Hide/Show Apps

Tasarım eğitiminde duyusal farkındalık ve yaratıcılık i̇lişkisi üzerine

2018-6-19
ONUR, Dilara
ZORLU, Tülay
Bu çalışma ile öncelikle öğrencilere duyularına yönelik bir farkındalık yaratmak; daha sonra bu farkındalığı, eğitim içindeki aktivitelere dâhil ederek, uygulanacak çok duyulu farkındalık eğitimleri ile öğrencilerin yaratıcı düşüncelerini geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan atölyelerde verilecek duyusal farkındalık eğitimleri sonucunda; öğrencilerin duyularını içselleştirebilmesi ve bireylerin potansiyel farkındalıklarına olan bakış açılarının artması sonucunda yaratıcılıklarının da artacağı öngörülmüştür.