People, Places And Physical Contact: A Study Of The Distribution Of Touching Behavior

Download
1977
Sunar, Diane G.
Lecompte, William A.
Fiziksel ve toplumsal çevre ile ilişkilerin sürdürülmesinde dokunma duyusunun insan yaşamındaki önemi bu konuda şimdiye kadar yapılmış yayınlar yoluyla vurgulanmaktadır. Görme ve işitme gibi uzaysal duyular bize çevremizdeki nesnelerin birbirleriyle olan ilişkilerine değin bilgi verirler; duymak gibi yakınlık duyuları ise çevre ile olan kişisel ilişkinin bilgi kaynağıdır. Kişilerin diğer insanlarla birlikte oldukları yerlerde birbirlerine fiziksel olarak dokunma1anyla ilgili olarak doğrudan gözleme dayanan kültürler-arası tek çalışma Berkowitz tarafından 1971 yılında yapılmıştır. Adı ^eçen çalışmada, Türkiye (Afganistan ve İran gibi diğer iki Orta Doğu ülkesiyle birlikte) beş Batı ülkesiyle (İngiltere, İtalya, İsveç, Batı Almanya, Amerika Birleşik Devletleriyle) karşılaştırılmıştır. Berkowitz bu çalışmasının sonucunda Arap olmayan bu üç Orta Doğu ülkesinde kişiler arası fiziksel dokunma oranının karşılaştırıldıkları beş Batı ülkesinden daha düşük olduğunu belirtmektedir.Biz bu yazımızda, gözleme dayanarak yaptığımız bir araştırmanın sonuçlarını Berkowitz'in sonuçları ile karşılaştırmalı olarak sunmaktayız. Araştırma 1974 yılında Ankara'da alt ve orta sınıf kişilerin bulunduğu bölgelerde fiziksel dokunma oranına ilişkin olarak gözleme dayanarak yaptığımız bir çalışmadır. Araştırma aşağıda yaptığımız varsayımları doğrulamıştır: 1) Ankara'da gözlenen dokunma oranı Berkowitz'in Orta Doğu ülkeleri için belirttiği fiziksel dokunma oranından oldukça yüksektir- batta bu oran Berkowitz'in araştırmasını yaptığı herhangi bir ülkede bulduğu orandan daha yüksektir, 2) Dokunma oranı erkeklere göre kadınlar arasında daha yüksektir, 3) Kent'in eski bölgelerinde dokunma oranı kentin yeni bölgelerine göre daha yüksektir. Araştırmada elde ettiğimiz bulgular Berkowitz'in elde ettiği sonuçları tersine çevirmektedir. Aradaki farkın yöntemsel nedenlere dayanmadığı kanısındayız; araştırma' fiziksel dokunma oranlarındaki değişkenliğin şimdiye kadar üzerinde araştırma yapılmamış bazı önemli nedenlere dayanabileceği kanısını uyandırmıştır.

Suggestions

Fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejileri problemi belirler kanıta dayalı uygun modeli seç ve uygula
İnce, Mustafa Levent; Müftüler, Mine (2014-01-01)
Bu derlemenin amacı, sağlık için fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejilerini araştırma bulgularına dayalı olarak tartışmaktır. Fiziksel aktivite davranışı geliştirmeyi amaçlayan eğitim ortamlarında başarıyı düşüren en önemli güncel sorunlar eğitimin (a) bireysel ihtiyaçlara özgü olmaması, (b) serbest zaman fiziksel aktivite katılımını desteklememesi ve (c) bireyin özellikleri, sosyal çevre, fiziksel çevre ve ilgili politikalar arasında uyum gözetilerek hazırlanmamasıdır. Araştırma...
Ahlaki Cesaret: Belirleyicileri, Önemi ve Sonuçlarına Dair Bir Derleme Çalışması
Coşkun, Muhammet; Cingöz Ulu, Banu (2022-12-01)
Olumlu bir sosyal davranış türü olan ahlaki cesaret, olası sosyal maliyet ve riskler barındıran ahlaki norm ihlalleri karşısında yüreklilik göstererek doğruyu savunmaktır. Toplumsal işleyişin yanı sıra bireysel esenlik için öneminin anlaşılması, birçok araştırmacıyı bu kavramı daha iyi anlamaya yöneltmiştir. Bu makalenin amacı, ahlaki cesaret ile ilgili Türkçe kaynak eksikliğini gidererek bu kavram hakkında farkındalık oluşturmak, önemine dikkat çekmek ve Türk örnekleminde yapılacak çalışmalar ve geliştiril...
Fiziksel Engelliler için Göz Hareketlerini İzleme Yöntemi ile Bilgisayar Kullanma Sistemi
Dönmez, Mehmet; Çağıltay, Kürşat (2016-11-05)
Klavye, fare ve dokunmatik yüzey gibi giriş aygıtları aracılığı ile kontrol edilen, günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiş olan bilgisayarların kullanımı her alanda kaçınılmaz hale gelmiştir. Burada bahsi geçen kullanım, fiziksel temas ile farenin hareket ettirilmesi suretiyle bilgisayar ekranındaki imlecin hareket ettirilmesi ve istenildiğinde tıklama işleminin fare aracılığı ile yapılmasını kapsamaktadır. Ayrıca, bilgisayarda yazı yazma işlemi klavye tuşları...
Approaches to Climate Change in Spatial Planning and Design: International and Turkish Experiences
Gedikli, Bahar (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-01-01)
Climate change falls into theoretical and practical concerns of many disciplines ranging from natural to social sciences, engineering, urban planning, architecture and administrative sciences. Spatial planning can be an effective tool for climate mitigation and adaptation. Obviously, with regard to its spatial scale, the scope, content and form of the plan would vary in handling the phenomenon. For instance, while a strategic spatial plan would define a larger framework for climate sensitive action at regio...
Anxiety, Motivation, and Self-Confidence in Speaking English During Task Based Activities in Second Life
KAMALI ARSLANTAŞ, TUĞBA; Tokel, Saniye Tuğba (2018-03-01)
This study investigated the contribution of task-based language learning in a 3D virtual world to anxiety, motivation, and self-confidence. The participants were Middle East Technical University preparatory students speaking English as a foreign language, and the 3D environment selected was Second Life, an online virtual world with a global user base. The results demonstrated the effectiveness of task-based language learning in the virtual environment, which had a positive impact on students. Findings sugge...
Citation Formats
D. G. Sunar and W. A. Lecompte, “People, Places And Physical Contact: A Study Of The Distribution Of Touching Behavior,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 85–99, 1977, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1977/cilt03/sayi_1/85-99.pdf.