Metabolik Mühendislik ve Reaksiyon Mühendisigi Prensipleriyle Insan Büyüme Hormonu Üretimi Için Yeni Biyoteknolojik Proses Gelistirilmesi

Download
2018
Insan büyüme hormonu (hGH), 22 kDa molekül agırlıgında, 191 amino asitten olusan, beyninön lobundaki hipofiz bezi tarafından üretilen bir proteindir. Hipofiz bezlerindeki somatotropikhücreler tarafından dogal olarak sentezlenen, kanda bulunan hGH?nin, insan organizmasındaeksik, bozuk (defective) üretiminin neden oldugu problemlerin düzeltilmesi için dısarıdanverilme ihtiyacı ?diger hormonlar gibi- bu farmasötik temel maddenin biyoteknolojik prosesleendüstriyel üretimini önemli yapmaktadır. Bu proje kapsamında, gliseraldehit-3-fosfatdehidrojenaz baslatıcısının (promotör) (PGAP) üzerinde bulunan transkripsiyon faktörlerininbaglanma bölgelerini transkripsiyon mühendisligi ile modifiye ederek rekombinant protein (rprotein)üretimini artırmak hedeflenmistir. Pichia pastoris?te en çok kullanılan baslatıcılardanbiri olan PGAP, olası transkripsiyon faktörlerinin (TF) baglanma bölgeleri açısından analizedilmistir. Bulunan TF baglanma bölgeleri silinerek ya da dogal konumlarında duplike edilerekPGAP varyant kütüphanesi olusturulmustur. Aynı zamanda, seçilen TF?ler asırı-ekspresedilerek ya da silinerek, bu faktörlerin r-protein üretimine etkisi arastırılmıstır. GelistirilenPGAP varyantları altında modifiye yesil floresan proteini üretiminin ekspresyon seviyeleri,dogal PGAP?a kıyasla 0.35-3.10 kat arasında degisim göstermistir. En yüksek ekspresyonseviyelerine ulasan baslatıcı varyantları olan Pro9 (Gal4-benzeri TF baglanma bölgesininduplike edildigi) ve Pro10 (Rfx1 baglanma bölgesinin silindigi) kontrolü altında ikinci modelprotein, rekombinant insan büyüme hormonu (rhGH), ekspres edilmis; dogal PGAP?a kıyasla,sırasıyla, 2.4 ila 1.6 kat daha fazla rhGH üretilmistir. Yarı-kesikli biyoreaktör isletimkosullarında, Pro9 kontrolü altında ve Gal4-benzeri TF?nin asırı-ekspres edildigi sus ile rhGHüretiminde birim hücre basına 2.2 kat artıs elde edilmistir. Gelistirilen hibrit yarı-kesikli isletimile en yüksek rhGH derisimi t = 8 st?te, CrhGH = 611 mg dm-3 elde edilmistir.
Citation Formats
P. Çalık, “Metabolik Mühendislik ve Reaksiyon Mühendisigi Prensipleriyle Insan Büyüme Hormonu Üretimi Için Yeni Biyoteknolojik Proses Gelistirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrNU1ERXg.