Hide/Show Apps

Avrupa'da gıda tüketimi ve kompozisyonu verilerinin kalite ve uygunluğunun geliştirilmesi

2000
Ungan, Suat
Bu projede, Devlet İstatistik Enstitüsü'nce 1994 yılında yapılan Hane Halkı Tüketim Harcamaları Anketi verileri kullanılarak, Türkiye'de günlük kişi başına ortalama protein, yağ, karbonhidrat, enerji, posa, yağ asitleri, kolesterol, vitamin ve mineral alımları hesaplanmış ve değerler Tavsiye Edilen Günlük Alım ve Günlük Referans Değerleri ile karşılaştırılmıştır. Gıdalar tahıl ve tahıl ürünleri, et ve et ürünleri, balık, süt ve süt ürünleri, yumurta, meyveler, sebzeler, şeker ve şekerlemeler, tuz, baharatlar, hazır yemekler ile diğer gıdalar ve içecekler olarak gruplandırılmıştır. Gıdaların nem, enerji, protein, yağ, karbonhidrat, posa, yağ asitleri, kolesterol, vitamin - mineral içeriklerine göre kompozisyon tabloları oluşturulmuş ve her besin öğesinin hangi gıda grubundan ne oranda alındığı incelenmiştir. Ortalama enerji ve protein alımı tavsiye edilen miktar düzeyindedir. Karbonhidrat - yağ alımlarının ise tavsiye edilen günlük miktarın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Sadece Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde protein alımı tavsiye edilen en düşük günlük alım miktarının altında bulunmuştur. Bütün bölgelerde en çok tüketilen gruplar sırasıyla tahıl ve tahıl ürünleri ile sebzelerdir. Et fiyatlarının diğer besin gruplarına nazaran daha pahalı oluşu, et tüketimim etkilediği gözlenmiştir. Buna bağlı olarak günlük hayvansal protein alımının tavsiye edilen değerlerin altında olduğu tespit edilmiştir. Ortalama günlük alım değerlerine incelendiğinde demir ve kalsiyum alımının önerilene yakın, çinko alımının ise önerilenin çok altında olduğu görülmektedir. Diğer mineral alımlarının yeterli olduğu gözlenmiştir. Düşük demir ve çinko alım değerleri bu besin maddelerini en çok içeren hayvansal gıdaların az tüketilmesinden kaynaklanmaktadır.