KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ YAPILMASINDA GÖZÖNÜNDE TUTULMASI GEREKLİ İLKELER

1978
ALSAC , Orhan
Citation Formats
O. ALSAC, “KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ YAPILMASINDA GÖZÖNÜNDE TUTULMASI GEREKLİ İLKELER,” METU Journal of The Faculty Of Architecture, vol. 4, no. 2, pp. 195–200, 1978, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1978/cilt04/sayi_2/195-200.pdf.