Anxiety, Motivation, and Self-Confidence in Speaking English During Task Based Activities in Second Life - Second Life Ortaminda Görev Temelli Dil Eğitimi Etkinliklerinde Öğrencilerin İngilizce Konuşmaya Yönelik Endişe, Güdülenme ve Özgüvenleri

Download
2018-03-01
KAMALI ARSLANTAŞ, TUĞBA
Tokel, Saniye Tuğba
Bu çalışma sanal dünyalarda uygulanan görev temelli dil eğitimi etkinliklerinin endişe, güdülenme ve özgüven açısından katkılarını incelemiştir. Katılımcı grup Orta Doğu Teknik Üniversitesi yabancı dil olarak İngilizce eğitimi alan hazırlık sınıfı öğrencileridir ve çalışma uygulaması küresel kullanıcı profiline sahip Second Life ortamında yapılmıştır. Çalışma sonuçları sanal dünyalarda görev temelli dil etkinliklerinin etkili olduğunu göstermiş ve öğrencilerde olumlu izlenimler bıraktığı sonucuna varılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin Second Life ortamında edindikleri tecrübelerin İngilizce konuşmaya yönelik endişe seviyelerinde azalmaya, güdülenme ve özgüvenlerinde ise artışa katkısı vardır
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Suggestions

Focalization in verbal and graphic narratives: jane austen’s pride and prejudice and its graphic novel adaptation
Özen Koyuncuoğlu, Altınay; Öztabak Avcı, Elif; Department of English Literature (2021-3-11)
The aim of this thesis is to examine the distinction between narration and focalization in both verbal narratives and graphic narratives. The differences and similarities between verbal and graphic narratives in terms of narration and focalization will be explained via a comparative analysis of Pride and Prejudice (1813) by Jane Austen and its graphic novel adaptation by Marvel Illustrated (2009). The verbal narrative of Pride and Prejudice will be analyzed in the light of Gérard Genette’s conceptualization...
Optimal photovoltaic size estimation for a campus area considering uncertainties in load, power generation and electricity rates
Ali, Syed Muhammad Hassan; Uzgören, Yasemin; Uzgören, Eray; Sustainable Environment and Energy Systems (2015-6)
The objective of this thesis is to develop simulation based optimization tools to determine the best strategy for photovoltaic (PV) installations at a campus environment (Middle East Technical University, Northern Cyprus Campus) with consideration of available risks and uncertainties in load, power generation and electricity rates. The first step is to accurately characterize the electricity consumption (load) pattern of the campus. Electricity demand is modeled using different forecasting models based on h...
Being an academic at a foundation university: Routines and the factors that affect them
Zayim Kurtay, Merve (2018-02-01)
Bir vakıf üniversitesinde görev yapan bir grup akademisyenle yapılan bu çalışmanın amacı katılımcıların rutinlerini, bu rutinleri etkileyen faktörleri, devlet üniversitelerine göre farklı olan yönetim anlayışı ve üniversite uygulamalarından nasıl etkilendiklerini ve bu süreçte YÖK’ün politikalarını kendi algı ve deneyimleriyle ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda, nitel araştırma desenlerinden genel nitel araştırma deseni kullanılmış ve maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluyla seçilen 19 akademisyenden yarı yapıl...
Emotion regulation and emotion socialization of early childhood educators
Üzüm, Sabiha; Demircan, Hasibe Özlen; Department of Early Childhood Education (2022-5)
The purpose of the study was to underline the early childhood educators’ emotion regulation and socialization of young children’s negative emotions. With this aim, the strategies of early childhood educators’ emotion regulation and socialization of young children’s negative emotions in emotionally difficult times and the relationship between the early childhood educators’ emotion regulation and socialization of young children’s negative emotions was investigated. For the current thesis a correlational study...
Social distinction and symbolic boundaries in a globalized context : leisure spaces in İstanbul
Lortoğlu, Dilber Ceren; Mutman (Yeğenoğlu), Meyda; Department of Sociology (2003)
This study focuses on the conditions and processes that strengthen social distinctions and symbolic boundaries in society. In order to fully grasp the conditions of these processes, it is not sufficient to simply study them as they are carried out on a daily basis. Therefore in this study firstly a general overview of the matter evaluated in the context of globalization. Although a variety of means are at work in constructing social distinctions and symbolic boundaries, in this study three of them have been...
Citation Formats
T. KAMALI ARSLANTAŞ and S. T. Tokel, “Anxiety, Motivation, and Self-Confidence in Speaking English During Task Based Activities in Second Life - Second Life Ortaminda Görev Temelli Dil Eğitimi Etkinliklerinde Öğrencilerin İngilizce Konuşmaya Yönelik Endişe, Güdülenme ve Özgüvenleri,” Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, pp. 287–296, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/47473.