Hide/Show Apps

Yüksek Çözünürlüklü Fosfor Ekran Temelli X-ışınları Radyografi Detektörünün Geliştirilmesi

2018
Sagsoz, Erdem Mustafa
Özkan, Hüsnü
Yüksel, Behiye
Oral, Ergun Emin
Sezgin, Metin Tevfik
Ezirmik, Vefa Kadri
Şen, Canhan
TÜBITAK TARAL 1003 projesi kapsamında yapılan bu proje çalısmasında; fiber optikplakalar üzerinde özel mikro patern olusturulmus ve sintilatör filmlerin bu mikroyapı üzerindebüyütülmesi sureti ile yüksek çözünürlüklü fosfor ekranlar gelistirilmistir ki böylece herhangibir litografi yöntemine ihtiyaç duyulmadan mikro paternlenmis fosfor ekranların üretilmesihedefine ulasılmıstır. Bu proje kapsamında yürütülen çalısmalar farklı disiplinlerde çalısanüniversite, arastırma kurumları ve mikro-KOBI tarafından bir isbirligi çerçevesindeyürütülmüstür. Yürütülen deneysel çalısmalar kapsamında sadece malzeme sentezleme,ince film kaplama ve malzeme karakterizasyonu degil bir radyoloji detektörünün tasarımı vefosfor ekranların test edilmesine dair özgün yöntemler ortaya konulmustur.