Kartezyen hesaplama ağları için üç boyutlu Euler çözücüsü geliştirilmesi

Download
2009
Aksel, Haluk M.
Sert, Cüneyt
Çakmak, Mehtap
Siyahhan, Bercan

Suggestions

Kartezyen Hesaplama Ağları Kullanılarak Üç Boyutlu Sıkıştırılabilir Akışlar için Navier-Stokes Çözücüsü Geliştirilmesi
Önder, Selin; Azarifar, Mohammad; Elahı, Rasool; Aksel, Halûk Mehmet; Özkan, Merve; Darvıshı, Saeid; Saatloo, Mansoor Mahtab(2017)
Bu proje çerçevesinde Kartezyen hesaplama ağları için üç boyutlu bir Navier-Stokes çözücüsü geliştirilmiştir. Hesaplama ağının üretimi ile akış alanının çözümü aşamaları arasında gerekli olan kullanıcı müdahalesini ortadan kaldırmak üzere geliştirilecek yazılımın tam otomatik olarak gerçekleştirilmiştir. Akış alanındaki gövdenin geometrisi yapısal olmayan üçgen elemanlar kullanılarak üç boyutlu bir yüzey hesaplama ağı şeklinde verildiğinde, gövde uyumlu (body-fitted) üçgen prizma elemanlardan oluşan hesapla...
Eksenel kompresörler üzerinde deneysel araştırma yapmak için bir deney düzeninin tasarımı, kurulması ve geliştirilmesi
Eralp, Cahit O.; Hatip, Etka Ö.(1985)
Robot dinamiği lineerizasyon ve basitleştirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve imal edilmiş bir robota uygulanarak irdelenmesi
Sarrafi, Ali; Soylu, Reşit; Balkan, Raif Tuna(1994)
Bu projede bir robot kolun hareket denklemlerini sembolik olarak veren bir program geliştirilmiştir. Bu denklemler Lagrange eşitliği kullanılarak türetilmekte olup, gerekli bilgisayar zamanı robotun kinematiğinde ilk olarak Lipkin ye Duffy tarafından kullanılan bir notasyonu geliştirerek kullanmak suretiyle büyük ölçüde azaltılmıştır. Ayrıca, bir manipülatörün lineerliğini (veya nonlineerliğini) ölçebilmek amacıyla Lineerlik Endeksi (LE) isimli yeni bir ölçüt tanımlanmıştır. Bu endeks robotun lineerlik dere...
Pnömatik lastiklerin sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmesi
Ünlüsoy, Y. Samim; Tönük, Ergin; Korkmaz, Hakan(1999)
Otomobil lastiklerinin yan (viraj) kuvvet karakteristiklerini tasarım aşamasında belirlemek için ayrıntılı bir sonlu elemanlar modeli hazırlanmıştır. Kauçuk malzemenin doğrusal olmayan malzeme davranışı, lastiğin içinde bulunan karkas malzemesi, normal çalışma sırasında görülen büyük yer değiştirme ve gerinmelerle yerle lastik arasındaki sürtünmeli temas modellenmiştir. Modelden alınan sonuçların sınanması için tamburlu bir lastik deney düzeneği tasarlanmış ve kurulmuştur. İlk olarak statik bir lastik model...
Araç Takip Sistemi Verilerini Kullanarak Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar için Enerji Yönetim Sistemi Algoritmalarının Optimizasyonu ve Ticari/Kamusal Kullanıma Yönelik Motorlu Taşıtlar için Optimal Hibritleştirme Alternatiflerinin Değerlendirilmesi
Başlamışlı, Çağlar Selahattin; Testik, Caner Murat; Köprübaşı, Kerem(2019)
Bir yandan toplu tasımada kullanılan sehir içi otobüsler ve servisler, öte yandan her gün yüzkilometrenin üzerinde yol kateden çöp kamyonları ve kurye araçları çok miktarda yakıttüketmektedir. Bu proje kapsamında, Ankara içinde yolcu tasımacılıgında görev yapanbelediye otobüsleri üzerinden yogun veri toplama ve simülasyon faaliyetlerini içerenanalizlerin sonuçlarına dayanarak, belediyelerin ve Ulastırma Bakanlıgı?nın gelecekte içtenyanmalı motora sahip tasıtlar yerine elektrikli ve/veya hibrit tasıtların ku...
Citation Formats
H. M. Aksel, C. Sert, M. Çakmak, and B. Siyahhan, “Kartezyen hesaplama ağları için üç boyutlu Euler çözücüsü geliştirilmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T1RnMU5EUT0.