Alpullu Şeker Fabrikası ve İşçi Konutları

2018-10-22
Durukan Kopuz, Ayşe
Bu makale, çoğu kez Erken Cumhuriyet Dönemi endüstri yerleşimleri ve işçi konutları üzerinden tartışılan modernle ilk tanışma deneyimini, 1920’li yıllarda Trakya Bölgesinin kırsal kesiminde kurulan Alpullu Şeker Fabrikası İşçi Lojmanları özelinde ele almayı ve söz konusu yerleşkenin modernleşme sürecine, mekânsal ve toplumsal değişime etkilerini incelemeyi hedefler. Erken Cumhuriyet dönemi modernleşme söyleminin, siyasal olarak yeni bir yapılanma özelliği göstermesinin ötesinde, stratejik, mekânsal ve toplumsal kimliği etkileyen değişimler içerdiği düşünülmektedir. Dönem boyunca, yeni yapı tiplerinin inşa edilmesi, yaşama alışkanlıklarının kurgulanması ve modern kimliğin oluşması etkili olur. Bu kapsamda, devletin ekonomik ve sosyal/kültürel kalkınma hedeflerini bir arada çözümlediği endüstri yerleşkeleri, Anadolu’nun birçok kentinde mekânsal ve toplumsal yapının yenilenmesine katkı sağlar. Alpullu Şeker Fabrikası, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu amaçla gerçekleştirdiği ilk fabrikalardan biri olması bakımından önemlidir. Bu çalışmada, fabrikada yerinde gözlem yapılmıştır ve bilgiler fabrika arşivi ve çalışanlarından alınmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan Alpullu Şeker Fabrikası, bölgeye sağladığı iş istihdamı, eğitim ve sosyal amaca yönelik sunduğu hizmetler, en önemlisi yeni barınma mekânları ile birlikte modern çekirdek ailenin oluşumuna katkıda bulunmuş, oluşturduğu mekânsal ve kuramsal farklılıklarıyla da kentin gelişimine ve toplumun değişimine yön vermiştir.

Suggestions

Programming mixed-use projects with changing urban dynamics and user profile
Uğur, Emre; Sargın, Güven Arif; Department of Architecture (2015)
The thesis investigates mixed-use projects and their functions and these projects' relationships with urban from urban scale to the building scale with examining mixed-use idea and mixed-use environments in urbanization processes from industrial revolution and post-industrial urbanization to the modernization, postmodernization and eventually context of globalization. Existing structures in post-industrial era, development of modern cities, modernism, post-modernism and neoliberal globalization, are analyze...
Approaching a squatter settlement as a “place”: a study on Mollafenari and Ivazpaşa neighborhoods in Bursa
Berk, İkbal; Bilsel, F. Cana.; Department of Architecture (2019)
Since the mid-19th century, squatter settlements have been seen as a crucial problem by governments because of the idea that the urbanization and modernization processes of have negatively affected cities. These areas have been perceived as a risk for the physical development of cities and the improvement of lifestyles of the society. Especially in the 21st century, urban transformation projects are introduced as the only solution to get rid of squatter settlements. However, it is observed that the cultural...
Investigating modern industrial heritage through value based mapping of Zonguldak central scrubber area
Can, Nilay Nida; Akkar Ercan, Z. Müge.; Urban Design in City and Regional Planning Department (2019)
With the effect of industrialization, modernism has become a movement that transformed social lifestyle and manufacturing types concerning both urban, architecture, and socio-economic relations. Nevertheless, produced spaces of modernism, particularly industrial buildings, have been abandoned and become idle in conjunction with changing economic and social relations in industrial cities like Zonguldak. On the other hand, modern industrial buildings as a production space exhibit social, spatial, and socio-ec...
Evaluation of urban regeneration issues for an early 20th century quarter : Kadiköy-Yeldeğirmeni
Tarkay, Guse; Cengizkan, Ali; Department of Architecture (2010)
In the 60s, a new notion gentrification was used as a kind of residential transformation and gained importance in the 1970s and 1980s through the world. The notion used for the quarters invaded by upper income people and transformed to eloquent and expensive quarters after some renewal projects. This process is criticized because of some negative effects such as, displacement of old residents, increase of the prices in the area, appearance of conflict between the people of community and disappearance of soc...
Urban transformation of Ottoman port cities in the nineteenth century : change from Ottoman Beirut to french mandatory Beirut
Öztürk, Pelin Kihtir; Aktüre, Sevgi; Department of Middle East Studies (2006)
This thesis attempts to give the increasing importance of Ottoman port cities in the urban hierarchy during the nineteenth century and analyzes the urban transformation of these cities under the forces of changing administrative and socio-economic structure of the empire. The impact of European economic penetration and Ottoman Tanzimat Reforms were indicated as major causes for this changing structure. Beirut, being one of the major port cities of the Ottoman Empire is studied as a case study. The changing ...
Citation Formats
A. Durukan Kopuz, “Alpullu Şeker Fabrikası ve İşçi Konutları,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 35, no. 2, pp. 29–54, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2018207.pdf.