Egzotik Hadronların Yüksek Enerji Deneylerinde Gözlemlenebilirliklerinin Geliştirilmesi

Download
2017-10-15
Dağ, Hüseyin
Zamiralov, Valeri
Özpineci, Altuğ
Kuantum Renk Dinamiği (KRD) maddenin temel yapıtaşlarından kuarkları ve kuarklar arası etkileşmeleri ileten gluonları açıklayan bir teoridir. KRD'ye göre kuarklar üç adet renk yükünden sadece birini taşıyabilirler ve gözlemlenebilir evrende hiç bir varlık renk yükü taşıyamayacağından ayrı ayrı gözlemlenemezler. Onun yerine Kuark modeline göre ikili ya da üçlü gruplar halinde varolarak renk yüksüz mezonları ve baryonları oluştururlar. Ancak günümüzde iki ya da üç kuarktan fazla kuark içerebilecek yapılar da gözlemlenmiştir. Cazibe kuark içeren ilk dörtlü yapı deneysel olarak 2003 yılında Belle deneyi tarafından gözlemlenen X(3872) egzotik hadronudur. X(3872) nin ardında bir çok yüklü ya da yüksüz egzotik hadron gözlemlenmiştir. Bu tarz yapılar kuark modeli ile açıklanamadığı gibi yapısal mekanizmaları da tam olarak anlaşılamamıştır. Bu hadronların dört ya da beş kuark içerdiği tahmin edilmekte ve bu yönde hem teorik hem de deneysel araştırmalar devam etmektedir.\\ Bu projede, B→J/ΨΦK geçişinde gözlemlenen egzotik mezonlardan X(4140) ve X(4274) ve olası eşlerinin fiziksel özellikleri ve bu özelliklerin deneylerde gözlemlenebilirlikleri araş- tırılmıştır. Egzotik mezonlar X(4140), X(4274) ve olası eşlerinin kütle ve mezon çiftlenim sabitleri, literatürde başarılı uygulamaları bulunan KRD toplam kuralları yöntemi ile hesaplanmışlardır (İP2,İP5 ve İP6). Bu çalışmalar esnasında mezonların molekül ya da ikikuark-antiikikuark yapılarına sahip olabilecekleri yaklaşımlar değerlendirilmişlerdir. Ayrıca X(4274) mezonu, X(4140)'ın uyarılmış durumu olarak tanımlanmıştır. Deneylerde gözlemlenen son durumların açısal dağılımlarından mezon özelliklerinin incelenebilmesi amacı ile, mezonların helisite açılarının kuantum sayılarına bağlılıkları incelenmişlerdir (İP4). Teorik çalışmalara ek olarak, X(4140) ve X(4274) ve olası skalar eşleri için, helisite açılarına göre dağılımların incelenebileceği sümülasyon ve veri analizi kodları hazırlanmışlardır (İP7 ve İP8). Hazırlanan simülasyonlar koşturularak son durum olayları üretilmişlerdir (İP8).
Citation Formats
H. Dağ, V. Zamiralov, and A. Özpineci, “Egzotik Hadronların Yüksek Enerji Deneylerinde Gözlemlenebilirliklerinin Geliştirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52808.