TS 825 iklimsel verilerinin farklı derece gün bölgeleri için uygunluğunun değerlendirilmesi

2013-12-1
Aksoy, Ufuk Teoman
Bektaş Ekici, Betül
Citation Formats
U. T. Aksoy and B. Bektaş Ekici, “TS 825 iklimsel verilerinin farklı derece gün bölgeleri için uygunluğunun değerlendirilmesi,” METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol. 30, no. 2, pp. 163–179, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2013/cilt30/sayi_2/163-179.pdf.