Hide/Show Apps

Nesnesel veri tabanı yönetim sistemi prototipi

1994
Doğaç, Asuman
Özkan, Çetin
Evrendilek, Cem
Altınel, Mehmet
Arpınar, Budak
Nesne-yönelimi yaklaşımı kullanan MOOD sisleıninin sapladığı ballıca teknik olanaklar şöyledir: 1)Grafik, fotoğraf, ses gibi çoklu ortam verisi de (verebilen karmaşık veri yapılarının temsil ve etkin bir şekilde, işlenme olanağı 2)Bu velilere grafik ortamda erişimi sağlayan ve Motif yazıılımı kullanılarak geliştirilmiş bir grafik kullanıcı arabirimi (Graphical User Interface), MoodView 3) Yine veri erişimi ve günleme amacıyla kullanılan bir nesne yönelimli SQL dili. MoodSQL 4)C++ dili ile tanımlanmış olan fonksiyonların, SQL dili içerisinden dinamik olarak çağırılmasını sağlayan bir dinamik fonksiyon bağlayıcısı (Dynamic Function Linker) 5)SQL sorgularının sistemde kullandığı kaynakları en aza indirmek amacıyla geliştirilmiş bir SQL sorgu en iyileyicisi (Query Optimizer). Bu sistem Colarado Üniversitesinde geliştirilmiş bulunan Volcano Query Optimizer Generator yazılımı kullanılarak geliştirilmiştir. 6)Sistem kataloglarını yöneten birim. MOOD Catalog Manager 7)Veri erişim komutlarını disk yönelim sistemi komutlarına dönüştüren MOOD Algebra 8) Çok boyutlu verilere etkin erişimi sağlamak amacıyla. R ve R* tree ve ikonik indeksleme yöntemleri Bütün bu sistemler Wisconsin-Madison Üniversitesinde geliştirilmiş bulunan Exodus Storage Manager isimli disk yönelimi yapan sistem üzerine gelştirilmiştir. Projenin ilk safhalarında ayrıca Borland C++ \"persistent\" hale getirilmiştir