Ankara'da Mesken Isıtmanın Doğrudan Geri Tepme Etkisi Ve Sebepleri

Download
2019
Artan enerji talebi ve enerji güvenliği ile iklim değişikliği konusundaki kaygılar birçok ülkedeenerji verimliliğinin önemli enerji politika hedeflerinde biri olmasına yol açmıştır. Enerjiverimliliği iyileştirmelerinin enerji tüketimini ve CO2 salımlarını azaltacağı düşünülmektedir.Fakat tüketici davranışları sebebiyle gerçekleşen enerji tasarrufları genellikle öngörülentasarruflardan daha az olmaktadır. Enerji verimliliği ile ilintili enerji politika önlemi sonuçlarınınölçülmesinde önemli bir faktör olan bu kavram geri tepme etkisi olarak bilinmektedir. Geritepme etkisi gelişmiş ülkelerde çalışılmış olmasına rağmen gelişmekte olan ülkelerde yapılançalışmalar sınırlıdır. Ayrıca, çalışmaların çoğunluğu sosyal faktörleri göz ardı ederekekonomik analizlere odaklanmıştır.Bu çalışmada, mesken ısıtma için doğrudan geri tepme etkisi Ankara?daki haneler için enerjiverimliliği uygulamalarına yönelik ekonomik ve sosyal göstergelere dayalı birincil ve ikincilverileri kullanarak çalışılmıştır. Ayrıca, geri tepme etkisi ile ilintili demografik, bina özellikleri vedavranışsal faktörler araştırılmış ve beraberinde Türkiye?deki politika yapıcılara çıkarımlardabulunulmuş ve öneriler verilmiştir.

Suggestions

Energy efficiency and rebound effect for household gas consumption: evidence from Ankara
Yılmaz, Zehra İlknur; Sarı, Ramazan; Department of Earth System Science (2019)
Increasing energy demand and concerns about energy security and climate change have led to energy efficiency to become one of the important energy policy objectives in many countries. It is conceived that energy efficiency improvements will decrease energy consumption and CO2 emissions. However, actual efficiency savings are often less than projected savings because of consumer behavior. This concept is known as the rebound effect which is an important factor to be considered while estimating results of ene...
Electricity market modeling using stochastic and robust optimization
Yıldırım, Miray Hanım; Wilhelm Weber, Gerhard; Türker Bayrak, Özlem; Department of Scientific Computing (2015)
Sustainable development relying on sustainable and renewable energy systems is becoming one of the major policies of many countries. This forces the policy makers to establish many reforms and revolutions, which evolve electricity markets into a more competitive form. The competitive environment results in surging electricity demand and supply that brings in a critical challenge: uncertainty. In this thesis, the uncertainties with respect to prices and demand in the market are explored by using stochastic p...
Capacity determination of pumped storage projects using market electricity prices
Çetinkaya, Semih; Tiğrek, Şahnaz; Department of Civil Engineering (2014)
Renewable and clean energy is gaining more importance after the nuclear disasters with increasing awareness of depletion of fossil fuels, concerns about the global warming and increasing energy demand. However, intermittency of renewable resources is the biggest challenge in the restructuring world energy market. Energy has to be stored against sudden changes in the production and consumption. In order to keep the continuity of the energy supply, pumped storage can be a remedy. Therefore, pumped storage pro...
Estimation of specific flow duration curves using basin characteristics of rivers in Eastern Blacksea Basin
Yılmaz, Deniz; Şorman, Ali Ünal; Department of Civil Engineering (2011)
New and renewable energy resources are important in view of reduction of greenhouse gasses causing climate change and in eliminating of dependence on foreign sources in energy respects. Within this context, hydraulic energy is evaluated as one of the prior energy resources that should be utilized. Turkey has 26 basins and Eastern Black Sea Basin is one of the most feasible basins with a lot of small hydroelectric power plants. In the other hand, there is not enough number of discharge gauging stations in th...
Resource assessment in Aydin-Pamukören geothermal field
Atmaca, İlker; Bilgin, Hasan Aydın; Department of Mining Engineering (2010)
Reasons like increases in the price and demand of energy in the last years, growing interest and support in the renewable energy resources, development of social environmental consciousness, interest in using domestic resources, having legal regulations has promoted the interest in the electricity production from geothermal energy. For the effective and productive use of existing resources, important data of geothermal regions are obtained with well tests. Well tests are the studies which starts while the w...
Citation Formats
R. Sarı, “Ankara’da Mesken Isıtmanın Doğrudan Geri Tepme Etkisi Ve Sebepleri,” 2019. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnMU9USXk.