Hide/Show Apps

TS 825 iklimsel verilerinin farklı derece gün bölgeleri için uygunluğunun değerlendirilmesi