Kolon kanserinde 15-lipoksijenaz-1 ve Nükleer Faktör kappa B (NF-kB)‘nin MTA1 ifadesini değiştiren karşılıklı etkileşimi.

2014-12-31
Metastasis associated 1 (MTA1), pek çok tümör baskılayıcı geni inhibe eden, baskılayıcı nükleozom yeniden modelleme ve histon deasetilaz (NuRD) kompleksinin bir üyesidir. 15-lipoksijenaz-1(15-LOX-1) araşidonik asiti pek çok biyoaktif lipide dönüştüren inflamatuar eikosanoid yolağının bir üyesidir. Biz de 15-LOX–1 ifadesinin kolon kanseri hücre hatlarında metastatik potansiyeli azalttığını ve bu azalışın en azından bir kısmının MTA1 ifadesini azaltma yoluyla yaptığını rapor etmiş bulunmaktayız [ÇİMEN ve ark., 2009]. Bu durum muhtemel bir geri-besleme mekanizmasına işaret etmektedir. MTA1 geni ifadesi, inflamatuar transkripsiyon faktörü Nükleer Faktör kappa B (NF-kB) tarafından transkripsiyonel olarak artırılmaktadır. Öte yandan, 15-LOX-1 ‘in NF-kB aktivitesini inhibe ettiğini göstermiş bulunmaktayız [ÇİMEN ve ark., 2011]. Bu sebeple, 15-LOX-1’i ifade eden hücrelerdeki MTA1 ifadesi azalışının NF-kB aktivitesindeki azalış ile ilgili olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebeplerle; 1) 15-LOX-1 ektopik ifadesinin 5 farklı kolon kanseri hücre hattındaki MTA1 ifadesi üzerindeki etkilerini; 2) 15-LOX-1 ektopik ifadesinin MTA1’in transkripsiyonel düzenlenmesindeki etkilerini; ve 3) 15-LOX-1 ve MTA1 ifadeleri arasında negatif bir korelasyon olup olmadığını insan kolon kanseri cDNA dizilerini kullanarak çalışmayı önermekteyiz.
Citation Formats
S. Banerjee, A. E. Erson Bensan, and M. Muyan, “Kolon kanserinde 15-lipoksijenaz-1 ve Nükleer Faktör kappa B (NF-kB)’nin MTA1 ifadesini değiştiren karşılıklı etkileşimi.,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58855.