Drivers of Residential Developers’ Marketing Strategies Based On Buyer Preferences

Download
2013-12-1
Kömürlü, Rüveyda
Gürgün, Aslı Pelin
Ardıtı, David
Değişen sosyal, ekonomik ve kültürel etmenler, gayrimenkul olarak konut alım karar tercihlerini etkilemektedir. Konut alıcılarının ülke, bölge ve yörelerin dinamiklerine göre değişkenlik gösteren tercihleri, konut projelerinin özelliklerini ve akımlarını doğrudan etkilemektedir. Ekonomik durum ve yıkıcı depremler, son on yılda İstanbul’daki konut proje geliştirme yaklaşımlarını ve alıcı kararlarını yeniden şekillendirmiştir. Değişik mimari özelliklere, sosyal tesislere sahip, çeşitli tasarım ve uygulama niteliklerini karşılayan projeler ilgi görmekte ve tercih edilmektedir. Bu çalışmada, yerleşmek üzere alım gerçekleştiren potansiyel konut alıcılarının tercih ölçütlerinin tespit edilmesi ve sıralanması amaçlanmıştır. Çözümleme çalışması, İstanbul’daki konut projelerinin çoğunluğuna imza atan büyük konut üretim firmalarının bakış açısından gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, gerek yazın taraması, gerekse de bölgede uygulama yapan profesyonellerle yapılan görüşmelerde elde edilen bilgilere Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHY) uygulanmış, konut üretim firmalarının bakış açısından konut alıcılarının tercihleri dokuz kategoride ele alınmıştır. Çalışmalar sonucu, bu etkenlerin, firmaların satış ve pazarlama politikaları, fiyat seviyesi ve ödeme koşulları, sosyal etkenler, mimari özellikler, konum ve ulaşım gibi özellikler sebebiyle firmadan firmaya çeşitlilik gösterdiği saptanmıştır. Bölge özellikleri ve gerçeklerinin yapılan analitik çalışmayla değerlendirmesi ve hem konut alıcılarına, hem de konut üreticilerine yansıtılması bu çalışmanın temel amacıdır.

Suggestions

Dimensions Of Housing Satisfaction: A Case Study Based On Perceptions Of Rural Migrants Living In Dikmen
Haliloğlu Kahraman, Zerrin Ezgi (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-6-1)
İçinde yaşanılan konuttan fiziksel olarak memnun olmanın ötesinde bir kavram olan konut memnuniyeti yaşam kalitesini şekillendiren temel bileşenlerden biridir. Bu çalışma, kır kökenli kişilerin konut memnuniyetinin boyutlarını bu kişilerin kendi algılarıyla tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışma Ankara kentinde kır kökenli kişilerin yaşadığı en eski bölgelerden olan Dikmen bölgesinde bir alan çalışması olarak tasarlanmıştır. Dikmen bölgesinde üç farklı konut alanında yürütülen çalışma ile gecekondu v...
Position Of Owner Occupancy In Turkey And The Netherlands: A Descriptive Study
Sarıoğlu-Erdoğdu, G.Pelin; Balamir, Murat; Pellenbarg, Piet H.; Terpstra, Pieter R.A. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-12-1)
Konut politikaları, hanehalkı seçimlerini ve dolayısı ile mülkyet deseninin oluşmasını etkiler. Farklı ülkelerde uygulanan farklı konut politikaları sonucu farklı mülkiyet desenleri oluşur. Türkiye’de ulusal konut polikası çok başarılı şekilde oluşturulamamış ve genelde serbest piyasa mekanizması konut sorununa çözüm üretmiştir. Kentsel alanlardaki % 64’lük ev sahipliği oranı Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça yüksektir. Sosyal kiralık konut politikası Türkiye’de hiç uygulanmamıştır. Hollanda ...
A research on resilience of urban public spaces: the case of Güvenpark, Ankara
Tümer Ergün, Ece; Büyükcivelek, Ahmet Burak; Department of City Planning (2020-10-23)
Cities are constantly changing and developing within the framework of social, economic, technological and political contexts. Therefore, it is increasingly common to accept cities as dynamic and complex systems instead of predictable systems. The strong relationship between urban planning and resilience has found itself in many different areas in the literature, for example, flexible planning strategies have been proposed in the urban planning literature to combat chaotic processes and sudden changes. Altho...
Financialization Of Housing And Mortgage Debt Repayment Strategies Of Households In Turkey
Suvar Aslan, Ahmet (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Housing is a complex phenomenon with social, economic and political dimensions. It is also an expensive fixed asset that can be used and consumed for centuries. Due to the considerable amount of capital required for the realization of housing projects, a mutually supportive relationship is established between the finance and the housing sectors. Mortgage loans are the major tools provided by financial institutions to households for acquisition of housing. On the other hand, mortgage loans usually constitute...
A New Methodology For Analysis Of Spatial Interventions Towards Sustainability In Social Housing Regeneration – The Case Of Gyldenrisparken In Copenhagen
Bican, Nezih Burak (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-12-30)
Housing settlements have been regenerated in recent decades across the world, particularly those built in Europe for social purposes in the post-war period. As unique sets of problems accumulate in each case, interventions tend to address individual issues of different scales and localities. This study aims to contribute to housing research with a focus on the regenerative spatial interventions of urban design and architecture and their tangible reflection on sustainability. The research work, including rel...
Citation Formats
R. Kömürlü, A. P. Gürgün, and D. Ardıtı, “Drivers of Residential Developers’ Marketing Strategies Based On Buyer Preferences,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 30, no. 2, pp. 1–16, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2013/cilt30/sayi_2/1-16.pdf.