Robert Oerley and Tuzla Mineral Springs

Download
2014-6-1
Ateş Can, Sevim
İçmeler, İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde konumlanmaktadır (Figures 1, 2). Tarihi açıdan da oldukça eski dönemlerden beri bilinmekte ve faydalanılmaktadır. Tuzla İçmeleri’nin sağlık açısından değeri bilinmekle birlikte, mimarlık tarihi açısından sahip olduğu önemi anlaşılamamıştır. Günümüzde, İçmeler’de yer alan tesisler Cumhuriyet döneminde inşa edilmiştir. Bunların içinde en önemlisi Robert Oerley’in projelerini hazırladığı Kaplıca Oteli’dir. Tesisteki diğer yapılar yönetim binası, restoran, bekçi kulübeleri, kaynak binaları, kafeterya, ahşap sundurma, küçük otel, bungalov ve tuvaletlerden oluşmaktadır. Bu yapılar, özgün işlevlerini sürdürmeleri nedeniyle korunarak günümüze dek ulaşmışlardır. Bu çalışmada, hem tarihi ve mimari açıdan önemli bir yere, hem de içerdiği mineraller açısından önemli bir maden suyu potansiyeline sahip olan ancak yeterince değerlendirilmemiş bir kaplıca merkezi olan “Tuzla İçmeleri” çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bu kapsamda, Tuzla İçmeleri’nin bugün bilinmeyen mimari ve kültürel değerlerinin ortaya çıkartılması hedeflenmiştir. Bu amaçla buradaki mevcut yapıların ve yeşil dokunun oluşum dönemi ve süreci, mimari açıdan önemi ve özellikleri, günümüzdeki durumları belirlenmiştir. Günümüzde, Büyük ve Küçük İçmeler olarak birbirinden kopuk iki bölümden oluşan İçmeler’in yeniden değerlendirilerek hem sağlık hem de ülke ekonomisine katkısı açısından sürdürülebilir kullanımı için mimari bakımdan yapılanlar ve yapılması gerekenler irdelenmiştir.

Suggestions

Note on Niederreiter-Xing's propagation rule for linear codes
Özbudak, Ferruh (2002-04-01)
We present a simple construction of long linear codes from shorter ones. Our approach is related to the product code construction; it generalizes and simplifies substantially the recent "Propagation Rule" by Niederreiter and Xing. Many optimal codes can be produced by our method.
Precision measurement of the ground state gj of atomic lithium.
Özmen, Atilla; Shugart, Howard; Department of Physics (1976)
Re-reading the social context of apartment block development in İstanbul: 1889-1922
Aktuna, Zeynep; Güvenç, Murat; Department of City and Regional Planning (2003)
The thesis investigates the early phases of apartment block development in Istanbul, which took place in the second half of the 19th century. Apartment block development represents a unique process in Istanbul. It not only reflects the أwest-orientedؤ side of the Ottoman Empire but also sheds light on the transformation of urban fabric from pre-modern to modern. The emergence of apartment blocks in Istanbul, hence, does not simply imply the adoption of a أwesternؤ and أmodernؤ life, but also reflect a spati...
Event Detection by Change Tracking on Community Structure of Temporal Networks
Aktunc, Riza; Toroslu, İsmail Hakkı; Karagöz, Pınar (2018-08-31)
Event detection is a popular research problem, aiming to detect events from online data sources with least possible delay. Most of the previous work focus on analyzing textual content such as social media postings to detect happenings. In this work, we consider event detection as a change detection problem in network structure, and propose a method that detects change in community structure extracted from communication network. We study three versions of the method based on different change models. Experime...
Temporary architecture : the serpentine gallery pavilions
Tunçbilek, Gonca Zeynep; Savaş Sargın, Ayşen; Department of Architecture (2013)
This thesis is a critical inquiry into conceptualizations of the term ‘temporality’ in architectural discourse. It is geared towards the expanding definition of the ‘temporariness’ as a pragmatic and intellectual source for architectural production. The Serpentine Gallery Pavilions between 2000 and 2012, given their acute embodiment of the concept of temporality, will be the subject and the object of this thesis. The Serpentine Gallery has provided the setting for annual pavilion design project since 2000, ...
Citation Formats
S. Ateş Can, “Robert Oerley and Tuzla Mineral Springs,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 1, pp. 1–19, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2014/cilt31/sayi_1/1-19.pdf.