Tasarımların korunmasında Türkiye deneyimi ve yeni ulusal düzenleme için bir çerçeve önerisi

2006-06-22
Türkiye’de tasarımların korunmasına yönelik ilk ulusal düzenleme, konuya ilişkin Avrupa Birliği düzenlemeleri henüz taslak halindeyken 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. Bugün tasarımların korunmasında on yıllık bir deneyime sahip olan Türkiye, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK’nın yasalaşmasına yönelik çalışmaların hız kazanmasıyla ve Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin başlamasıyla birlikte ulusal düzenleme açısından yeni bir döneme girmiştir. Türk Patent Enstitüsü tarafından hazırlanan tasarım kanunu taslağı, 2005 yılında çeşitli kurum ve kuruluşların görüşüne açılmış, hazırlanan ikinci taslak 2006 yılı başında Enstitü’nün düzenlediği bir çalıştayda paydaş temsilcilerine sunulmuştur. Bu bildiri, tasarımların korunmasında son on yılda edindiğimiz deneyimi tasarımcının bakış açısından değerlendirerek yeni düzenlemeye yönelik bir çerçeve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Tasarım kanunu taslağı, Avrupa Birliği düzenlemeleri de dikkate alınarak tasarımın tanımı, koruma sistemi ve şartları, tasarımcı olarak belirtilme hakkı ve başvurunun incelenmesi açısından değerlendirilmektedir. Sonuç bölümünde, geliştirilen çerçevenin düzenlemeden doğrudan etkilenecek bir meslek grubu olarak tasarımcılar açısından öne çıkan unsurları vurgulanmaktadır.
2006, III. Ulusal Tasarım Kongresi: Türkiye'de Tasarımı Tartışmak 9 - 22 Haziran 2006

Suggestions

Ten Years With Seventeen-Ten: A Decade In The Conservation Of Traditional Vernacular Houses: 1973-1983
Üstünkök, Okan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
The period from 1973 to 1983 occupies a special place in Turkey's relatively long history of the care and conservation of cultural property for a number of reasons. Perhaps the first and foremost of these was the enactment, in 1973, of the Antiquities Law numbered 1710 (Eski Eserler Kanunu) the provisions of which, at least in theory, broadened the coverage of conservation decisions to embrace the examples and ensembles of the traditional vernacular buildings and were in force until 1983. However, despite t...
How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice
Çalışkan, Olgu (2015-01-01)
ABD’de 1960’ların başında aynı adla (yüksek) lisans derecesi olarak tanımlanıp resmi eğitim programına dahil edilmesinden bu yana, kentsel tasarım birçok ülkede ciddi bir gelişme kaydederek bağımsız bir araştırma ve uygulama alanı olarak mesleki geçerliliğini kabul ettirmiştir. Bununla birlikte, kuram ve kılgıdaki görece yerleşik ve olgunlaşmış birikimine karşın, kentsel tasarımın araştırma ve uygulama alanları arasında etkili bir bütünleşmişlikten söz etmek güçtür. Bu durumun önde gelen nedenlerinden biri ...
Integrating Urban And Landscape Issues In Early Design Education
Haider, Jawaid; Kalisperis, Loukas; Lawrence, Howard; Forsyth, Amy (1992-1-1-2)
It is imperative to instill in students an awareness of urban issues; therefore, the relationship between the urban setting and the landscape is a major vehicle for the exploration of architectural principles early in our program. Our second-year design studio is critical. It sets the tone for significant issues that students address in subsequent studios. The studio builds upon the insights, skills, and enthusiasm that students carry with them from the first year, which equips students with basic drawing a...
Finansallaşma, Yeni Sınıfsal Çelişkiler ve Devletin Dönüşümü
Bedirhanoğlu Toker, Pınar (2019-01-01)
2000’li yıllar dünya kapitalizminin siyasi ve sınıfsal çelişkilerinin, başka politikaların yanı sıra, artan hanehalkı borçlanması yoluyla idare edilmeye çalışıldığı yıllardır. ABD’nin 2000’lerin başından itibaren uyguladığı parasal genişleme politikalarından beslenen bu sürecin, 2013’ten itibaren yine ABD’deki para politikası değişiklikleriyle sonuna gelinmiş görünmektedir. Bu makale, son yıllarda dünya çapında artan otoriterleşme eğilimlerini butarihsel bağlam içinde düşünmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede,...
Design Thinking: A Model Development Based On Archived Documents
Akpınar, Abdullah; Xu, Mengyuan; Brooks , Kerry R. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
Tasarım düşüncesi tasarımcılara ‘kötü’ ve ‘kötü tanımlanmış’ gerçek dünya sorunlarını çözmeye yardımcı olan yaratıcı ve çözümleyici bir süreç olarak tanımlanır. Tasarım düşüncesi ile ilgili çalışmalar tasarım pedagojisinde önemlidir, çünkü bu çalışmalar eğitimcilere daha incelikli ve arıtılmış tasarım pedagojisi yaklaşımları geliştirmelerine yardımcı olur. Bu çalışma yazına dayalı tasarım düşüncesi modeli oluşturup, öğrencilerin tasarım düşüncesi sürecini ve eserlerinin genel niteliğini değerlendirmek içins...
Citation Formats
F. Korkut, G. F. Hasdoğan, and N. A. G. Z. Börekçi, “Tasarımların korunmasında Türkiye deneyimi ve yeni ulusal düzenleme için bir çerçeve önerisi,” İstanbul, Turkey, 2006, p. 384, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82875.