Telekomünikasyon Aralığında Yenilikçi Optoelektronik Aygıtların Üretimine Yönelik Optik Malzemelerin Femtosaniye Lazer ile Mikro-Modifikasyonu

Download
2018
Pavlov, Ihor
Tokel, Onur
1,5 ?m dalgaboyunu kullanan telekomünikasyon teknolojilerinin hızlı gelişimi, bunlarıdestekleyen teknolojilerin de gelişmesine bağlıdır ki, bunların en kritik olanları önemlikızılötesi malzemelerden yapılan mikroaygıtların yüksek hassasiyetli üretim teknikleridir.Mikroaygıtların görünür bantta femtosaniye lazer ışını ile oluşturulması günümüze değin çokçalışılmış bir teknolojidir. Femtosaniye lazerlerin bazı özellikleri, dalga kılavuzları gibi mikroelemanların doğrudan veya kendiliğinden oluşumu alanında, bunlara diğer lazerlere göre ciddiüstünlükler sağlamaktadır. Bu projede, bu teknolojiyi, literatürde eksik olan 1,5 µm dalgaboyunda göstermek için disiplinlerarası ve uluslararası işbirlikli bir araştırmayı bildiriyoruz. 1,5?m civarında yüksek güçlü kısa atımlı ışık yayılımını ve telekomünikasyon dalga boyuaralığında çalışan optoelektronik malzemeler ile etkileşimini inceliyoruz. Projede başlıcahedefimiz, malzeme içine lazerle yazma işleminin temel fiziğini anlamak, özellikle desilisyumda optik etkileşimler sayesinde lazerle indüklenen malzeme modifikasyonunu /işlemeyi sağlamak ve lazerle telekominikasyon bant aralığında çalışabilecek optoelektronikelemanların doğrudan yazımı için pratik bir know-how yaratmaktı. Bu amaçla kompakt vedüşük maliyetli bir erbiyum fiber lazer sisteminden mikrojul seviyesi ve pikosaniye altı atımlarıveren yeni bir fiber lazer teknolojisi geliştirdik. Lazer sistemimizi literatürde ilk defa silikondaoptik dalga kılavuzu yapılarını doğrudan yazmak için kullandık. Kalkojenit camda doğrudanyazmayı ve yazılı yapıların silisyumdaki dalga kılavuzu özelliklerini doğruladık. Ayrıca, zamançözümlü bir görüntüleme düzeneği kurduk ve siisyumda pikosaniye altı 1.5 µm lazeratımlarının yayılımının görüntülenmesini ilk kez başardık. Ayrıca, yazılı yapıların kırılma indisiölçümleri ve görüntülemesi için gölgegrafi ve polarigrafi düzenekleri geliştirdik.Laser material processing, nonlinear optics, optoelectronics, microfabrication, siliconphotonics

Suggestions

Synthesizing germanium and silicon nanocrystals embedded in silicon dioxide by magnetron sputtering technique
Alagöz, Arif Sinan; Turan, Raşit; Department of Physics (2007)
Applications of semiconductor nanocrystal in electronics are promising. Various techniques were developed to synthesize and analyze semiconductor nanocrystals for integrated circuit applications. In this study, silicon and germanium nanocrystals were synthesized in silicon dioxide matrix by magnetron sputtering deposition and following high temperature furnace annealing. Multilayer and single layer samples were prepared by co-sputtering depositions. Transmission electron microscopy measurements were carried...
Yüksek enerji astrofiziği araştırma ünitesi sonuç raporu
Alpar, Ali M.; Kızıloğlu, Ümit; Baykal, Altan; Esendemir, Akif; Ercan, Nihal; Hüseyinov, Oktay; Ögelman, Hakkı(1998)
Raporun giriş bölümünde uydularla yapılan X ve 7 ışınları astronomisi, Türkiye'de bu konudaki araştırmaların tarihçesi, Spektrum X-Gamma (SXG) uydusu ve TÜBiTAK'ın bu uydu girişimine katılımı ile ilgili özet bilgi ver-ilmiştir. Sonraki bölümlerde SXG'nin şimdiki durumu ve takvimi, ünite çerçevesinde yapılan hazırlıklar, sağlanan birikim ve donanım, araştırmalar, yayınlar, yüksek enerji astrofiziği araştırmaları ile TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) yapılacak optik gözlemler arasında ilişkiler ve ülkemizde ...
Magnetarların Yavaşlama Oranı ile Tork Gürültüsü Gücü Arasındaki Bağıntının Araştırılması
İnam, Çağdaş Sıtkı; Baykal, Altan(2018)
Bu projede, McGill Magnetar Kataloğu?nda yer alan bütün magnetarlar için literatürdekizamanlama çözümleri kullanılarak RXTE, SWIFT, XMM Newton ve Chandra arşiv verileriyeniden analiz edilmiştir. Magnetarların zamanlama çözümlerinden yararlanılarak kaynaklarıngürültü genlikleri hesaplanmış ve bu kaynakların gürültü güç tayfları oluşturulmuştur. Butayfların eğimleri, kütle aktarımı yapan sistemlerinin ve radyo atarcalarınınkilerle mukayeseedilmiş ve bu mukayese sonucunda magnetarların daha çok yalnız (izole) ...
Yüksek Verimli ve Düşük Maliyetli Tandem Perovskit / Silisyum Güneş Pillerinin Tasarımı ve Üretimi
Turan, Raşit; Yerci, Selçuk(2017)
İki yıl süre ile TÜBİTAK 2543 - CRNST ile İkili İşbirliği Programı çerçevesinde desteklenenprojenin final raporunun araştırma sonuçları aşağıda verilmektedir.Bu projenin amacı geniş bant aralıklı sahip perovskit güneş gözesi, iç içe geçmiş parmaklı(interdigitated) arka kontaklı (IBC) silisyum güneş gözesi ve bu iki yapının bir araya getirilmesiile perovskit/silisyum tandem güneş gözesi geliştirmektir. Tandem yapısının yüksek verimliliğesahip silisyum göze üzerine geniş bant aralıklı ve dolayısıyla daha fazl...
Kablosuz Çoklu Ortam Duyarga Ağlarında Gözetleme Uygulamaları için Füzyon-Tabanlı Çatı Tasarımı ve Geliştirilmesi
Kılıç, Yılmaz Turgay; Yazıcı, Adnan; Sert, Mustafa; Koyuncu, Murat; Coşar, Ahmet(2018)
Bu proje kapsamında, kablosuz çoklu ortam duyarga ağları için özellikle aşağıda verilen ikikonuda çözüm üreten bir yaklaşım ve çatı (framework) geliştirilmesi amaçlanmıştır:- Halen kullanılan ağlara göre daha az enerji tüketen bir kablosuz duyarga ağı kümelemealgoritmasının geliştirilmesi: Proje kapsamında yeni bir kümeleme algoritması geliştirilmiştir.Geliştirilen algoritma, gözetleme uygulamaları da dahil olmak üzere uygulamadan bağımsızve enerji-etkin çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Geliştirilen al...
Citation Formats
I. Pavlov and O. Tokel, “Telekomünikasyon Aralığında Yenilikçi Optoelektronik Aygıtların Üretimine Yönelik Optik Malzemelerin Femtosaniye Lazer ile Mikro-Modifikasyonu,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrNE9URXg.