Sürdürülebilir Kentsel Korumanın Olabilirliği Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi: Konya Tarihi Kent Merkezi Örneği

Download
2009-12-15
Özcan, Koray
In the third millennium acknowledged as the urban millennium, the debates and studies on heritage conservation planning are focused on sustainable conservation-development strategies for the historic cities in particular. Reflections on the heritage conservation in the historic center of urban settlements, studies have evoked sustainable conservation-development strategies shaped with national and international tourism potentials depending on cultural tourism. The aim of this paper is to define conservation-development strategies for the future in a methodological setting based on strategic planning approach including both the spatio-functional setting and the institutional framework for the historic center of Konya, the city of Central Anatolia with a population of over a million people. The methodology of this paper in the context of strategic spatial planning approach is based on a process composed of four stages, in search for the possibility of sustainable urban conservation in the historic center. Firstly, a Sustainable Urban Conservation Strategy is proposed to be prepared which develops the spatio-functional framework for the conservation and improvement of local identity and heritage values. Secondly, a Sustainable Urban Conservation Matrix must be composed to include an analysis relating to the strategic spatial planning and its implementation process in the future. Thirdly, by using a SWOT analysis and Integrated Synthesis, the center must be assessed according to the spatial and the functional problematic. And finally, a Sustainable Plan Schema defining the main criteria for the conservation and development of the area in concern must be prepared in the context of priority planning and detailed urban design focus areas. The paper tries to contribute the planning debates on the historical center of Konya and also on the planning and implementation processes on historic city centers in Turkey.

Suggestions

Kentsel Korumada Detaylandırılmış Koruma Potansiyel Matrisinin Kullanılabilirliği
Erdoğan, Aygün; Özkök, Mete Korhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-11-20)
Türkiye’de özellikle 1950’ler sonrasında tarihi kent merkezlerinde meydana gelen mekânsal ve işlevsel değişiklikler; fiziksel, sosyal ve ekonomik birçok ortak soruna yol açmıştır. Konuyla ilgili çalışmaların yetersizliği ve bu sorunları çözümleyecek ayrı bir planlama dilinin geliştirilememesi, koruma uygulamalarının kısıtlı kalmasına neden olmaktadır. Günümüzde tarihi ticaret merkezlerinde yapılan ve genellikle fiziksel dokunun yenilenmesini amaçlayan koruma çalışmaları, ekonomik ve sosyal dokuda büyük ölçü...
A Critical analysis of social dimension in sustainable development: a case study of Tepekışla dam and hepp in Tokat, Niksar
Köse, Pınar; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Department of Social Policy (2012)
This study aims to make a critical analysis of the social dimension of sustainable development as implemented within the Environmental Impact Assessment (EIA) process. Social dimension can be assessed on the basis of six social indicators, which are social accountability, local self-reliance, basic human needs, degree of participation, equity, and appropriate technology. In this context, a field study is conducted in four villages which will be affected by the Tepekışla Dam and Hydroelectric Power Plant (Pr...
Searching for a Balance Between Community Needs and Conservation Policies in Historic Neighbourhoods of Istanbul
Akkar Ercan, Zübeyde Müge (2010-01-01)
Despite the recent rising interest in sustainability and community-related issues among urban regeneration policy-makers, it is still questionable how far the recent regeneration efforts in historic housing areas achieve a balance between the community needs and conservation policies. To answer this question, this article explores the interplay between conservation, community needs and sustainability in the context of Turkey, focusing on Istanbul. It premises on the assumption that finding the balance betwe...
Orta Ölçekli Parkların Mikro İklimsel Etki Alanlarının Araştırılması: Gezi Parkı, Maçka Parkı Ve Serencebey Parkı Örneği
Kuşçu Şimşek, Çağdaş (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-8-10)
Sürdürülebilir kent yönetiminde önemi gün geçtikçe artan park alanlarının biyofiziksel özellikleri, kentsel iklimin iyileşmesinde önemli yer tutmaktadır. Özellikle ağaçların yoğun olarak bulunduğu park alanları; havanın serinletilmesi, bağıl neminin artışı, temiz hava temini, havanın filtrelenmesi, gürültünün emilmesi, oksijen üretimi gibi görevleri ile sera etkisinin azaltılması ve enerji tasarrufunun sağlanmasına da katkıda bulunmaktadırlar. Bu makalede, benzer yapıya sahip 3 orta ölçekli parkın çevresiyl...
The role of urban agriculture in sustainable urban development, creation of social bonds and community formation
Erişen, Yağmur; Akkar Ercan, Zübeyde Müge; Urban Design in City and Regional Planning Department (2022-4-18)
With the ever-increasing urbanization, sustainable urban development has gained more importance. Actions to achieve sustainable urban development have been discussed from many perspectives. One of the prescribed actions for successful sustainable development is the sustainable communities according to the specific urban context, responding to the wants, needs and the culture of its community. With the COVID-19, people in cities realized the importance of green spaces and the critical need for socialization....
Citation Formats
K. Özcan, “Sürdürülebilir Kentsel Korumanın Olabilirliği Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi: Konya Tarihi Kent Merkezi Örneği,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 26, no. 2, pp. 1–18, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2009/cilt26/sayi_2/1-18.pdf.