Karbon Nanotüp İle Güçlendirilmiş Polimer Kompozitlerin Çok Ölçekli Modellenmesi

Download
2018
Bu projede karbon nanotüp (KNT) katkılı termoplastik kompozitlerin farklı ölçeklerdemodellenmesi üzerinde çalısıldı. Projenin Eylül 2015 - Eylül 2016 arasındaki ilk bir yıllıkdönemde KNT?ler, polimerler ve KNT katkılı kompozitler hakkında kapsamlı bir literatürçalısması yapıldı. Literatür çalısmasına ek olarak tek bir KNT?ün elastik özellikleri (Youngkatsayısı, Poisson oranı ve Kesme katsayısı) yogunluk fonksiyoneli teorisi, moleküler statik vekiris elemanlarından olusan sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplandı. Bir sonraki Eylül 2016 ?Mart 2017 döneminde tek bir KNT?ün elastik özelliklerinin hesabına devam edildi. Budönemde farklı atomlar arası potansiyeller kullanılarak moleküler dinamik yöntem ilehesaplamalar yapıldı. Yogunluk fonksiyoneli teorisi ile hesaplamalara da devam edildi. Ayrıcabir önceki dönemdeki sonlu eleman modeline alternatif olarak KNT ve grafen için çubuk veyay elemanlarından olusan sonlu elemanlar modelleri gelistirildi. Bu dönemde ayrıcamoleküler dinamik yöntemi ile polimer modellemesine baslandı. Bu kapsamda ilk olarakliteratürde de sıklıkla çalısılmıs olan polietilen üzerinde yogunlasıldı. Diger bir yandan isenanokompozitlerin mekanik özelliklerine etkisi olan KNT polimer arayüzü çalısılmayabaslandı. Bu kapsamda da YFT yöntemi ile polietereterketon (PEEK) monomerini olusturanaltmoleküller ile grafen ve KNT arasındaki baglanma enerjisi hesapları yapıldı. Projeninüçüncü dönemi olan Mart 2017 ? Temmuz 2018 döneminde ise nanokompozitler için lokalolmayan bir elastisite yöntemi önce bir boyutlu problemler için gelistirildi ve daha sonra çokboyutlu problemlere uygulanabilecek sekilde genisletildi. Diger bir yandan YFT ve MDyöntemleri ile PEEK-KNT arasındaki etkilesimin çalısılmasına ve baglanma enerjilerininhesabına devam edildi. Ayrıca MD yöntemi ile bir adet KNT ile birçok PEEK zincirindenolusan hesaplama hücresi için KNT-PEEK kompozitinin elastik sabitleri hesaplandı.
Citation Formats
S. Göktepe, E. Gürses, and H. Toffoli, “Karbon Nanotüp İle Güçlendirilmiş Polimer Kompozitlerin Çok Ölçekli Modellenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBek5EUTA.