Kolon kanserinde 15-lipoksijenaz ve nükleer faktör kappa b (nk-kb) nin MTA1 ifadesini değiştiren karşılıklı etkileşimi

Download
2014

Suggestions

Kolon kanserinde 15-lipoksijenaz-1 ve Nükleer Faktör kappa B (NF-kB)‘nin MTA1 ifadesini değiştiren karşılıklı etkileşimi.
Banerjee, Sreeparna; Erson Bensan, Ayşe Elif; Muyan, Mesut(2014-12-31)
Metastasis associated 1 (MTA1), pek çok tümör baskılayıcı geni inhibe eden, baskılayıcı nükleozom yeniden modelleme ve histon deasetilaz (NuRD) kompleksinin bir üyesidir. 15-lipoksijenaz-1(15-LOX-1) araşidonik asiti pek çok biyoaktif lipide dönüştüren inflamatuar eikosanoid yolağının bir üyesidir. Biz de 15-LOX–1 ifadesinin kolon kanseri hücre hatlarında metastatik potansiyeli azalttığını ve bu azalışın en azından bir kısmının MTA1 ifadesini azaltma yoluyla yaptığını rapor etmiş bulunmaktayız [ÇİMEN ve ark....
Kolon kanseri hücrelerinde farklılaşmanın ICAM-1 ve VCAM-1'in regülasyonu üzerine etkisi
Banerjee, Sreeparna(2013)
Synthetic biology approach for the design of butyrate producing bacteria for colon cancer therapy
Kızıl, Cihat Burak; Banerjee, Sreeparna; Department of Biology (2019)
Butyric acid is a short chain fatty acid (SCFA) that is generated in the colon by butyrate-producing bacteria. Butyrate, along with other SCFAs, serve as substrates for energy production in the gut epithelium. Additionally, these compounds are known to reduce inflammation and enhance differentiation of mammalian cells. Several species of bacteria are known to produce butyrate in the gut through different biochemical pathways. In this study we have aimed to generate a butyrate producing commensal E. coli K12...
Kolon Kanseri Hücrelerinde Histon Deasetilaz İnhibitörünün Terapötik Etkilerinin Mikronanoteknolojik Yöntemlerle Araştırılması
Bek, Alpan; Şimşek Özek, Nihal; Çelik, Buket(2015-12-31)
Kolon kanseri hücredeki proliferasyon, farklılaşma ve apoptoz mekanizmalarındaki dengenin bozulması neticesinde oluşur ve dünyada en çok görülen ikinci kanser tipidir. Kolon kanseri hücreleri, sağlıklı kolon hücrelerinin geçirdiği farklılaşmalara uğramazlar bu nedenle kolon kanseri oluşumunda, hücre farklılaşma mekanizması bozukluklarının önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda söz konusu hastalığı tedavi etmeye yönelik yapılan araştırmalarda, kanser hücrelerini farklılaştırma suretiyle teda...
Kolon Kanseri Hücrelerinde Farklılaşmanın Icam-1 Ve Vcam-1'in Regülasyonu Üzerine Etkisi
Banerjee, Sreeparna(2011-12-31)
Bu proje önerisinde, çeşitli moleküler karakteristikler üzerinde hücresel farklılaşmanın etkisini incelemek amacıyla, Caco-2 ve T84 kolorektal hücre hatlarını model olarak kullanmayı planlamaktayız. Caco-2 ve T84 spontan olarak farklılaşabilen (%100 konfluent sonrası büyütülerek) ve böylelikle bazı tümörijenik özelliklerini kaybederek matür entrosit özellikleri gösteren, kolorektal karsinoma hücre hatlarıdır [1]. Bu hücre hatları, ve özellikle Caco-2, in vivo spontan farklılaşma modeli olarak zaten literatü...
Citation Formats
S. Banerjee, “Kolon kanserinde 15-lipoksijenaz ve nükleer faktör kappa b (nk-kb) nin MTA1 ifadesini değiştiren karşılıklı etkileşimi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRNeE16VTE.