Hide/Show Apps

Kolorektal kanser hücrelerinde Siklooksijenaz -2 (COX-2)’nin sodyum bütirat aracılı transkripsiyon sonrası regülasyonu

2019
Banerjee, Sreeparna
Gurbanov, Tunçer Sinem
Kısa zincirli yag asitleri bagırsakta komensal bakteriler tarafından üretilmektedir ve bunlarıninflamasyonu azalttıkları bilinmektedir. Saptanan mekanizmalar içerisinde, siklooksigenaz-2(COX-2) gibi inflamatuvar proteinlerin ve sitokinlerin ifadesinde transkripsiyonel inhibasyonbulunmaktadır. Birkaç çalısma bütiratın inflamatuvar genlerin mRNA kararlılıgınıdegistirebilecegini belirtmektedir; fakat mekanizmalar açıklanmamıstır. Bu projede, kolonkanseri hücre hatlarının sodyum bütirat ile muamele edilmesinin, birçok inflamatuarmRNA?nın kararlılıgını arttırdıgı bilinen bir RNA?ya baglanan protein olan HuR?ninsitoplazmadaki düzeyinde azalmaya neden oldugunu tespit edilmistir. Mekanistik olarak,sitoplazmik HuR miktarındaki azalmanın, HuR?un fosforlanmasını ve çekirdekte tutulmasınıdüzenleyen protein Chk2?nin fosforlanmasındaki artma ve p38 ile MK2 proteinlerininfosforlanmasındaki azalma aracılıgıyla oldugunu gösterilmistir. Raportör analiz deneyleri iseHuR?nin azalan sitoplazmik seviyesinin COX-2 mRNA düzeyinde ve HuR baglanansekansların 3?UTR aktivitesinde azalmaya neden oldugunu ortaya koymustur. Ek olarakyapılan RNA immün çöktürme deneyleri bütirat muamelesinin HuR?nin COX-2 3?UTR?sinebaglanmasında önemli ölçüde azalmaya neden oldugunu göstermistir. Bu çalısmadan eldeedilen veriler söyle özetlenebilir: bütirat sadece transkripsiyonel düzenleme ile degil aynızamanda mRNA de-stabilizasyonu ile post-transkripsiyonel olarak da inflamatuvar genlerinifadesini azaltabilmektedir.