Kritik Olay İncelemesinin İngilizce Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimine ve Kimlik Oluşumuna Katkısı

2018-01-01
Şu anda çok sayıda öğretmen eğitimi programının ayrılmaz bir parçası olan yansıtıcı uygulama, öğretmen adaylarının derste meydana gelen olaylar, olayların nedenleri ve amaçlarına ulaşmak için ne yapabileceklerine ilişkin düşünmelerine yardımcı olmaktadır Öğretmen adaylarını kendi öğrettikleri ile ilgili düşündürtmenin bir yolu da onları öğretim süreçleri ile ilgili yansıma yapmaya teşviktir. Kritik olay derste oluşan planlanmamış ve tahmin edilemeyen ve öğretmeni anlamı üzerinde yansıma yapmaya ve uzun vadeli düşünmeye iten; öğretme / öğrenme sürecinin değişik yönleri ile ilgili farkındalık yaratmasını sağlayan bir olay olarak tanımlanmaktadır. Öğretim alanında kritik olay incelemesi süregelen uygulamayı iyileştirmek için öğretme sürecindeki olayların belgelenmesini ve incelenmesini içermektedir. Kritik olay incelemesi ile ilgili çalışmalar öğretmen adaylarının araştırmacı bir tutumla olaylarla ilgili yansıma yaptıklarında öğretme / öğrenme sürecinde genellikle göz ardı edilen algıların farkına varacakları ve yeni bakış açıları kazanabileceklerini ortaya koymaktadır. Kritik olay incelemesi genel eğitim programlarında alışılagelmiş bir aktivite gibi görülse de, İngilizce öğretimi alanında bu konuda oldukça az çalışmaya rastlanmaktadır. Uzun soluklu olan çalışmada bir üniversitenin yabancı diller eğitimi bölümünde öğretmenlik uygulamaları dersini alan 40 İngilizce öğretmen adayının ders çerçevesinde devam ettikleri uygulama okullarında gözlemledikleri ve yaptıkları derslerde meydana gelen kritik olaylarla ilgili yansımaları ve bu yansımaların adayların mesleki gelişimine ve öğretmenlik kimlik oluşumlarına katkıları incelenmeyi hedeflemiştir. Nitel bir desene sahip olan araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının tuttukları yansıma günlükleri, kritik olayları üzerine yapılan sınıf tartışmaları ve öğrencilerin gözlem raporları kullanılmıştır. Veri analizinde Tripp’in (1993) geliştirdiği kritik olayları anlama çerçevesinden yararlanılmıştır. Çalışmadaki kritik olayların aktarımında Thiel (1999) tarafından kullanılan beş aşamalı yöntem benimsenmiştir: kişisel gözlem, olayları tanımlama, kişisel farkındalık ve kişisel değerlendirme. Çalışma kritik olay incelemesinin İngilizce öğretmen adaylarının yansıtıcı bakış açılarını değişik yönlerden geliştirdiği, adayların mesleki gelişmelerini olumlu yönde etkilediği ve öğretmen kimliği oluşumu sürecine önemli katkılarda bulunduğunu göstermiştir. Sunumda araştırmanın farklı öğrenme ortamlarına nasıl uyarlanabileceği ve araştırma ile ilgili pedagojik çıkarımlar da tartışılacaktır.
Citation Formats
I. G. Kaçar, Kritik Olay İncelemesinin İngilizce Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimine ve Kimlik Oluşumuna Katkısı. 2018, p. 856.