Üreticilerin perakende satış noktasındaki raf yeri için rekabeti

2016-07-13
Perakende satış noktalarında ürün satışının sahip olunan raf alanlarına bağlı olarak oluşması üreticiler arasında bu raf yerlerine sahip olmak için bir rekabet ortamı oluşturur. Bu çalışma ile iki üreticinin perakendecinin raf alanı için rekabetleri oyun teorisi çerçevesinde incelenmektedir. Öncelikle iki üretici eş zamanlı olarak toptan satış fiyatlarını belirlerler; sonrasında perakendeci her iki üreticinin ürünü için sipariş miktarını belirler. Perakende satış noktasındaki son talep ise bu sipariş miktarlarından etkilenmektedir; rafta ilk tercihini bulamayan müşterilerin bir kısmı diğer ürüne ikame eder. Bu dinamikler altında perakendecinin sipariş miktarı ve üreticilerin fiyatlandırma kararları incelenmektedir. Ayrıca perakende satış fiyatlarının, perakendeci tarafından belirlendiği ve üreticiler tarafından belirlendiği durumlar arasındaki fark incelenmekte ve tedarik zincirindeki karlılık durumları analiz edilmektedir.
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, 13 - 15 Temmuz 2016

Suggestions

Effect of processing parameters on humidity sensing behavior of MgAl2O4 spinel ceramics
Cambaz, Zarife Göknur; Timuçin, Muharrem; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2003)
An experimental study has been conducted in order to determine the effects of processing parameters on the humidity sensing characteristics of ceramic sensors produced from magnesium aluminate. MgAİ2Û4 powders were synthesized by the mixed oxide technique and by the citrate route in the laboratory. In some experiments, the powders were doped with Na+, Mn2+, or Ti4+ ions in order to modify the sintering and the response behavior of the spinel ceramics. The variations in electrical impedance were determined a...
Production, marketing and consumption: a sociological critique of mass oriented business strategies
Aktan, Oktay; Yozgatlıgil, Ceylan; Department of Sociology (2003)
This thesis analyzes the marketing activities of the companies in the consumer society of today and their social impacts on the consumption habits of individuals. The creation of a social environment with the mass oriented marketing activities of the producers and the association of individuals with the products that they or others consume are studied. The perception of the products as symbols of social status or their utilization to have distinction from others are analyzed. Throughout this thesis, the que...
Construing product materials: developing senso-attitudinal maps through repertory grid technique
Derviş, Barış; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.; Department of Industrial Design (2021-1-6)
Designing material and product experiences is a complex process that requires a comprehensive understanding over subjective dimensions such as cultural and psychological backgrounds of the individual, multisensory relations, and product contexts. It is becoming more essential for a designer to understand how materials are perceived. There is a growing need for designers to achieve information sources that represent idiosyncratic data of the user anticipations towards perceived material qualities in particul...
Ürünlerin Estetik Beğeni Odaklı Değerlendirilmesinde Göz İzleme Teknolojisinin Kullanımı- Bir Araştırma Önerisi
İlhan, A. Ezgi; Togay, Abdullah (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Tasarımcının, kullanıcı beğenisi için ürün tasarlaması ve kullanıcının da beğendiği ürünü satın alma isteği yadsınamaz bir gerçektir. Dolayısıyla, tasarımcı-ürün-kullanıcı üçlü ilişkisinde bir estetik kaygı vardır. Bir ürünle ilişki kurarken ilk etapta görsel elemanların (form, renk, doku gibi) dikkat çekmesi, estetik ve beğeni kavramlarının analiz edilmesi gereksinimini doğurmuş tur. Çalışma bu sebeple, bilgi ve beğeni kavramlarını derinleştirmeye odaklanır. Kullanıcıların estetik beğenisini anlamak iç...
Ürün ve Kullanıcı Etkileşiminde Olumlu Duyusal Deneyimler için Malzeme Seçimi
Derviş, Barış; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu bildiride, olumlu deneyime ulaşabilmek için deneyimin basit parçalar halinde bölümlen- mesi ve algılanabilir malzeme özelliklerinin deneyim parçalarını oluşturmak amacıyla kulla- nılabilmesi üzerine yapılan doktora tez çalışmasının ilk aşamasında yürütülen araştırmanın sonuçları sunulmaktadır. Araştırma 30 katılımcı ile gerçekleştirilmiş, yöntem olarak repertuar çizelgesi tekniği kullanılmıştır. Katılımcılar sekiz farklı bilgisayar faresi ile etkileşimde bu- lunmuşlardır. Algılayabildikleri ve kendi öz...
Citation Formats
Ö. Karaer and İ. S. Bakal, “Üreticilerin perakende satış noktasındaki raf yeri için rekabeti,” İzmir, Türkiye, 2016, p. 165, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://yaem2016.yasar.edu.tr/YAEM_BildiriOzetleri.pdf.