Anxiety, Motivation, and Self-Confidence in Speaking English During Task Based Activities in Second Life - Second Life Ortaminda Görev Temelli Dil Eğitimi Etkinliklerinde Öğrencilerin İngilizce Konuşmaya Yönelik Endişe, Güdülenme ve Özgüvenleri

Download
2018-03-01
KAMALI ARSLANTAŞ, TUĞBA
Tokel, Saniye Tuğba
Bu çalışma sanal dünyalarda uygulanan görev temelli dil eğitimi etkinliklerinin endişe, güdülenme ve özgüven açısından katkılarını incelemiştir. Katılımcı grup Orta Doğu Teknik Üniversitesi yabancı dil olarak İngilizce eğitimi alan hazırlık sınıfı öğrencileridir ve çalışma uygulaması küresel kullanıcı profiline sahip Second Life ortamında yapılmıştır. Çalışma sonuçları sanal dünyalarda görev temelli dil etkinliklerinin etkili olduğunu göstermiş ve öğrencilerde olumlu izlenimler bıraktığı sonucuna varılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin Second Life ortamında edindikleri tecrübelerin İngilizce konuşmaya yönelik endişe seviyelerinde azalmaya, güdülenme ve özgüvenlerinde ise artışa katkısı vardır

Citation Formats
T. KAMALI ARSLANTAŞ and S. T. Tokel, “Anxiety, Motivation, and Self-Confidence in Speaking English During Task Based Activities in Second Life - Second Life Ortaminda Görev Temelli Dil Eğitimi Etkinliklerinde Öğrencilerin İngilizce Konuşmaya Yönelik Endişe, Güdülenme ve Özgüvenleri,” Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 26, pp. 287–296, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/47473.