Üreticiler için ürün ikame politikalarının belirlenmesi ve ikame esnekliğinin getiri analizi

Suggestions

Analysis of the influence of non-machining process parameters on product quality by experimental design and statistical analysis
Yurtseven, Saygın; Saatçioğlu, Ömer; Department of Industrial Engineering (2003)
This thesis illustrates analysis of the influence of the non-machining processes on product quality by experimental design and statistical analysis. For the analysis objective ; dishwasher production in Arcelik Dishwasher plant is examined. Sheet metal forming processes of dishwasher production constitutes the greatest portion of production cost and using the Pareto analysis technique; four pieces among twenty six pieces are determined to be investigated. These four pieces are the U Sheet, L Sheet, Inner Do...
Üreticilerin perakende satış noktasındaki raf yeri için rekabeti
Karaer, Özgen; Bakal, İsmail Serdar (null; 2016-07-13)
Perakende satış noktalarında ürün satışının sahip olunan raf alanlarına bağlı olarak oluşması üreticiler arasında bu raf yerlerine sahip olmak için bir rekabet ortamı oluşturur. Bu çalışma ile iki üreticinin perakendecinin raf alanı için rekabetleri oyun teorisi çerçevesinde incelenmektedir. Öncelikle iki üretici eş zamanlı olarak toptan satış fiyatlarını belirlerler; sonrasında perakendeci her iki üreticinin ürünü için sipariş miktarını belirler. Perakende satış noktasındaki son talep ise bu sipariş miktar...
An integrated QFD approach to determine quality improvement priorities in manufacturing
Mertoğlu, Benin; Köksal, Gülser; Department of Industrial Engineering (2003)
Üretim süreçleri ve dış ticaret ilişkilerindeki değişimin kadın istihdamına etkileri
Memiş, Parmaksız Emel; Burça, Kızılırmak Ayşe; Saraçoğlu, Dürdane Şirin; Voyvoda, Ebru(2011)
A study on production line qualification (PLQ) : solution heat treatment
Zor, Önder; Alp, Esin; Department of Mechanical Engineering (2003)
Citation Formats
S. Savaşaneril Tüfekci, “Üreticiler için ürün ikame politikalarının belirlenmesi ve ikame esnekliğinin getiri analizi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRM05EYzM.