Kritik Derecede Tehlike Altında Olan Akdeniz Foku (Monachus Monachus) Yaşam Alanlarının Kuzeydoğu Akdeniz\'de Haritalanması

Download
2015
Sakınan, Serdar
Gücü, Ali Cemal
Saydam, Gülce
Ok, Meltem
Kurmuş, Nazım
Akkuş, Gizem

Suggestions

Condition based maintenance policies for a critical unit
Kablan, Ercan; Serin, Yaşar Yasemin; Department of Industrial Engineering (2018)
This thesis analyses a maintenance optimization problem of a critical unit used in military systems. It is aimed to model the stochastic deterioration behavior of these units and develop some maintenance policies. For this purpose, periodic inspection times which maximize expected time to failure are proposed to be able to provide preventive maintenance before failures. In the scope of this work, resistance measurements from the field are gathered for ten months. First, functions representing the increase i...
Design, Economic Operation and Performance Optimization of Grid-Connected Offshore Wind Farms, PV system and Subsea Pumped Hydro Storage for Critical Loads. Case Study in Denmark
Odion, Noah; Fahrioglu, Professor Dr. Murat; Electrical and Electronics Engineering (2022-9-1)
Power solution obtainable from Hybrid renewable energy system is promising and clean. However, since it is weather-dependent, it cannot follow variations in demand. This inherent variability, especially in wind and solar energy, causes mismatch between energy production and demand mostly at the time of demand thereby causing grid instability and increasing the risk of blackout. The subsea pumped hydro can solve this problem by storing excess energy from wind and solar and then dispatch it when demanded. Unl...
Impact of damper failure on vehicle handling during critical driving situations
Bedük, Mustafa Durukan; Ünlüsoy, Yavuz Samim; Department of Mechanical Engineering (2009)
Capturing what is going on and what may happen related to vehicle handling behaviour in cases of desired or non-desired actions and interventions has a crucial importance. Strategies implemented to improve vehicle stability or algorithms and control modules designed to compensate the non-desired effects on handling behavior may appear to be inadequate as the vehicle goes through uncountable experiences. The importance of understanding and introducing the possible sources of undesired effects which may be en...
Kritik Olay İncelemesinin İngilizce Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimine ve Kimlik Oluşumuna Katkısı
Kaçar, Işıl Günseli (Nobel Akademik Yayıncılık, 2018-01-01)
Şu anda çok sayıda öğretmen eğitimi programının ayrılmaz bir parçası olan yansıtıcı uygulama, öğretmen adaylarının derste meydana gelen olaylar, olayların nedenleri ve amaçlarına ulaşmak için ne yapabileceklerine ilişkin düşünmelerine yardımcı olmaktadır Öğretmen adaylarını kendi öğrettikleri ile ilgili düşündürtmenin bir yolu da onları öğretim süreçleri ile ilgili yansıma yapmaya teşviktir. Kritik olay derste oluşan planlanmamış ve tahmin edilemeyen ve öğretmeni anlamı üzerinde yansıma yapmaya ve uzun vade...
Kronik myeloid lösemili hastalarda DNA' daki bcr / abı translokasyonunun gösterilmesi
Eren, Emel; Gündüz, Ufuk; Aytaç, Uğur(1994)
Kanserin DNA düzeyinde moleküler değişikliklerden kaynaklandığı bilinmektedir. Gerek nokta mutasyonları, gerekse kromozomlardaki kırılma, amplifikasyon ve translokasyonlar protoonkogenleri aktive ederek onkogenleri oluşturmakta ve kansere neden olmaktadır. Kronik Myeloid Lösemili (KML) hastaların %90'ında görülen Philadelphia kromozomu (Ph1) DNA'daki özel bir translokasyonun sonucudur. 9. ve 22. koromozomlar arasında oluşan bu translokasyon, c-abl protoonkogenini 22. kromozomun bcr denilen bölgesine taşıyar...
Citation Formats
S. Sakınan, A. C. Gücü, G. Saydam, M. Ok, N. Kurmuş, and G. Akkuş, “Kritik Derecede Tehlike Altında Olan Akdeniz Foku (Monachus Monachus) Yaşam Alanlarının Kuzeydoğu Akdeniz\’de Haritalanması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZeE5ESXk.