Hellenistic Wine Press In Burgaz/Old Knidos

Download
2014
Koparal, Elif
Tuna, Numan
İplikçi, A. Ertan
Şarap ve zeytinyağı üretimi özellikle Akdeniz bölgesinde yeralan Grek kent-devletlerinin ekonomisine önemli bir ivme kazandırmıştır. İklimin ve topoğrafyanın elverişliliği zeytincilik ve bağcılığın yaygın biçimde yapılmasına olanak sağlamış, zeytinyağı ve şarap ticari bir ürün olarak bu kent-devletlerin denizaşırı ticarette önemli bir pay edinmesine katkıda bulunmuştur. Muğla İli Datça İlçesi Burgaz mevkiinde yeralan ve olasılıkla Knidos kentinin eski yerleşim alanı olan antik yerleşimde yapılan kazılar MÖ 4. Yüzyılın ikinci yarısında yerleşim dokusunda önemli bir farklılaşma gerçekleştiğini ve yerleşim alanının artık iskandan ziyade endüstriyel üretim alanları için kullanılmaya başlandığını ortaya koymuştur. Yerleşim alanı içinde hanelerin işliğe dönüştürülmesi gözlenirken yerleşimin kuzeydoğusunda kalan alanda altyapısı oldukça iyi korunmuş halde bir şarap işliği belgelenmiştir. Bu yazının temel amacı sözkonusu işliğe dair genel bir tanıtım yaparak, üst yapısı ve mekanizmasına ilişkin yapılan restitüsyon çalışmalarını sunmaktır. Ayrıca üretim birimlerinin iyi korunmasından ötürü işliğin üretim kapasitesine ilişkin tahmini bir hesaplama yapmak mümkün olmuştur. Bunun yanısıra işliğin tarihlenmesi için kullanılan küçük buluntular değerlendirilmektedir. Ancak işlik mekanı kullanım sürecinin sona ermesinin ardından başka bir amaçla kullanılmamıştır ve uzun süre açıkta kalmıştır. İşliğin üretim birimleri de yüzeye oldukça yakındır. Bu bakımdan tarihlenebilir küçük buluntular sayıca azdır. Bununla beraber işliğin MÖ 3.Yüzyılın başlarından önce kullanılmaya başlandığı ve olasılıkla MÖ 1. Yüzyılın ortalarına dek üretime devam ettiği anlaşılmaktadır. İşliğin yakın çevresinde ve kıyı boyunca dağınık halde izlenen ağırlık taşları ve değirmen taşları çevrede endüstriyel ölçekte üretim yapan başka işliklerin de varolduğunun göstergesidir.

Suggestions

Defining spatial distribution of storage vessels in ancient Burgaz at the fourth century B.C.
Sakarya, İlham; Tuna, Numan; Department of Settlement Archaeology (2003)
This research is an investigation of the spatial organization of household activities and especially the storage facilities in Ancient Burgaz. The four well-preserved houses at the Northeast Sector, their artefact assemblages which come from the final occupation floor level dated to the 4th century B.C., and the storage containers have been evaluated. The spatial distributions of the artefacts were studied through the use of quantitative methods with the objective of identifying storage spaces in Burgaz hou...
Archaeometrical investigation of some Seljuk plasters
Caner, Evin; Demirci, Şahinde; Saltık, Emine N. Caner; Department of Archaeometry (2003)
The aim of the study was to investigate Seljuk Plasters used in some of their royal administrative or residential buildings from a viewpoint of their raw materials and technological characteristics. Some Byzantine Plasters of the same period were also investigated to make comparison. Plasters from some historic structures in the archaeological sites namely; Alanya Castle, Kubadabad Palaces, Syedra Archaeological Site, Aspendos Amphitheatre, Selinus Archaeological Site-Sekerhane Kösk and Hasbahçe were examin...
Evaluation of Motion Selection and Scaling for the Nonlinear Seismic Analysis of Concrete Gravity Dams
Soysal, Berat Feyza; Ay, Bekir Özer; Arıcı, Yalın (null; 2017-10-13)
The selection and scaling of the ground motions is usually the most effective factor determining the results of the safety assessment for concrete gravity dams. The guidelines for the nonlinear transient analyses of buildings, such as the one presented in ASCE/SEI-7-10, are generally applied to these structures. While these procedures are well-studied for the moment frames, their effectiveness and consistency has not been studied for gravity dam structures. The selection and scaling of the ground motions fo...
Genetic History of Anatolia during Holocene
Koptekin, Dilek; Somel, Mehmet; Department of Medical Informatics (2022-9-1)
Anatolia has been a key region in Eurasian history, acting as a bridge for cultural exchanges between Europe and Asia during the Holocene. However, the demographic transformation of Anatolian and neighbouring populations during these ten millennia is largely unknown. This work has two main research foci: 1) to investigate the role of gene flow in cultural interactions during the Neolithic period between Central Anatolian and Aegean communities and to evaluate the possibility of large-scale human movements d...
Burgaz Arkeolojik Kurtarma Kazilarinda Ele Geçen Tasinir Arkeolojik Eserler Ve Mimari Ögelere Ait Çizimlerin Ve Fotograflarin Sayisallastirilmasi
Tuna, Numan(2010-12-31)
Bati Anadolu'da az bilinen Klasik dönem ve öncesi dönemlere ait yerlesmeler hakkinda bilgilerimizi genisletmek amaciyla 1993 yilinda baslatilan Burgaz arkeolojik kazilarinda ele geçen tasinir arkeolojik eserler ve mimari ögelere ait çizim ve fotograflarin sayisallastirilmasi yayin çalismalarinin önemli bir asamasi olarak projelendirilmistir. Bu amaç dogrultusunda yapilacak çalismalar hizmet alimlari yapilarak gerekli uzman ve teknisyenlerin çalismalari ile gerek Burgaz kazi evi depolarinda, gerekse Marmari...
Citation Formats
E. Koparal, N. Tuna, and A. E. İplikçi, “Hellenistic Wine Press In Burgaz/Old Knidos,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 2, pp. 93–107, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/50714.