Lazer Kristalizasyon Yöntemi ile Yüksek Verimli İnce Film Kristal Si Güneş Gözesi Geliştirilmesi

Download
2018
Gerçeklestirdigimiz projede silisyum tabanlı polikristal-amorf silisyum ince film günes gözesiüretimine özellesmis bir lazerle kristalizasyon platformunun sanayi-üniversite isbirligisayesinde gelistirilmesi saglanmıstır. Yola çıkıs hedeflerimiz bu teknoloji ve üniversitearastırma olanakları kullanılarak ince film silisyum günes gözesi üretilebileceginin gösterilmesive üretim yöntem basamaklarının ortaya konmasıdır. Günümüz fotovoltaik piyasasındaki enbüyük pazar payı yaklasık %90 ile kristal silisyum (c-Si) pul tabanlı gözelere aittir. Ancakavantajlarına ragmen pul tabanlı Si göze teknolojisinin dünya enerji pazarındaki yeri halensınırlıdır. Bu konudaki en büyük engellerden biri yüksek malzeme giderlerine baglı üretimmaliyetinin diger enerji sektörleri ile rekabet edecek seviyede olmamasıdır. Aktif maddekullanımını optimize ederek üretim masraflarını düsürmeyi amaçlayan ince-film teknolojilerimaliyet bariyerini asarak fotovoltaik enerji dönüsüm teknolojilerini diger teknolojilerle rekabetedebilir hale getirecek bir çözüm potansiyeli vadetmektedir. Ince film poli-Si yaklasımı ile tekkristal silisyuma yakın kalitede, mikrometre ölçeginde tane büyüklügüne sahip poli-Si incefilmlerin proje kapsamında büyütülmesi ve fotovoltaik hücre üretiminde kullanılmasıhedeflenmistir. Cam alttas üzerine elektron demet buharlastırma yöntemi ile katkılanmısamorf silisyum tabakalar biriktirilerek ve kristalizasyon için özel olarak tasarlanıp gelistirilmislazer sisteminin çizgisel odagı bu yüzey üzerinde taranarak amorf silisyumun polikristalsilisyuma kristalizasyonu saglanmıstır. Üretilen polikristal silisyum yine katkılanmıs ince biramorf silisyum ile kaplanarak heteroeklem elde edilmis, bu aygıtın üst ve alt kontakları Altermal buharlastırılmasıyla olusturularak aygıt üretimi tamamlanmıstır. Tüm üretimbasamakları arasında optik, mekanik ve elektriksel ölçümler gerçeklestirilerek islembasamakları iyilestirilmesi saglanmıs, gerektigi durumlarda lazer sisteminde de iyilestirmeleregidilmistir. Verimliliklerde artıs eldesi için kenar yalıtımı ve plazmonik yapıların entegrasyonuda gerçeklestirilmistir. Üretilen polikristal Si malzemenin dinamigi moleküler dinamik sayısalbenzetim yöntemiyle kuramsal olarak çalısılmıstır. Projemiz sonucunda çagrı programıylauyumlu olarak göze üretiminde yerli üretim altyapısı olusturmaya dogrudan katkı, genis alanlı,düsük üretim maliyetli, polikristal-amorf silisyum heteroeklem ince film günes gözesiüretilmesi, bu üretimi saglayabilmek için fiber lazer teknolojisine dayanan yenilikçi, çokfonksiyonlu ve özgün bir ince film kristalizasyon ve isleme platformu prototipi gelistirilmesibasarılmıstır.Anahtar Kelimeler: ince film günes

Suggestions

Perovskit Katı Hal Elektrolit Esaslı Boya Duyarlı Güneş Enerjisi Pili
Park, Jongee; Öztürk, Abdullah; Durkaya, Göksel(2018)
Bu projede, optimize edilmiş TiO2 çalışma elektrotu, perovskit katı hal elektroliti ve karbonnanotüp veya grafen/polimer kompozit karşıt elektrotu?nun kullanılması suretiyle, katı halboya duyarlı güneş pilli (DSSC)?nin kararlılığının arttırılması amaçlanmıştır. Proje Avrupabirliğince açılan ?Kaynaklar ve sürdürebilirlik? KONNECT çağrısına uygun olaraksürdürülmüştür. DSSC?lerin enerji dönüşüm verimlilikleri TiO2 içerikli fotoanotun (çalışmaelektrotunun) morfolojik yapısıyla yakından ilgilidir. Projede Türk e...
Optimization of fabrication steps for n-type c-Si solar cells
Orhan, Efe; Ünalan, Hüsnü Emrah; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2019)
Crystalline silicon (c-Si) solar cells fabricated on p-type wafers are still dominating the photovoltaic (PV) industry due to advantages in device processing and early focus on p-type cells in the development phase of the industry. Over the years, studies on n-type Czochralski (CZ) substrates have shown that they can be more desirable for the terrestrial applications due to superior material and process advantages such as higher minority carrier lifetime, easier passivation of the surface, absence of light ...
INVESTIGATION OF SCREEN-PRINTED AND EVAPORATED METAL CONTACTS ON BORON IMPLANTED EMITTER
Özmen, Ege; Turan, Raşit; Kocaman, Serdar; Department of Micro and Nanotechnology (2021-8-27)
Due to advantages in device manufacturing and the low cost of ownership, crystalline silicon (c-Si) solar cells fabricated on p-type wafers continue to dominate the photovoltaic (PV) market. Studies on n-type Czochralski (CZ) substrates have shown that they are more desirable for terrestrial applications than p-type substrates due to superior material and performance advantages such as higher minority carrier lifetime and easier surface passivation, absence of light-induced degradation (LID), and low sensit...
Mikrobolometre Tipi Sogutmasız Kızılötesi Dedektör Dizinlerine Uygun Silisyum Disk Seviyesinde Vakum Paketleme Yöntemlerinin Gelistirilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit; Kalay, Yunus Eren(2018)
Özellikle savunma sanayinde yogun ihtiyaç duyulan sogutmasız kızılötesi dedektörlerin yurtiçinde, ulusal imkânlarla özgün olarak tasarlanması, özgün üretim süreçlerinin gelistirilmesi veüretilmesi büyük önem arz etmektedir. Sogutmasız kızılötesi detektörlerden yüksekperformans elde etmedeki en önemli etkenlerden biri dedektörlerin vakum ortamındaçalıstırılmasıdır. Dolayısıyla, MEMS tabanlı sogutmasız kızılötesi dedektörlerin ürünedönüsmesindeki en son adım olan paketleme konusu daha da önem kazanmaktadır.Pa...
Ferroelektrik seramik ince filmler
Özenbaş, Ahmet Macit(1998)
Bu çalışmada ferroelektrik özellikli $Pb(Zr,Ti)O_3$ filmler ve tozlar sol-jel yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Tozlar sulu çözeltiden homojen çökeltme, filmler ise çökelme öncesi daldırma yöntemi kullanılarak üreli ortamda hazırlanmışlardır. Altlık malzemesi olarak platin kaplanmış Si-(111) dilimleri, Si dilimleri ve $\alpha-Al_2O_3$ kullanılmıştır. Filmlerin ve tozların karakterizasyon işlemleri için öncelikle XRD ve SEM/EDS kullanılmıştır. Parça boyutu, morfolojisi ve film yüzeyleri SEM çalışmalan il...
Citation Formats
R. Turan, A. Bek, and H. Toffoli, “Lazer Kristalizasyon Yöntemi ile Yüksek Verimli İnce Film Kristal Si Güneş Gözesi Geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBeU9URXg.