İstasyonlarda Ölçülen Toprak Nemi Değerlerinin Hidrolojik Model ve Uydu Verileri Yardımıyla Değerlendirilmesi

Download
2018
Yılmaz, Mustafa Tuğrul
Bektaş, Aydın
Şimşek, Osman
Iklim, kuraklık, su ve enerji döngüsü, hava tahmini gibi birçok konuda çok kritik bir veriolmasına ragmen günümüze kadar ülkemizde toprak nemi ile ilgili yapılan çalısmalar istenilendüzeyde olamamıstır. Degisik metotlarla toprak nemi gözlemlerini elde etmek mümkündür.Bunların arasında istasyonlarda elde edilen gözlemler belirli miktarda gözlem hatalarıiçermesine ragmen en dogru veriler olarak kabul edilmektedir. Günümüzde Meteoroloji GenelMüdürlügü tarafından halen 149 istasyonda 2007 yılından bu yana toprak nemi degerleriölçülmektedir.Bu verilerin 11 yıldır toplandıgı göz önünde bulundurulursa, bu toprak nemi gözlemleri genisalanları temsil etmesi bakımında ülkemizdeki en uzun yer gözlemi zaman serisiniolusturmaktadır. Fakat bu verilerin toprak cinsine baglı olarak kalibrasyonu yapılmadıgındanbu verileri kullanılabilir hale getirecek dogruluk oranları bilinmemektedir. Aynı zamandahidrolojik modeller ve uydu verileri ile ülkemiz üzerinde ölçülen toprak nemi degerlerininvalidasyon çalısmaları da ancak dogruluk oranları bilinen yüksek kalitedeki toprak nemidegerleri ile yapılabilecegi ortadadır. Bu noktada, istasyonlarda ölçülen toprak nemidegerlerinin dogruluk oranlarının elde edilmesi çok kritiktir.Bu çalısmada, bu toprak nemi yer gözlemlerinin sıcaklıga baglı kalibrasyonları yapılacak vebu kalibre edilmis verilerin üç degisik metotla dogruluk oranları elde edilecektir. Elde edileceksonuçlar dogruluk oranları elde bulunan 11 yıllık toprak nemi degerlerinin birçok uygulamadakullanılabilirligini ortaya koyacaktır.
Citation Formats
M. T. Yılmaz, A. Bektaş, and O. Şimşek, “İstasyonlarda Ölçülen Toprak Nemi Değerlerinin Hidrolojik Model ve Uydu Verileri Yardımıyla Değerlendirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBMU1qSXk.