Silindirik kanal içerisinde magnetohidrodinamik akış probleminin teorik çözümü ve nümerik simülasyonu

2016-12-31
Bu projede, silindirik bir kanalın içinde ve dışında magnetohidrodinamik (MHD) akışı tanımlayan kuple kısmi diferansiyel denklemler bağlantılı sınır koşulları için teorik olarak çözülecektir. Manyetik bir ortamda bulunan kanallar içerisinde elektrikçe iletken sıvıların akışı (MHD akış) çok önemli fiziksel problemler arasında bulunmaktadır. Endüstrideki uygulamaları arasında MHD jeneratör ve pompaların tasarımları, nükleer füzyon reaktörlerinde başlık soğutma teknikleri, kan basıncını ölçen aletlerin tasarımı, biyomedikal aletlerin yapımı ve tıpta kanser hücrelerine manyetik alan tesiri ile noktasal ilaç uygulamaları sayılabilir. Literatürde, MHD akış problemlerine sayısal (nümerik) çözümler getiren çoğunluğunu kendi yayınlarımızın oluşturduğu pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu projede ise, dış manyetik alan tesirindeki silindirik bir kanal içinde bulunan elektrikçe iletken sıvı akışı, kanal kesiti çemberin dışında Neumann problemi çember içinde ise Dirichlet problemi olarak modellenecek ve çember üzerindeki bağlantılı sınır koşulları kullanılarak sınır integral denklem sistemine dönüştürülecektir. Projenin amacı integral denklemlerinin teorik çözümünü elde etmek ve nümerik simulasyon için kolokasyon yöntemi kullanarak çember üzerinde ayrık noktalarda sonucu hız ve indüklenmis manyetik alan cinsinden elde etmek ve daha sonra iç ve dış bölgelere taşımaktır. Hız ve indüklenmiş manyetik alanın nümerik simulasyonu eşeğriler cinsinden gösterilecektir.
Citation Formats
M. Tezer and C. Bozkaya, “Silindirik kanal içerisinde magnetohidrodinamik akış probleminin teorik çözümü ve nümerik simülasyonu,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58654.