Tasarım eğitiminde duyusal farkındalık ve yaratıcılık i̇lişkisi üzerine

2018-6-19
ONUR, Dilara
ZORLU, Tülay
Bu çalışma ile öncelikle öğrencilere duyularına yönelik bir farkındalık yaratmak; daha sonra bu farkındalığı, eğitim içindeki aktivitelere dâhil ederek, uygulanacak çok duyulu farkındalık eğitimleri ile öğrencilerin yaratıcı düşüncelerini geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan atölyelerde verilecek duyusal farkındalık eğitimleri sonucunda; öğrencilerin duyularını içselleştirebilmesi ve bireylerin potansiyel farkındalıklarına olan bakış açılarının artması sonucunda yaratıcılıklarının da artacağı öngörülmüştür.

Citation Formats
D. ONUR and T. ZORLU, “Tasarım eğitiminde duyusal farkındalık ve yaratıcılık i̇lişkisi üzerine,” METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol. 35, no. 2, pp. 89–118, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2018201.pdf.