VANKOMİSİN DİRENÇ GENLERİNİN DNA PROBLARI İLE YÜZEY SULARINDA in situ OLARAK TAKİP EDİLMESİ

Download
2016
Antibiyotikler tıp ve veterinerlikte mikrobiyal enfeksiyonların önlenmesinde veya tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Metabolize edilmeleri sonucu evsel ve hastane atık suları aracılığı ile yüzey ve yeraltı sularına karışabilmektedirler. Atık suların içme su akiferlerine bulaşması, içme suyu standartları açısından ciddi problemler oluşturmakta ve sağlıklı içme suyu sağlanmasını zora sokmaktadır. Bu nedenle, atık suların geri dönüşüm sürecinde antibiyotik dirençli bakterilerin ve antibiyotik direnç genlerinin arıtma sularında bulunması olasılığı kaygı vericidir. Özellikle toplum sağlığı açısından öne çıkan antibiyotiklere yönelik gelişen direnç genlerinin ve bu genleri taşıyan mikroorganizmaların yüzey sularına bulaşması ve buna bağlı olarak bu sularda yer alan olası diğer patojen mikroorganizmalara aktarılma olasılığı ciddi riskler taşımaktadır. Bu nedenle yüzey sularındaki bu antibiyotik direnç genlerinin belirlenmesi ve takip edilmesi sözkonusu risklere karşı olası tedbirlerin alınması açısından önemli veriler sağlayacaktır. Günümüzde, toplum sağlığı açısından öne çıkan antibiyotiklerden biri olan vankomisin, gram-pozitif bakterilere karşı diğer antibiyotiklerin yetersiz kaldığı veya alerji oluşturduğu durumlarda kullanılan glikopeptid yapılı bir bileşiktir. Özellikle enterokok cinsi bakterilerde vankomisin direncinin ortaya çıkmaya başlaması dünya çapında ciddi bir antimikrobiyal direnç tehlikesi olarak ele alınmaktadır. Geçtiğimiz on yıl boyunca vankomisin dirençli enterokokun (VRE) ciddi bir hastane patojeni olarak kendini göstermiş olması bunun en önemli göstergesidir. Bu nedenle önerilen bu proje ile vankomisin direnç genlerinin (van genleri), bu genlere yönelik olarak hazırlanacak olan DNA probları ile yüzey sularında in situ olarak izlenmesi, bu genleri içeren enterekok ve/veya enterekok olmayan bakterilerin belirlenmesi ve söz konusu genlerin diğer bakterilere aktarılmasında yüzey sularının rolüne yönelik bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Böylece van genlerini taşıyan bakterileri yüzey sularında in situ olarak tespit ve takip edilmesinin yanı sıra, VRE dışında van geni içeren patojen ve/veya patojen olmayan bakterilerin de belirlenmesi ile yüzey sularının van genlerinin yayılımındaki etkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Suggestions

Development and analysis of controlled release polymeric rods containing vancomycin
Tağıt, Oya; Hasırcı, Vasıf Nejat; Department of Biotechnology (2005)
Antibiotic use is a vital method for the treatment of most diseases involving bacterial infections. Unfortunately, in certain cases these agents are not effective in treatments against diseases for either some limitation in antibiotic usage because of the side effects or some distribution problems caused by physiological or pathological barriers in the body. Such problems are thought to be minimized by development of controlled release systems which involve implantation of antibiotic loaded polymeric system...
Characterization of plasmids form multi drug resistance salmonella infantis isolates
Aydın, Sacide Özlem; Soyer, Yeşim; Department of Food Engineering (2018)
The usage and misusage of antibiotics in poultry, food-producing animals and human diseases have led to transmission of conjugative plasmids carrying antibiotic resistance genes from one microorganism to another, especially to the pathogenic bacteria. Multi-drug resistant Salmonella enterica serovar Infantis, an emerging serotype in poultry, has been spreading all around the world in a decade. Moreover, commensal microorganisms such as commensal Escherichia coli in the gut microbiota, functioning as a reser...
Conjugative transfer of antibiotic resistance genes from salmonella enterica serovar infantis to escherichia coli
Cesur, Aylin; Soyer, Yeşim; Department of Food Engineering (2018)
The usage and misusage of antibiotics in poultry, food-producing animals and human diseases have led to transmission of conjugative plasmids carrying antibiotic resistance genes from one microorganism to another, especially to the pathogenic bacteria. Multi-drug resistant Salmonella enterica serovar Infantis, an emerging serotype in poultry, has been spreading all around the world in a decade. Moreover, commensal microorganisms such as commensal Escherichia coli in the gut microbiota, functioning as a reser...
AN ALTERNATIVE WAY FOR REDUCTION OF SALMONELLA IN POULTRY PRODUCTS: BACTERIOPHAGES
Güzel, Mustafa; Soyer, Yeşim; Akçelik, Mustafa; Department of Biotechnology (2022-6-03)
Antibiotic resistance of pathogenic microorganisms is a severe public health problem. One of the main reasons of the resistance is the overuse of antibiotics in veterinary and food animals. Non-typhoidal Salmonella is a major foodborne pathogen that causes millions of cases each year, worldwide. Although Salmonella causes outbreaks in almost all food commodities, it is mostly associated with poultry. In addition to high prevalence in poultry, Salmonella isolates recovered from poultry have shown multi drug ...
Characterization and genomic analysis of a novel bacteriophage against methicillin-resistant staphylococcus aureus
Çotak, Medine; Akkaya, Mahinur S.; Karahan, Zeynep Ceren; Department of Biotechnology (2019)
Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is one of the most frequent hospital and community acquired infectious agents causing severe diseases. Bacteriophages may offer a solution to treat the bacterial infections that are not responding to classical antibiotics. In this context, a new lytic phage, named as vB_SauM-MikSA913, was isolated from sewage treatment center in Samsun (Turkey). MRSA clinical strains obtained from a local hospital were used as propagating hosts while searching for the lytic...
Citation Formats
B. İçgen, “VANKOMİSİN DİRENÇ GENLERİNİN DNA PROBLARI İLE YÜZEY SULARINDA in situ OLARAK TAKİP EDİLMESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZeE16WTI.