Ten Years With Seventeen-Ten: A Decade In The Conservation Of Traditional Vernacular Houses: 1973-1983

Download
1989
Üstünkök, Okan
The period from 1973 to 1983 occupies a special place in Turkey's relatively long history of the care and conservation of cultural property for a number of reasons. Perhaps the first and foremost of these was the enactment, in 1973, of the Antiquities Law numbered 1710 (Eski Eserler Kanunu) the provisions of which, at least in theory, broadened the coverage of conservation decisions to embrace the examples and ensembles of the traditional vernacular buildings and were in force until 1983. However, despite the officially initiated pilot schemes mostly undertaken by the universities to lead the way, as it were, the number of practical implementations of conservation proposals during the decade remained far from satisfactory. What is more, the years from 1973 to 1983 also witnessed a rather swift disappearance of countless fine examples of traditional vernacular houses in many parts of the country and, paradoxically enough, especially in settlements which contained conservation areas designated under the provisions of the 1710. An overview of the ten years during which the Antiquities Law numbered 1710 remained in force, may therefore point to a variety of conclusions that would be valuable, at least academically, for future reference.

Suggestions

Securing future of social housing: learning from an alternative regeneration/ gyldenrisparken in Denmark
Bican, Nezih Burak; Cengizkan, Ali; Mortensen, Peder Duelund; Department of Architecture (2016)
There has been a vast quantity of mass-housing production by the central housing authority in Turkey in the recent years. Operated in line with neo-liberal economy-policies since the beginning of 2000s, the public production has concentrated on speed of construction, quantity of dwelling units, and developing financial resource for ‘social housing’ provision by building luxury housing in profitable urban lands. However, this provision has faced criticism of various academic and non-academic circles, primari...
A History of the Development of Conservation Measures in Turkey: From The Mid 19th Century Until 2004
Kurul, Esra; Şahin Güçhan, Neriman (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-01-01)
Bu makale, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde kapsamlı yasal ve yapısal dönüşümlere sahne olan Türkiye’de, özellikle 2004 yılındaki değişimlerin eşiğinde, Osmanlı’nın son döneminde gündeme gelen ve 2004 yılına kadarki süreçte evirilerek gelişen mimari ve kentsel koruma alanının yasal ve idari kurumlaşma çerçevesinin gelişimini tanımlamak ve mevcut duruma ilişkin bir ön değerlendirme yapmayı amaçlar.
Tasarımların korunmasında Türkiye deneyimi ve yeni ulusal düzenleme için bir çerçeve önerisi
Korkut, Fatma; Hasdoğan, Gülay Fatma; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (null; 2006-06-22)
Türkiye’de tasarımların korunmasına yönelik ilk ulusal düzenleme, konuya ilişkin Avrupa Birliği düzenlemeleri henüz taslak halindeyken 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. Bugün tasarımların korunmasında on yıllık bir deneyime sahip olan Türkiye, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK’nın yasalaşmasına yönelik çalışmaların hız kazanmasıyla ve Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin başlamasıyla birlikte ulusal düzenleme açısından yeni bir döneme girmiştir. Türk Patent Enstitüsü tarafından...
Karadeniz hamsisinin yumurta ve larva evresi dinamikleri
Bingel, F.(2005)
Bu rapor "Karadeniz Stok Tayini", projesinin 1995-99 yılları arasında yürütülen çalışmaları ve çıkartılan sonuçları ve bunların diğer verilerle irdelenmesini kapsa­maktadır. Mnemiopsis Karadeniz'de hamsi larvası ile aynı beslenme basamağında yer almak­tadır. Bir olasılıkla Mnemiopsis'm yaz-sonbahar 1988'de ani çoğalması hamsi larva ve genç bireylerinin besin maddelerinin azalmasına ve dolayısiyla 1989'da stok'a katılmanın zayıflamasına, sonuçta da erin populasyon biyokitlesinin mesleki balık­çılığın da etk...
Resolving the historic urban tissue by tracing the changes as a basis for its conservation : Samsun from 20th century until today
Yazıcı, Merve; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz; Restoration in Department of Architecture (2013)
This thesis identifies the causes and the process of the change of the historic city center of Samsun since the beginning of the 20th century by the role of the development and conservation activities. Because of rapid urban growth and the lack of conservation principles in city plans, most of the city centers have been subjected to growth-conservation contradiction. As a result of this, the historic city centers lose their unique characteristics and cultural heritage while they change rapidly. The city of ...
Citation Formats
O. Üstünkök, “Ten Years With Seventeen-Ten: A Decade In The Conservation Of Traditional Vernacular Houses: 1973-1983,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 117–124, 1989, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1989/cilt09/sayi_2/117-124.pdf.