Dinamik Ürün Hatlarında Otonom Evrim

Download
2018
Oğuztüzün, Seyfullah Halit Mehmet
Bir dinamik yazılım ürün hattı (DYÜH), bir degiskenlik modelinin güdümünde, dinamik olarakyeniden-yapılandırılabilir bir sistemdir. Bir DYÜH, yasam döngüsü boyunca degisengereksinimlere karsılık verebilmek için evrilmek durumundadır. Degiskenlik modeli bu evrimsürecinin bir parçasıdır. Çalısmamızda degiskenlik modellemesi için özellik modellerinibenimsedik. Özellik modelinin evrilmesi bir üst-model ile temsil edilmis ve buradan FEMELadını verdigimiz özel amaçlı dile ulasılmıstır. FEMEL özellik modelinin evriminde rol alanmodel dönüsümlerini belirtmeyi saglayan bir dildir. Bir FEMEL betiginde yer alan komutlarınbelirttigi dönüsümleri icra eden bir yorumlayıcı gelistirilmistir. Dilin ve yorumlayıcının etkinligiiki gerçekçi örnek ile sınanmıstır. Bunlardan biri dinamik ortamda çalısan bir sistem, digeri1200?den fazla özelligi olan bir sistemdir. Özellik modeli üzerindeki degisiklikler, sentaktikbakımdan düzgün biçimlendirilmis, ancak semantik bakımından kabul edilemez olabilir (bosmodel gibi). Dolayısıyla, özellik modellerinin semantik geçerliligini denetlemek ve globalkısıtlar gibi diger özelliklerini irdelemek için, analiz islemleri gereklidir. Verilen özellik modeliniistenen analiz islemiyle birlikte kısıt mantık programlaması temelli bir ara koda çeviren veoradan hedeflenen kısıt çözücüye girdi üreten bir derleyici gelistirilmistir. Ayrıca, RMM adınıverdigimiz, bilgisayar sistemlerinin uzaktan izlenmesini saglayan gerçekçi bir DYÜHtasarlanmıs ve gerçeklestirilmistir. RMM yapısı içinde, özellik modeline uyarlanmıs bir dinamikkısıt saglama algoritması yer almaktadır. Bu algoritma, sistem simdiki konfigürasyondan yenikonfigürasyona geçerken olusabilecek sarsıntıyı en aza indirgemektedir. RMM ilerideki DYÜHçalısmaları için üzerinde yeni fikirlerin denenebilecegi bir ortam saglayacaktır.
Citation Formats
S. H. M. Oğuztüzün, “Dinamik Ürün Hatlarında Otonom Evrim,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrd01EVTE.