Hide/Show Apps

Alpullu Şeker Fabrikası ve İşçi Konutları

2018-10-22
DURUKAN KOPUZ, Ayşe
Bu makale, 1920’li yıllarda, Cumhuriyetle birlikte, toplumsal, kültürel ve ekonomik bir dönüşüm içerisine giren Türk toplumunda yaşanan modernleşme ve endüstrileşme sürecini ve bu sürecin ana izleklerinden biri olan endüstri yapılarını, Trakya bölgesinin kırsal bir kasabasında yer alan “Alpullu Şeker Fabrikası İşçi Lojmanları” aracılığıyla incelemeyi amaçlamaktadır.