Entegre lojistik sistemler için yeni bir onarım ağı yapısı önerisi

Download
2020-12-01
Bıçakçı, İsmail
İç, Yusuf Tansel
Karasakal, Esra
Dengiz, Berna
Askeri silah sistemleri gibi ilk yatırım maliyeti yüksek olan sistemlerdeonarım seviyesi analizi son yıllarda kritik ve karmaşık bir karar vermeproblemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Onarım seviyesi analizinde, onarımfaaliyetleriyle ilgili kararlarının verilmesinde onarım ağ yapılarındanfaydalanılmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle literatürde yer alan onarım ağyapıları gözden geçirilmiştir. Ardından onarım seviyesi analizi için dahaelverişli olabilecek bir ağ yapısına ilişkin öneriler sunulmuştur.
Citation Formats
İ. Bıçakçı, Y. T. İç, E. Karasakal, and B. Dengiz, “Entegre lojistik sistemler için yeni bir onarım ağı yapısı önerisi,” pp. 409–423, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83433.