An Overview Of Iranian Ice Repositories, An Example Of Traditional Indigenous Architecture

Download
2012-12-1
Namazian, Ali
Hosseini, Bahareh
Bu makale İran yöresel mimarisindeki bazı antik buz depolarının yerinin keşfedilmesi yönünde bir çabadır. İran yöresel mimarisinin en temel özelliklerinden biri sert çevresel etkenlerle baş etmek için basit ama ustaca tekniklerin kullanılmasıdır. İran’ın sıcak ve kurak ikliminde dayanıksız yiyecek maddelerinin korunması ve sıcak havalarda buzun depolanması, yaşamın sürdürülebilmesi için önemli bir konuydu. Atalarımız bu konuyu yaratıcı bir çözümle ele almışlardı; buz deposu ya da yöresel adıyla Yakçal, İran’da hiçbir etkin enerji kaynağı kullanmadan buz üretebilen ve koruyabilen antik bir buzdolabı türüydü. İşlem basitti; soğuk kış akşamlarında sağlanan su genellikle derin kanallarda donmaya bırakılır, bir sonraki uzun sıcak yaz günlerine kadar muhafaza edilmek üzere bir buz deposuna aktarılırdı. Yöresel iklimle baş etme ihtiyacı, çok kısıtlı kaynakları olan bu insanları yaşamlarını tehdit eden bir konuda böyle mimari bir çözüm bulmaya itmişti ki bu da “buz yapan yapı” ya da bilinen adıyla “Buz Evi”ydi. Bir başka deyişle kıtlık, İranlıları yaratıcı çözümler bulmaya zorlamıştı. Yüzyıllar boyunca insanlar bu dev yapıların yardımıyla buz üretip, muhafaza edip kullanabildiler. Bu makalede bu tür bir buz deposunun çeşitli türleri araştırılmakta ve sunulmaktadır. Aynı zamanda bu yapıların avantajları ve dezavantajları gösterilmeye ve yöresel mimari örnekleri olarak günümüz bilgi ve koşullarında önemlerinin belirlenmesine çalışılmaktadır.

Suggestions

The Ideal Of Handicrafts and the Modern Design Formation: Coincidences and Failures
Tsoumas, Johannis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Bu araştırma günümüzde modern tasarım olarak adlandırılan kavramın el sanatları kavramıyla yakından ilişkisini incelemektedir. Esas amacı, yalnızca kuramsal olarak değil, aynı zamanda karanlık Orta Çağdan günümüze uzanan bir dizi anahtar tarihsel örnekten hareket ederek el sanatlarının, Batı toplumlarında başarıya ulaşan endüstriyel tasarımın temelini oluşturduğunu göstermektir. Bu göz ardı edilemeyecek ilişkinin gelişimindeki önemli dönüm noktası 19. yüzyıl İngiltere’sidir. Çünkü bu dönem Sanayi Devrimi’ni...
Understanding the concept of space in cinema: Re-reading Stanley Kubrick exhibitions
Akay, Ayça; Güzer, Celal Abdi; Department of Architecture (2023-1-17)
This study enhances a critical inquiry into functionalization of the architectural concept 'space‘ in cinema. By questioning the origins and the dialectical relations of cinema with other art forms, it is claimed that cinema establishes representative interactions with architecture in order to transcend the limits of the filmic frame. In the multiplicity of the representations, this study posits the frontiers of cinema are broadened towards the scope of architectural discipline over the objects of art and d...
Climate Change And Cities: A Review On The Impacts And Policy Responses
Balaban, Osman (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-01-01)
İklim değişikliği çağımızın en önemli küresel sorunlarından birisidir. İnsan yaşamı ve yerleşmeleri üzerinde çok önemli etkiler yapacağı bilinmekte ve beklenmektedir. Yakın bir zamana kadar iklim değişikliği alanındaki çalışmalar, iklim değişikliğine bağlı etkilerin tespit edilmesi ve küresel ısınma ile iklim değişikliğinin azaltılması (climate change mitigation) üzerine odaklanmaktaydı. Ne var ki, iklim değişikliğinin somut sonuçlarının gözlenmeye başlaması bu alandaki çalışmaların çeşitlenmesine yol açmış...
Defining spatial distribution of storage vessels in ancient Burgaz at the fourth century B.C.
Sakarya, İlham; Tuna, Numan; Department of Settlement Archaeology (2003)
This research is an investigation of the spatial organization of household activities and especially the storage facilities in Ancient Burgaz. The four well-preserved houses at the Northeast Sector, their artefact assemblages which come from the final occupation floor level dated to the 4th century B.C., and the storage containers have been evaluated. The spatial distributions of the artefacts were studied through the use of quantitative methods with the objective of identifying storage spaces in Burgaz hou...
Leisure Gardens, Secular Habits: The Culture Of Recreation In Ottoman Damascus
Akkach , Samer (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Leisure gardens and the culture of recreation associated with them have long been an integral part of urban life in Middle Eastern cities. Yet only little has been uncovered on urban landscape history and associated spatial practices in provincial Ottoman centres. Our knowledge of this aspect of socio-urban life has thus remained limited. This is mainly due to the paucity of information on urban landscape in conventional historical sources, and the disappearance of most gardens from the cities’ fabri...
Citation Formats
A. Namazian and B. Hosseini, “An Overview Of Iranian Ice Repositories, An Example Of Traditional Indigenous Architecture,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 29, no. 2, pp. 223–234, 2012, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2012/cilt29/sayi_2/223-234.pdf.