Physical Correlates Of Neighborliness In Apartment Buildings

Download
1975
Yetken, Cengiz
Le Compte, Ayhan
Bu raporda, apartman binalarında, bir davranış değişkeni olarak komşuluğun sistematik olarak incelenmesi ve çeşitli fiziksel çevre indeksleriyle yapılan karşılaştırılmasında çıkan sonuçlar anlatılmaktadır. (a) Bir apartmanda oturan toplam kişilerin birbirlerini tanıma yüzdesi 30-70 arasındadır. (b) Bu tür çalışmalarda ekolojik indekslerle, kantitatif ilişkiler kurulabilmektedir. (c) Tanıma ve tanınma, dairelerin birbirlerine yakınlıkları ve apartman giriş kapısından olan uzaklıkları ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla , komşuluk konusunda çok kişi tanımak isteyen fakat tanınmayı kendi seçimlerine bırakmak isteyenler üst katlarda, apartman girişinden uzakta, tanınmak isteyen fakat tanımayı kendi seçimlerine bırakmak isteyenler, alt katlarda, apartman girişi yakınında oturmalıdırlar.

Suggestions

INDUSTRIAL ADOPTION OF MODEL-BASED SYSTEMS ENGINEERING: AN INVESTIGATION WITHIN THE DEFENCE INDUSTRY
Bayramoğlu, Alitan; Özkan Yıldırım, Sevgi; Department of Bioinformatics (2022-1-24)
Increasing competition in contemporary industrial settings drive organizations to unceasingly seek ways to improve the overall quality of their products and services, and the processes followed in order to procure them. Model-Based Systems Engineering (MBSE) has been put forth with promises to remedy shortcomings constituted by legacy document-based engineering approaches. However, for an organization to fully adopt MBSE, it must overcome several human, financial, organizational and technological factors. T...
Collective Guilt Antecedets Outcomes and Ways of Avoding
Sakallı, Nuray (2016-06-01)
Bu makalenin amacı gruplar arası ilişkiler bağlamında diğer gruba zarar verme sonucunda bireylerin grup üyeliklerine bağlı olarak hissedebilecekleri kolektif suçluluk duyma ve bu duygudan kaçınmak için kullanılan stratejileri kapsayan çalışmaları derleyerek alana tanıtmaktır. Bu kapsamda öncelikle kolektif suçluluk duyma kavramı tanımlanmaktadır. Bu tanımlamada kolektif suçluluk duymaya alternatif olarak kullanılan bazı psikolojik süreçlere değinilmekte ve kolektif suçluluğun kişisel suçluluk ve kolektif ut...
Evaluation of deep learning based multiple object trackers
Moured, Omar; Akar, Gözde; Department of Electrical and Electronics Engineering (2020-9)
Multiple object tracking (MOT) is a significant problem in the computer vision community due to its applications, including but not limited to, surveillance and emerging autonomous vehicles. The difficulties of this problem lie in several challenges, such as frequent occlusion, interaction, intra-class variations, in-and-out objects, etc. Recently, deep learning MOT methods confront these challenges effectively. State-of-the-art deep learning (DL) trackers pipeline consists of two stages, i.e., appearance h...
Self-Efficacy Beliefs and Self-Regulated Learning Strategies of Prep School Students and Their Relation with Language Proficiency Levels
Çimenli, Betül; Hırçın Çoban, Merve (2019-01-01)
The main purpose of this study is to uncover prep school students’ self-efficacy beliefs and self-regulated strategy use in different proficiency levels. In accordance with this, this study aims to find out the relation between self-efficacy beliefs of students and their use of SRL strategies, and figure out to what extent self-efficacy beliefs, SLR strategies use of students and gender can predict their proficiency level. The study was conducted at a private university in Ankara in the academic year 2017-2...
Scenario management practices in HLA based distributed simulation
Topçu, Okan; Oğuztüzün, Mehmet Halit S. (2010-04-01)
Training in a distributed simulation generally involves carefully designed and constructed simulation scenarios to fulfill the training aims. The simulation scenarios (i.e. federation scenario) play an important role in the federation design and development as specified in Federation Development and Execution Process. The simulation scenarios are used in every step in distributed simulation arena from the beginning (analysis and design) of a distributed simulation development to the execution. Such an exten...
Citation Formats
C. Yetken and A. Le Compte, “Physical Correlates Of Neighborliness In Apartment Buildings,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 45–53, 1975, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1975/cilt01/sayi_1/45-53.pdf.