Nesnesel veri tabanı yönetim sistemi prototipi

Download
1994
Doğaç, Asuman
Özkan, Çetin
Evrendilek, Cem
Altınel, Mehmet
Arpınar, Budak
Nesne-yönelimi yaklaşımı kullanan MOOD sisleıninin sapladığı ballıca teknik olanaklar şöyledir: 1)Grafik, fotoğraf, ses gibi çoklu ortam verisi de (verebilen karmaşık veri yapılarının temsil ve etkin bir şekilde, işlenme olanağı 2)Bu velilere grafik ortamda erişimi sağlayan ve Motif yazıılımı kullanılarak geliştirilmiş bir grafik kullanıcı arabirimi (Graphical User Interface), MoodView 3) Yine veri erişimi ve günleme amacıyla kullanılan bir nesne yönelimli SQL dili. MoodSQL 4)C++ dili ile tanımlanmış olan fonksiyonların, SQL dili içerisinden dinamik olarak çağırılmasını sağlayan bir dinamik fonksiyon bağlayıcısı (Dynamic Function Linker) 5)SQL sorgularının sistemde kullandığı kaynakları en aza indirmek amacıyla geliştirilmiş bir SQL sorgu en iyileyicisi (Query Optimizer). Bu sistem Colarado Üniversitesinde geliştirilmiş bulunan Volcano Query Optimizer Generator yazılımı kullanılarak geliştirilmiştir. 6)Sistem kataloglarını yöneten birim. MOOD Catalog Manager 7)Veri erişim komutlarını disk yönelim sistemi komutlarına dönüştüren MOOD Algebra 8) Çok boyutlu verilere etkin erişimi sağlamak amacıyla. R ve R* tree ve ikonik indeksleme yöntemleri Bütün bu sistemler Wisconsin-Madison Üniversitesinde geliştirilmiş bulunan Exodus Storage Manager isimli disk yönelimi yapan sistem üzerine gelştirilmiştir. Projenin ilk safhalarında ayrıca Borland C++ \"persistent\" hale getirilmiştir

Suggestions

Biçimsel yöntemler ile dağılımlı yazılımların doğrulanması ve geçerlileştirilmesi
İnan, K.; Başbuğoğlu, O.; Dalkıran, İ.; Sulimov, A.; Sezgin, A.; Levin, V.; Yenigün, H.; Tunçtekin, C.; Şen, A.; Çalgın, H.; Gücün, O.; Doyuran, U.; Serdar, B.; Bounimova, E.; Nergis, A.; Çenberci, D.(1997)
Gerçek zaman iletişim yazılımlarında kullanılan dagımlı yazılımların betimlenmesi ve doğrulanması için iki ticari SDL ürünü olan SDT (Telelogic) ve GEODE (Verilog) paketleri kullanılarak uygulamalar yapıldı ve yeni teknikler geliştirildi, özellikle Lucent Technologies'de geliştirilmiş olan COSPAN doğrulayıcısının SDL platformunda kullanılabilmesi için SDL-S/R derleyicisi gerçekleştirildi ve SDL dili ile COSPAN doğrulayıcısının donanım/yazılım entegre tasarımı (HW/SW co-design) için genişletilmiş SDL tanımı ...
Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu
Doğaç, Asuman(2004)
Mobil-Pazar uygulamaları pazarlaması yavaş ilerlemekte ve bu tür servislerin yayılması ekran koruyucusu, zil sesleri indirmek ya da son haberlere ulaşmak gibi basit bilgi-eğlence servisleri ile sınırlı kalmıştır. Bunun bazı sebebleri pazarlama ile ilgili olsa da gerçek etkileşimli Mobil-Pazar kullanıcı deneyimlerinin yayılması altında zorlu birtakım teknik sorunlar yatmaktadır. Bunların başında: 1. Uygun, tutarlı ve güvenilir bir şekilde kullanıcı kontekstinin yer, servis teklifleri, diğer kullanıcılar ve o...
Türk Populasyonunda Duygusal Ve Anlamsal Açıdan Normlanmış Resim Ve Türkçe Kelime Veri Tabanı Çalışması
Gökçay, Didem(2016)
Günümüzde pek çok metin çevrimiçi kullanıma açılmış durumdadır: gideceğiniz filmin özetinden, alacağınız cep telefonunun özelliklerine, yada seçtiğiniz emlaka ait olumlu/olumsuz müşteri değerlendirmelerine metin formatında Internet üzerinden ulaşılabilir. Ancak kelimelerin anlamsal (semantic) ilişkilerine ve bağlamına dair pek çok veri madenciliği çalışması yapılmakla birlikte, kelimelerin duygusal sınıflandırmasına dair çalışmalar henüz pek azdır. Özellikle Türkçede duygusal açıdan normlandırılmış bir kel...
Adaptif Kontrol Yöntemiyle Bacaklı Robotlarda Yüksek Performanslı Koşma Davranışı Geliştirilmesi
Morgül, Ömer; Saranlı, Uluç(2017)
Model tabanlı ve dinamik kararlılıga ihtiyaç duyan bacaklı yürüme ve kosma davranıslarınınfiziksel robotlarda gerçeklenmesi statik kararlılık özelligine sahip davranıslara göre oldukçazordur. Bu zorlugun temel nedenlerinden birisi ilgili dinamiklerin sistem parametrelerinehassas bagımlılık göstermesidir. Bu parametrelerin hassas bir sekilde ölçülememesi vemalzeme yorulması veya asırı kullanım nedeniyle zamanla degisim göstermesi de problemidaha da kötü bir hale getirmektedir.Bu çalısmanın temel amacı tek ba...
Komplike objelerin belirsiz özellikleriyle simgelenmesi
Koyuncu, Murat; Yazıcı, Adnan(1995)
Geleneksel veritabanı sistemleri, anlamsal destekten yoksun oldukları halde bilgiye-dayah sistemler (knowledge-based systems), büyük miktardaki bilgilerin saklanması ve erişimi açısından yetersiz kalmaktadır. Bilgiye-dayah sistemler veritabanı sistemlerine anlamsal zenginlik verirken, veritabanı sistemleri de bilgiye dayalı sistemlere bilgilerin tutulması ve korunmasında büyük yarar sağlar. Bu iki sistemin bağlaştınlması sonucunda her iki sistemin fonksiyonelliğinin artacağı açıktır. Bu projenin asıl amacı ...
Citation Formats
A. Doğaç, Ç. Özkan, C. Evrendilek, M. Altınel, and B. Arpınar, “Nesnesel veri tabanı yönetim sistemi prototipi,” 1994. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRrNE9BPT0.