Robert Oerley and Tuzla Mineral Springs

Download
2014-6-1
Ateş Can, Sevim
İçmeler, İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde konumlanmaktadır (Figures 1, 2). Tarihi açıdan da oldukça eski dönemlerden beri bilinmekte ve faydalanılmaktadır. Tuzla İçmeleri’nin sağlık açısından değeri bilinmekle birlikte, mimarlık tarihi açısından sahip olduğu önemi anlaşılamamıştır. Günümüzde, İçmeler’de yer alan tesisler Cumhuriyet döneminde inşa edilmiştir. Bunların içinde en önemlisi Robert Oerley’in projelerini hazırladığı Kaplıca Oteli’dir. Tesisteki diğer yapılar yönetim binası, restoran, bekçi kulübeleri, kaynak binaları, kafeterya, ahşap sundurma, küçük otel, bungalov ve tuvaletlerden oluşmaktadır. Bu yapılar, özgün işlevlerini sürdürmeleri nedeniyle korunarak günümüze dek ulaşmışlardır. Bu çalışmada, hem tarihi ve mimari açıdan önemli bir yere, hem de içerdiği mineraller açısından önemli bir maden suyu potansiyeline sahip olan ancak yeterince değerlendirilmemiş bir kaplıca merkezi olan “Tuzla İçmeleri” çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bu kapsamda, Tuzla İçmeleri’nin bugün bilinmeyen mimari ve kültürel değerlerinin ortaya çıkartılması hedeflenmiştir. Bu amaçla buradaki mevcut yapıların ve yeşil dokunun oluşum dönemi ve süreci, mimari açıdan önemi ve özellikleri, günümüzdeki durumları belirlenmiştir. Günümüzde, Büyük ve Küçük İçmeler olarak birbirinden kopuk iki bölümden oluşan İçmeler’in yeniden değerlendirilerek hem sağlık hem de ülke ekonomisine katkısı açısından sürdürülebilir kullanımı için mimari bakımdan yapılanlar ve yapılması gerekenler irdelenmiştir.

Suggestions

Neoplatonism in Orthodox Christianity and Islam and Its Repercussions in Byzantine and Seljuk Architectures
Saracoğlu, Orçun Sena; Peker, Ali Uzay; Department of History of Architecture (2021-7)
Neoplatonism was arguably a significant factor in esoterically nurturing Christianity and Islam. It was influential in forming the worldview, culture, art, and architecture of the two religions. This study aims to trace the repercussions of this influence in Middle Byzantine churches from the 11th and 12th Centuries and Seljuk mosques and madrasahs from the 13th Century in Anatolia. By analyzing the typologies in terms of their spatial configuration and decoration, both in respect to geometry, it ques...
Ankara İstiklal Yahudi Mahallesi Tarihi Dokusu ve Konutları
Avcı Hosanlı, Deniz; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2016-12-01)
Osmanlı Dönemi’nde Ankara, diğer birçok Osmanlı şehrinde olduğu gibi, Müslümanların yanı sıra, Ermeni, Rum ve Yahudi gibi Gayrimüslimlerin bir arada bulunduğu bir yerleşimdir. Özellikle 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Ankara’nın Yahudi cemaatinin büyük bir bölümü Müslümanlarla bir arada, bugün İstiklal Mahallesi olarak adlandırılan Yahudi Mahallesi’nde yaşamıştır. Yahudi Mahallesi, sokak dokusu ve elemanları, geleneksel konutları, Sinagog, Cami ve Mescit gibi dini anıtsal yapılarıyla döneminin so...
Principles for the conservation of depopulated rural heritage sites: the case of Dereköy on Gökçeada (Imbros)
Diker, İrem; Serin, Ufuk; Conservation of Cultural Heritage in Department of Architecture (2022-5-09)
Depopulation is among the most crucial problems affecting rural landscapes in Turkey and around the world. Rural landscapes, formed over time as a result of the interaction between nature and human beings, have gradually lost their populations for a number of reasons. The built environment is primarily altered in abandoned areas due to neglect and dilapidation, resulting in the eventual destruction of cultural assets, whilst the natural landscape reverts to wilderness, its infrastructure also fatally compro...
Ekecikdağ Magmatik Birliği Orta Anadolu granitoyidlerinin petrojeneji Mineral kimyası perspektifi
Toksoy Köksal, Fatma (2016-08-01)
Ekecikdağ Magmatik Birliği (EMB), Orta Anadolu Kristalen Kompleksi’ndeki çarpışma-çarpışma sonrası granitoyidlerdendir. Değişen oranlarda amfibol, biyotit, muskovit, plajiyoklaz, alkali-feldispat, kuvars ana mineralleri ve apatit, zirkon, titanit, manyetit aksesuar minerallerini içeren birlik granodiyorit, mikrogranit ve lökogranit bileşimli kayaçlardan oluşmaktadır. Ana granitik faz, mafik mikrogranüler anklav, iri K-feldispat kristali, bol biyotit ve amfibol (% 45-55) içeren faneritik porfiritik dokulu gr...
Amerikan basınında Lozan Konferansı ve Ermeni sorunu
Ünlü Bilgiç, Tuba (2014-01-01)
I. Dünya Savaşı’nın bitmesinden sonra da bazı Ermenilerin Türkiye topraklarının bir kısmı üzerinde devlet kurma isteği ve çabası devam etmiş; Lozan Konferansı bu açıdan son bir şans olarak görülmüştür. Bu amaca ulaşabilmek için de ABD’nin desteğini kazanmayı hedeflemişlerdir. Yoğun bir propaganda faaliyeti yürüterek Amerikan yönetiminin kendi istedikleri çizgide politika izlemesini sağlamak üzere kamuoyu baskısı oluşturmaya çalışmışlardır. Bu makale söz konusu propaganda faaliyetleri çerçevesinde Amerikan b...
Citation Formats
S. Ateş Can, “Robert Oerley and Tuzla Mineral Springs,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 1, pp. 1–19, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2014/cilt31/sayi_1/1-19.pdf.