Hide/Show Apps

Kolon kanseri hücrelerinde farklılaşmanın ICAM-1 ve VCAM-1'in regülasyonu üzerine etkisi