Dinamik Ürün Hatlarında Otonom Evrim

Download
2018
Oğuztüzün, Seyfullah Halit Mehmet
Bir dinamik yazılım ürün hattı (DYÜH), bir degiskenlik modelinin güdümünde, dinamik olarakyeniden-yapılandırılabilir bir sistemdir. Bir DYÜH, yasam döngüsü boyunca degisengereksinimlere karsılık verebilmek için evrilmek durumundadır. Degiskenlik modeli bu evrimsürecinin bir parçasıdır. Çalısmamızda degiskenlik modellemesi için özellik modellerinibenimsedik. Özellik modelinin evrilmesi bir üst-model ile temsil edilmis ve buradan FEMELadını verdigimiz özel amaçlı dile ulasılmıstır. FEMEL özellik modelinin evriminde rol alanmodel dönüsümlerini belirtmeyi saglayan bir dildir. Bir FEMEL betiginde yer alan komutlarınbelirttigi dönüsümleri icra eden bir yorumlayıcı gelistirilmistir. Dilin ve yorumlayıcının etkinligiiki gerçekçi örnek ile sınanmıstır. Bunlardan biri dinamik ortamda çalısan bir sistem, digeri1200?den fazla özelligi olan bir sistemdir. Özellik modeli üzerindeki degisiklikler, sentaktikbakımdan düzgün biçimlendirilmis, ancak semantik bakımından kabul edilemez olabilir (bosmodel gibi). Dolayısıyla, özellik modellerinin semantik geçerliligini denetlemek ve globalkısıtlar gibi diger özelliklerini irdelemek için, analiz islemleri gereklidir. Verilen özellik modeliniistenen analiz islemiyle birlikte kısıt mantık programlaması temelli bir ara koda çeviren veoradan hedeflenen kısıt çözücüye girdi üreten bir derleyici gelistirilmistir. Ayrıca, RMM adınıverdigimiz, bilgisayar sistemlerinin uzaktan izlenmesini saglayan gerçekçi bir DYÜHtasarlanmıs ve gerçeklestirilmistir. RMM yapısı içinde, özellik modeline uyarlanmıs bir dinamikkısıt saglama algoritması yer almaktadır. Bu algoritma, sistem simdiki konfigürasyondan yenikonfigürasyona geçerken olusabilecek sarsıntıyı en aza indirgemektedir. RMM ilerideki DYÜHçalısmaları için üzerinde yeni fikirlerin denenebilecegi bir ortam saglayacaktır.

Suggestions

Kısmi Gözlemlenebilir Ardışık Karar Vermede Alt Hedef Tespiti
Polat, Faruk(2018)
Kısmi gözlemlenebilirlik durumunda ardısık karar verme, algısal aynılıgın ve büyükboyutlulugun getirdigi sorunlar nedeniyle zor bir problem olarak bilinmektedir. Ögrenmealgoritmaları, ardısık karar verme problemine adaptif etmen bakıs açısıyla yaklasmaya çalısır,ve bazı yaklasıklastırma yöntemleri kullanarak söz konusu problemle basa çıkmayı dener.Takviye ögrenme (RL), özerk etmen modeline uyumlulugu, gerçeklestiriminin göreceli olarakkolay olması ve gerçek dünyadaki durumlara adaptasyonunun rahatlıgı gibi ...
Formalization of core-competency processes for integration of value-add chains.
Manzer, Ayesha; Doğru, Ali Hikmet; Department of Computer Engineering (2002)
Process Models for the core-competency processes of enterprises are represented in task systems. For a virtual enterprise that is formed by an integration of the individual organizations' processes over the Internet, the preservation of some attributes is investigated. With the aid of task systems as a formalism that is borrowed from the operating systems theory, processes and attributes are modeled. The anticipated utilization is in the form of a tool that will aid the formation of virtual enterprises over...
Nesnesel veri tabanı yönetim sistemi prototipi
Doğaç, Asuman; Özkan, Çetin; Evrendilek, Cem; Altınel, Mehmet; Arpınar, Budak(1994)
Nesne-yönelimi yaklaşımı kullanan MOOD sisleıninin sapladığı ballıca teknik olanaklar şöyledir: 1)Grafik, fotoğraf, ses gibi çoklu ortam verisi de (verebilen karmaşık veri yapılarının temsil ve etkin bir şekilde, işlenme olanağı 2)Bu velilere grafik ortamda erişimi sağlayan ve Motif yazıılımı kullanılarak geliştirilmiş bir grafik kullanıcı arabirimi (Graphical User Interface), MoodView 3) Yine veri erişimi ve günleme amacıyla kullanılan bir nesne yönelimli SQL dili. MoodSQL 4)C++ dili ile tanımlanmış olan f...
An xml-based feature modeling language
Nabdel, Leili; Oğuztüzün, Mehmet Halit S.; Karataş, Ahmet Serkan; Department of Computer Engineering (2011)
Feature modeling is a common way of representing commonality and variability in Software Product Lines. There are alternative notations reported in the literature to represent feature models. Compared to the graphical notations, the text-based notations are more amenable to automated processing and tool interoperability. This study presents an XML-based feature modeling language to represent extended feature models that can include complex relationships involving attributes. We first provide a Context Free ...
Merging multi-view feature models
Atılgan Aydın, Elçin; Oğuztüzün, Mehmet Halit S.; Doğru, Ali Hikmet; Department of Computer Engineering (2011)
Feature models are used for variability management in software product lines. Instead of developing a single feature model, merging small models can be an effective solution to obtain a unified view. Since each stakeholder views the product family from a different perspective, conflicts may occur during merging. In this research, merging of feature models arising from different viewpoints is considered. A normative procedure is proposed to merge feature models by applying local rules. This procedure can mer...
Citation Formats
S. H. M. Oğuztüzün, “Dinamik Ürün Hatlarında Otonom Evrim,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrd01EVTE.