Doku mühendisliği yöntemi ile kollajen ve nacmc kullanılarak çift katmanlı deri modeli oluşturulması

Download
2015
Hasırcı, Nesrin
Zeybek, Begüm
Kımız, Ilgın
Ürkmez, Şendemir Aylin
TÜBİTAK tarafından desteklenen bu çalışmada, insan derisini taklit etmek amacıyla, gözenekli kollajen ve sodyum karboskimetilselüloz (NaCMC) iskeleler kullanılarak iki katmanlı deri modelleri başarıyla üretilmiştir. Geliştirilen deri modelinde, gözenekli kollajen iskelenin dış katman olan epidermal tabakasını, ve gözenek boyutu dış katmana göre daha büyük olan NaCMC iskelenin ise iç katman olan dermal tabakayı oluşturması planlanmıştır. Hazırlanan iskeleler, sulu ortamda dayanıklı olabilmelerini sağlamak amacıyla dehidrotermal (DHT) işlem ile ve/veya gluteraldehit ile çapraz bağlanmıştır. En uygun çapraz bağlama yöntemine karar vermek için, iskelelerin bozunma hızları ve mekanik direnç ve dayanımları analiz edilmiştir. Süngerimsi yapıdaki kollajen ve NaCMC iskeleler, kalınlık, yüzey gözenekliliği, kütle gözenekliliği, gözenek boyutu dağılımı, in situ ve enzimatik ortamdaki bozunma hızları, basma testi ile mekanik güçleri, FTIR-ATR ile kimyasal yapıları ve SEM ile topografyaları incelemiş ve özellikleri karakterize edilmiştir. Dış̧ tabakayı oluşturan küçük gözenekli kollajen iskelenin üzerine insan kökenli keratinosit hücreleri, alt tabakayı oluşturan büyük porlu NaCMC iskelenin üzerine insan dermal fibroblastları ekilmiş ve ko-kültivasyon yapılmıştır. İskelelerin insan dermal keratinositleri ve insan dermal fibroblastları ile olan in vitro etkileşimleri hücre kültür çalışmalarıyla değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, üretilen çift tabakalı iskelelerin çapraz bağlama metodunun geliştirilmesi sonucunda deri doku mühendisliği uygulamaları için potansiyel bir alternatif model olarak kabul edilebileceği gösterilmiştir.
Citation Formats
N. Hasırcı, B. Zeybek, I. Kımız, and Ş. A. Ürkmez, “Doku mühendisliği yöntemi ile kollajen ve nacmc kullanılarak çift katmanlı deri modeli oluşturulması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRNU5EYzM.