Kolorektal kanser hücrelerinde Siklooksijenaz -2 (COX-2)’nin sodyum bütirat aracılı transkripsiyon sonrası regülasyonu

Download
2019
Gurbanov, Tunçer Sinem
Banerjee, Sreeparna
Kısa zincirli yag asitleri bagırsakta komensal bakteriler tarafından üretilmektedir ve bunlarıninflamasyonu azalttıkları bilinmektedir. Saptanan mekanizmalar içerisinde, siklooksigenaz-2(COX-2) gibi inflamatuvar proteinlerin ve sitokinlerin ifadesinde transkripsiyonel inhibasyonbulunmaktadır. Birkaç çalısma bütiratın inflamatuvar genlerin mRNA kararlılıgınıdegistirebilecegini belirtmektedir; fakat mekanizmalar açıklanmamıstır. Bu projede, kolonkanseri hücre hatlarının sodyum bütirat ile muamele edilmesinin, birçok inflamatuarmRNA?nın kararlılıgını arttırdıgı bilinen bir RNA?ya baglanan protein olan HuR?ninsitoplazmadaki düzeyinde azalmaya neden oldugunu tespit edilmistir. Mekanistik olarak,sitoplazmik HuR miktarındaki azalmanın, HuR?un fosforlanmasını ve çekirdekte tutulmasınıdüzenleyen protein Chk2?nin fosforlanmasındaki artma ve p38 ile MK2 proteinlerininfosforlanmasındaki azalma aracılıgıyla oldugunu gösterilmistir. Raportör analiz deneyleri iseHuR?nin azalan sitoplazmik seviyesinin COX-2 mRNA düzeyinde ve HuR baglanansekansların 3?UTR aktivitesinde azalmaya neden oldugunu ortaya koymustur. Ek olarakyapılan RNA immün çöktürme deneyleri bütirat muamelesinin HuR?nin COX-2 3?UTR?sinebaglanmasında önemli ölçüde azalmaya neden oldugunu göstermistir. Bu çalısmadan eldeedilen veriler söyle özetlenebilir: bütirat sadece transkripsiyonel düzenleme ile degil aynızamanda mRNA de-stabilizasyonu ile post-transkripsiyonel olarak da inflamatuvar genlerinifadesini azaltabilmektedir.

Suggestions

C/EBPβ’nın Caco-2 Hücre Farklılaşması Sürecinde İndüklenen Otofajideki Rolünün Anlaşılması
Banerjee, Sreeparna(2015)
Bağırsak epitel hücrelerinin dengeli ve sürekli üretimi ile ilgili moleküler mekanizmalar tamolarak aydınlatılmış değildir. Karmaşık bir süreç olan farklılaşma, çeşitli hücre dışı ve içisinyaller, sinyal yolakları ve bu sinyal-sinyal yolakları tarafından aktive veya inhibe edilentranskripsiyon faktörleri tarafından düzenlenmektedir. Hücre içi Ca2+ seviyesindeki değişim,glikoz veya amino asit yoksunluğu gibi düzensizlikler, endoplazmik retikulum (ER) stresyanıtına yol açar. Bilinmektedir ki, ER stresi ve oto...
Investigation of the effect of sodium butyrate induced differentiation on inflammatory pathways in colon cancer cells
Küçükdemir, Mümine; Banerjee, Sreeparna; Department of Biology (2012)
Sodium butyrate (NaBt) is a four-carbon short chain fatty acid, produced naturally in colon as the end product of the bacterial anaerobic metabolism on dietary fibers. It was previously shown that NaBt can induce differentiation and may inhibit proliferation. The objective of this study was to investigate the effect of NaBt-induced differentation on inflammatory pathways in HT29 colon cancer cells. For this purpose, first, cells were treated with varying concentrations of NaBt from 1-5 mM and amount require...
Hepatit-B yüzey antijeni içeren mannan kaplı lipozomların adjuvant özelliklerinin araştırılması ile lenfosit alt gruplarının tayini
Canpınar, Hande; Gürsel, Mayda(1998)
Sentetik peptid ve rekombinant aşıların kullanıma girmesiyle birlikte yeni imünolojik adjuvant sistemlerine duyulan ihtiyaç bu tür aşılara karşı özellikle hücresel bağışıklık yeterince sağlanamadığından artmıştır. Bu sebeple, bu projede daha önce yapılan çalışmalarda adjuvant özelliği kanıtlanmış lipozomal sistemin kullanımının yanısıra hücresel bağışıklığı arttırabilecek yeni bir ajanın (oksitlenmiş mannan) da bu sisteme kombine edilerek denenmesi amaçlanmıştır. Bu tür bir adjuvant formülasyonunun başarılı...
Östrojen Yanıt Geni CXXC5'in Östrojen Tarafından Düzenlenen Hücre Çoğalmasındaki Etkisi
Muyan, Mesut; Can, Tolga(2017)
Dolaşımdaki en önemli östrojen hormonu 17?-östradiyol (E2) meme fizyolojisi ve patolojisinderol oynayan başlıca faktörlerden biridir. E2?nin meme epitel hücreleri üzerindeki proliferatifetkisi bir transkripsiyon faktörü olan östrojen reseptörleri (ER), özellikle ER?, tarafındanöstrojen yanıt elemanı (estrogen response element, ERE)-bağımlı ve ERE-bağımsız genomiksinyal yolaklarıyla düzenlenir. ERE-bağımlı sinyali, E2-ER??nın ERE?lere bağlanarakgerçekleştirdiği gen ifadelerini; ERE-bağımsız sinyal yolağı da,...
Bacillus subtilis Standart Suş (PY79) ile Basilisinin Bloke Edildiği Suşun (OGU1) Karşılaştırmalı Dinamik Sekretom Analizi
İşlerel, Tekin Elif; Özcengiz, Gülay(2018)
Bacillus türleri, antimetabolik ve farmakolojik aktiviteye sahip çok çeşitli ikincil metabolitlerüretmektedir. B. subtilis?e ait biyoaktif peptidlerin etkilerinin sadece antimikrobiyal aktivite ilesınırlı olmadığı bilinmektedir. B. subtilis tarafından üretilen basilisin, N-terminalinde L-alanineand C-terminalinde non-proteinojenik bir amino asit olan L-anticapsin?den oluşan dipeptidyapısı ile bilinen en küçük antibiyotiktir. Basilisin biyosentezinin dinamikleri ve molekülerregülasyonu ile ilgili literatür b...
Citation Formats
T. S. Gurbanov and S. Banerjee, “Kolorektal kanser hücrelerinde Siklooksijenaz -2 (COX-2)’nin sodyum bütirat aracılı transkripsiyon sonrası regülasyonu,” 2019. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrMU9UVTE.