Cisplatin-Metformin ilaç kombinasyonu uygulamasının prostat hücre hatlarının proliferasyonu ve apoptoz mekanizmalarında önemli rol oynayan GST ile CYP17A1 ve Hekzokinaz enzimleri üzerine etkilerinin incelenmesi

Download
2016
Durukan, Özlem
Adalı, Orhan
Arslan, Şevki
Prostat kanseri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen kanser türlerinden biri olup günümüzde prostat kanseri tedavisindeki yaklaşımlar metastaz gelişimine, ilaç direnci oluşmasına ve sağlıklı dokularda toksik etkilere sebep olabilmektedir. Bu nedenle tedavide daha etkili ancak daha az yan etkiye sahip kanser önleyici molekülleri tespit etmek kanser araştırmalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Cisplatin prostat kanseri tedavisinde sıklıkla kullanılan antineoplastik bir ajandır. Ancak, cisplatinin yüksek etki derecesine karşın yan etkileri ilacın kullanımını kısıtlamaktadır. Bu yan etkilerini azaltmak amacıyla başka ajanlar ile kombine terapiler son yıllarda bilim insanlarının ilgi odağı olmuştur. Antidiyabetik ilaç metforminin anti-proliferatif etkisi göz önünde bulundurulduğunda, antineoplastik ajan cisplatin ile tamamlayıcı bir tedavi sunabileceği açıktır. Tasarlanan çalışmada bu iki ilacın kombine kullanımının hücrede apoptoz ve detoksifikasyon enzimleri olarak bilinen Glutatyon-S Transferaz (GST) izozimleri üzerine etkilerine bakılmıştır. Prostat kanseri tedavisinde birincil amaç hormon (androjen) üretimini durdurmaktır. Bu yüzden cisplatin-metformin kombine kullanımının androjen sentezinde anahtar fonksiyonu olan CYP17A1 enzimi üzerine etkisi incelenmiştir. Bilindiği üzere, kanser hücrelerinin hızlı büyüyüp bölünmesinde glikoliz metabolizmasında rol oynayan Hekzokinaz II regülatör bir enzimidir. Bu durum göz önüne alındığında, yapılan çalışmada ilaç kombinasyonunun Hekzokinaz II enzimi üzerine etkileri de incelenmiştir. Yapılan çalışmada androjen reseptörüne bağımlı LNCaP ve androjen reseptöründen bağımsız PC3 insan prostat kanseri hücre hatları ve burada verilen ilaçların sağlıklı dokular üzerine etkilerini saptamak amacıyla normal prostat hücre hattı olan PNT1A kullanılmıştır. İlaçların hücreler üzerindeki sitotoksik etkileri "alamar blue" analizi ile ölçülmüş olup, ilaç kombinasyonunun belirlenen enzimlerin protein ve mRNA ekspresyonlarına olan etkisi sırasıyla Western-blot ve qRT-PCR teknikleriyle tespit edilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda, ilaç kombinasyonunun hücre proliferasyonunu durdurucu özelliği olduğu her iki hücre hattında da ortaya konulmuştur. Ancak bu antiproliferatif etki GSTP1 enzimleri ile ilişkilendirilememişdir. Androjen sentezinde rol oynayan CYP17A1 enzim expresyonunun PC3 hücre hattında anlamlı derecede azaldığı saptanmıştır. Hexokinase II gen expresyonu her iki hücre hattında da azalmıştır. Sonuç olarak hücre proliferasyonunun azalması, HKII geninin ekspresyonundaki düşüş ile ilişkilendirilebilir.

Suggestions

Investigation of the effects of combine use of cisplatin and metformin on proliferation of prostate cancer cell lines and gstp, cyp17a1 and hexokinase II enzymes
Durukan, Özlem; Adalı, Orhan; Arslan, Şevki; Department of Biochemistry (2016)
Prostate cancer is the most common cancer type both in developed and developing countries. Since 2015, it has been seen as one of the main cause of death in males, both in the world and in our country. Current therapeutic approaches for prostate cancer generally have variable efficiency, develop metastasis and drug resistance, and have high toxicity to normal tissues. Hence, the searching for more effective strategies with moderate or any adverse effects for the chemopreventive intervention of those cancers...
C Tipi Davranış Ölçeğinin Türkçeye uyarlama güvenilirlik ve geçerlilik çalışması
Bozo Özen, Özlem; Bekaroğlu, Ece (2012-01-01)
: Meme kanserinin yaygın kanser türlerinden biri olması, risk etkenlerinin araştırılmasını önemli kılmaktadır. Risk etkenlerinden biri olduğu belirtilen C tipi kişilik özellikleri hakkındaki çalışmaların sonuçları tartışmalıdır. C tipi kişilik, kendini feda etme ve duygularını ifade edememe alt faktörlerini içermektedir. Bu çalışmada C tipi kişilik özelliklerinin Türk kadın meme kanseri hastalarında ölçülebilmesi için C Tipi Davranış Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının ya...
Analyses and modeling of ovarian cancer microarray data
Karakelle, Barış S; Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Department of Biomedical Engineering (2019)
Ovarian cancer is one of the common cancer types among other oncological diseases. The major causes of this cancer can be listed as age, obesity, hormone therapy, material inheritance and contraceptive pills. Due to its generality and importance, many researches have been conducted from distinct labs about this illness and its plausible causes have been intensively investigated either inmicroarray studies, where just part of the related genes are detected, or in thepairwise correlation analyses between the ...
DEVELOPMENT OF A HYDROGEL BASED PROSTATE TUMOR MODEL FOR CANCER CELL MIGRATION STUDIES
Demirkaya, Damla; Gözen, Ayşe Gül; Antmen Altunsoy, Ezgi; Department of Molecular Biology and Genetics (2022-1-12)
Prostate cancer is the second most diagnosed cancer in men and relapse due to the metastasis of cancer cells is the main reason of the high number of deaths in prostate cancer patients. Thus, there is a growing need for a tumor model to study the prostate cancer metastasis. In this study, a 3D model consisting of two natural polymer hydrogels (methacrylated collagen and methacrylated hyaluronic acid) with tunable mechanical and chemical properties carrying spheroids of two different prostate cancer cell lin...
Design for positive breast self-examination experience: an investigation into mobile health apps
Karadeniz Küçük, Aylin; Şener Pedgley, Bahar; Department of Industrial Design (2021-5)
Breast cancer is one of the most common cancer types among women, responsible for approximately 627,000 deaths globally in 2018. There are various screening methods to detect cancer early, and experts suggest that women should perform breast self-examination (BSE) once a month. Unfortunately, most women fail to do so even if they are aware of the risks and the importance of screening methods. Moreover, developments in technology provide people to manage their own health in their own environments with variou...
Citation Formats
Ö. Durukan, O. Adalı, and Ş. Arslan, “Cisplatin-Metformin ilaç kombinasyonu uygulamasının prostat hücre hatlarının proliferasyonu ve apoptoz mekanizmalarında önemli rol oynayan GST ile CYP17A1 ve Hekzokinaz enzimleri üzerine etkilerinin incelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZeU16azU.