Hide/Show Apps

Telekomünikasyon Aralığında Yenilikçi Optoelektronik Aygıtların Üretimine Yönelik Optik Malzemelerin Femtosaniye Lazer ile Mikro-Modifikasyonu

2018
Pavlov, Ihor
İlday, Ömer Fatih
Tokel, Onur
1,5 ?m dalgaboyunu kullanan telekomünikasyon teknolojilerinin hızlı gelişimi, bunlarıdestekleyen teknolojilerin de gelişmesine bağlıdır ki, bunların en kritik olanları önemlikızılötesi malzemelerden yapılan mikroaygıtların yüksek hassasiyetli üretim teknikleridir.Mikroaygıtların görünür bantta femtosaniye lazer ışını ile oluşturulması günümüze değin çokçalışılmış bir teknolojidir. Femtosaniye lazerlerin bazı özellikleri, dalga kılavuzları gibi mikroelemanların doğrudan veya kendiliğinden oluşumu alanında, bunlara diğer lazerlere göre ciddiüstünlükler sağlamaktadır. Bu projede, bu teknolojiyi, literatürde eksik olan 1,5 µm dalgaboyunda göstermek için disiplinlerarası ve uluslararası işbirlikli bir araştırmayı bildiriyoruz. 1,5?m civarında yüksek güçlü kısa atımlı ışık yayılımını ve telekomünikasyon dalga boyuaralığında çalışan optoelektronik malzemeler ile etkileşimini inceliyoruz. Projede başlıcahedefimiz, malzeme içine lazerle yazma işleminin temel fiziğini anlamak, özellikle desilisyumda optik etkileşimler sayesinde lazerle indüklenen malzeme modifikasyonunu /işlemeyi sağlamak ve lazerle telekominikasyon bant aralığında çalışabilecek optoelektronikelemanların doğrudan yazımı için pratik bir know-how yaratmaktı. Bu amaçla kompakt vedüşük maliyetli bir erbiyum fiber lazer sisteminden mikrojul seviyesi ve pikosaniye altı atımlarıveren yeni bir fiber lazer teknolojisi geliştirdik. Lazer sistemimizi literatürde ilk defa silikondaoptik dalga kılavuzu yapılarını doğrudan yazmak için kullandık. Kalkojenit camda doğrudanyazmayı ve yazılı yapıların silisyumdaki dalga kılavuzu özelliklerini doğruladık. Ayrıca, zamançözümlü bir görüntüleme düzeneği kurduk ve siisyumda pikosaniye altı 1.5 µm lazeratımlarının yayılımının görüntülenmesini ilk kez başardık. Ayrıca, yazılı yapıların kırılma indisiölçümleri ve görüntülemesi için gölgegrafi ve polarigrafi düzenekleri geliştirdik.Laser material processing, nonlinear optics, optoelectronics, microfabrication, siliconphotonics