A ‘Big’ Yes To Superficiality: Arlanda Hotel By Bjarke Ingels Group

Download
2015-6-15
Balık, Deniz
Allmer, Açalya
Kültür endüstrisi tarafından üretilen imgeler, içinde bulunduğumuz görsel iletişim çağında oldukça hızlı çoğaltılıp yayılmaktadır. İmge yığınlarının günümüzdeki yükselişi, çağdaş mimarlıkta süs kavramını da etkilemektedir. Süs, temsil etme özelliğini geri kazanırken hızla üretilebilir ve çoğaltılabilir olmuştur. Bjarke Ingels Group (BIG) gibi bazı çağdaş mimarların yapılarında süsün önemli bir yeri olmasına karşın bu yapılar mimarlık yazınında süsleme açısından irdelenmemektedir. Bu yazıda BIG’in Arlanda Oteli tasarımı (Stockholm, 2007), çağdaş mimarlıkta süs üzerinden tartışılmaktadır. Aynı zamanda, BIG’in Yes is More: An Archicomic on Architectural Evolution (2010) adlı ilk monografı bir araç olarak kullanarak binanın metinsel ve görsel temsiliyeti incelenmektedir. Arlanda Oteli’nin cepheleri, süslemeler aracılığıyla İsveç Krallığı’nı temsil etmektedir. Cephelerin portre oluşturacak biçimde tasarlanması,öncelikle BIG’in ironik tutumundan kaynaklanmaktadır. Yirminci yüzyılda postmodernizmin bir aracı olan ironi, BIG ile yeniden gündeme gelmektedir. Projede tasarım girdisi olarak kullanılan ironi, rasyonel ve irrasyonel, olağan ve sıra dışılık, derinlik ve sığlık arasında gidip gelen bir düşünme dinamiğinden oluşur. Birbiriyle çelişen anlamları barındıran çok katmanlı ironi kavramı, bu nedenle BIG’in mimarlığında kaygan bir zeminde gelişir. Cephelerin tasarımında Pop sanatçısı Andy Warhol’a yaptıkları göndermeler de BIG’in ironik duruşunun bir parçasıdır. Yapıdaki süslemeler, prenses figürünü yeniden üretirken yapıyı saf görsel bir imgeye ve seyirlik yüzeylere dönüştürür.
METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE

Suggestions

Generating the surface mapping class group by torsion elements
Yıldız, Oğuz; Korkmaz, Mustafa; Department of Mathematics (2020-12-24)
n this thesis, we study generators of the mapping class groupMod(Σg)of a closedconnected orientable surfaceΣgof genusg. The mapping class groupMod(Σg)isknown to be generated by three involutions ifg≥8and by two torsion elements oforder4g+ 2. We show that the mapping class group is also generated by three involutions for sur-faces with smaller genera and by two torsion elements of smaller orders.
Yüzey sularında cadmium direnç genlerinin metagenomik analizi
İçgen, Bülent; Onur, Gözde; Erdem, Çağrı Utku(2014-12-31)
Ağır metal dirençliliği gösteren mikroorganizmalar, biyoremidasyon çalışmaları için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ağır metal direncine sahip mikroorganizmaların izole edilmesi, tanımlanması ve in situ olarak takip edilebilmesi oldukça önemlidir. Bu projede endüstriyel ve evsel atıklardan etkilenen yüzey sularında kadmiyum dirençliliği gösteren bakterilerin izole edilmesi, tanımlanması ve kadmiyum direnç genlerinin (cadA) mevsimsel olarak takip edilerek metagenomik analizlerinin yapılması planlanmıştır...
An Exploration On How Hegemony Exercises Through Urban Space​​
Kimyon, Deniz; Keskinok, Hüseyin Çağatay; Department of City and Regional Planning (2021-7-30)
Hegemonic exercises are intertwined in everyday life by overt and/or latent forms. Everyday practices in capitalist urban space organizations, which are materialized by pleasure or overwhelming, inherently produce and are products of an understanding of space, power, and class relations. Along with the ambiguity and complexity of everyday life, urban inhabitants own temporally and spatially reproduced political apprehensions by which they manufacture consent or produce dissent for the dominant ruling orders...
The impact of extending non-compulsory schooling on schooling and employment outcomes of youth
Karabilgin, Ali Gökhan; Dayıoğlu Tayfur, Meltem; Department of Economics (2020-10-14)
This study examines the impact of an increase in the duration of non-compulsory upper secondary education from three to four years on the schooling and employment outcomes of youth. We use micro-data from various rounds of Household Labor Force Surveys of Turkey and a Difference-in-Difference design where we exploit the variation across birth cohorts in policy exposure for identification. Our first analysis involves looking at how school enrollment of 15-18-year-olds changes as a result of the policy....
An investigation of school walkability in different neighborhood contexts in Ankara with the proposed GIS tool
Reyhan, Simge; Severcan, Yücel Can; Akyürek, Sevda Zuhal; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2022-2-01)
Children walking to school contributes to the daily required physical activity recommended by health guidelines and makes them less prone to obesity and mental health problems. Urban form characteristics such as distance, density, diversity that have the potential to encourage children to walk to school are essential for the public health and livability of cities. The main aim of this study is to analyze and compare the school walkability in the different neighborhoods to understand the role of neighborhood...
Citation Formats
D. Balık and A. Allmer, “A ‘Big’ Yes To Superficiality: Arlanda Hotel By Bjarke Ingels Group,” METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol. 32, no. 1, pp. 185–202, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2015/cilt32/sayi_1/185-202.pdf.