaterial fabrication methods. Casting and solvent evaporation (film), lyophilization/freeze-drying (sponge) and dry/wet electro-spinning (micr...
Development and characterization of a tissue engineered multicomponent skin substitute and a skin model
Eke, Gözde; Hasırcı, Vasıf Nejat; Hasırcı, Nesrin; Department of Biotechnology (2018)
The tissue engineered human skin substitute has the potential to fill large areas of skin loss caused by severe burns or chronic wounds. It can also serve as an alternative skin model to in vivo testing of drugs or cosmetic products. The aim was to construct a tissue engineered full-thickness human skin model mimicking the native tissue. To this end, this model was developed as epidermis, dermis and subcutaneous tissue of the skin. The feasibility of the dermis layer was tested by co-culturing fibroblasts a...
Collagen-based scaffolds for cornea tissue engineering
Vrana, Nihal Engin; Hasırcı, Vasıf Nejat; Department of Biotechnology (2006)
In this study, collagen based scaffolds were prepared for cornea tissue engineering. Three different cell carriers (rat tail collagen foam, insoluble collagen foam and patterned collagen film) were produced using two different collagen sources. Scaffolds were designed to mimic the unique topographical features of the corneal stroma. A novel crosslinking method was developed to achieve constant foam thickness. All scaffolds were tested with the primary cells of the native corneal stroma, human keratocytes. A...
Doku Mühendisliği Yöntemi ile Hastaya Özel Ortopedik İmplant Tasarımı ve Üretimi
Köse, Torun Gamze; Hasırcı, Nesrin; Baran, Türker; Beyzadeoğlu, Tahsin; Yücel, Deniz; Tönük, Ergin; Endoğan Tanır, Tuğba(2016)
Doku Mühendisliği, gözenekli destekler üzerinde hastanın kendi hücrelerinin kullanılmasıyladoku geliştirilmesini, hastanın defekt bölgesine bu yarı gelişmiş dokunun yerleştirilmesini,böylelikle hasarlı bölgenin etkin ve hızlı iyileşmesini hedefleyen önemli bir tedavi yöntemidir.Bu uygulamadaki önemli öge, kullanılan malzemenin biyouyumlu ve biyobozunur olmasıdır.Yeni gelişen teknolojilerin, özellikle bilgisayarlı tomografi (BT), hızlı prototipleme (HP), ya dabenzeri tekniklerin implant üretiminde birlikte k...
Citation Formats
B. Zeybek, N. Hasırcı, I. Kımız, and Ş. A. Ürkmez, “Doku mühendisliği yöntemi ile kollajen ve nacmc kullanılarak çift katmanlı deri modeli oluşturulması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRNU5EYzM.